Hvor finder man PHP-fejllogfiler?

PHP-fejlloggen kan være placeret forskellige steder på din server:

  1. I din servers rodmappe hedder den typisk fejl.log.
  2. I den public_html eller en lignende mappe, hedder den normalt fejl.log.
  3. I den var/logs eller en lignende mappe, hedder den fejl.log.
  4. Derudover, hvis du har Fejlfinding aktiveret i WordPress og logfilerne gemmes i en fil, du kan finde den i mappen wp-indhold mappe med navnet debug.log.

Hvis du har problemer med at finde filen, kan du bruge følgende trin til at få PHP til at give dig filstien:

  1. Opret en fil, der hedder phpinfo.php i rodmappen på din WordPress-installation.
  2. Åbn den phpinfo.php fil ved hjælp af en teksteditor.
  3. Indsæt følgende kode i filen: .
  4. Gem og luk filen.
  5. Få adgang til filen på din hjemmeside. Hvis dit websteds URL f.eks. er eksempel.comkan du åbne filen ved at besøge http://example.com/phpinfo.php.
  6. Søg på siden efter fejl_log værdi. Den filsti, der er nævnt her, repræsenterer den absolutte filsti til PHP-fejlloggen. Hvis du besøger denne adresse på din server, bør du kunne finde PHP-fejllogfilen. Hvis værdien er tom, skal du konfigurere dit websted til at logge fejl. Se billedet nedenfor for en visuel fremstilling af, hvordan det skal se ud: