Integracja OpenStreetMap

Wtyczka Citadela Listing umożliwia zastąpienie Google Maps darmową alternatywą OpenStreetMap.

Dostawcę map można zmienić w każdym bloku wyświetlającym mapę. Po prostu wybierz dostawcę OpenStreetMap, a GoogleMaps zostanie zastąpione przez OpenStreetMap.

Dostawca OpenStreetMap jest dostępny wszędzie, w Wyświetlanie bloków mapy i na małej mapie wyświetlanej na stronę szczegółów elementu.

Dostępność funkcji w OpenStreetMap

Dostawca OpenStreetMap nie obejmuje wszystkich funkcji, które są możliwe w Mapach Google. Mapy Google są przydatne w zaawansowanych funkcjach, takich jak „Wyznacz trasę” lub Google Streetview. Warunki korzystania z map Google zabraniają obecnie korzystania z dwóch dostawców map na jednej stronie.