Var hittar jag PHP-felloggar?

PHP-felloggarna kan finnas på olika platser på din server:

  1. I din servers rotmapp heter den vanligtvis fel.logg.
  2. I offentlig_html eller en liknande mapp, heter den vanligtvis fel.logg.
  3. I var/loggar eller en liknande katalog, heter den fel.logg.
  4. Dessutom, om du har felsökning aktiverad i WordPress och loggarna sparas i en fil, som du kan hitta i wp-innehåll mapp med namnet felsök.logg.

Om du har problem med att hitta filen kan du använda följande steg för att få PHP att tillhandahålla filsökvägen:

  1. Skapa en fil som heter phpinfo.php i rotkatalogen för din WordPress-installation.
  2. Öppna phpinfo.php filen med hjälp av en textredigerare.
  3. Infoga följande kod i filen:
  4. Spara och stäng filen.
  5. Öppna filen på din webbplats. Till exempel, om din webbplats URL är exempel.comkan du öppna filen genom att besöka http://example.com/phpinfo.php.
  6. Sök på sidan efter fel_logg värde. Den filväg som nämns här representerar den absoluta filvägen för PHP-felloggen. Genom att besöka den adressen på din server, bör du kunna hitta PHP-felloggfilen. Om värdet är tomt måste du konfigurera din webbplats för att logga fel. Se bilden nedan för en visuell representation av hur det ska se ut: