Integration av OpenStreetMap

Citadela Listing-plugin låter dig ersätta Google Maps med gratis alternativ OpenStreetMap.

Kartleverantör kan ändras genom att välja i varje block som visar en karta. Välj bara OpenStreetMap-leverantör så ersätts GoogleMaps med OpenStreetMap.

OpenStreetMap-leverantören är tillgänglig överallt, i Listning Karta block och på en liten karta som visas på sidan med artikeldetaljer.

Tillgänglighet för funktioner med OpenStreetMap

OpenStreetMap-leverantören innehåller inte alla funktioner som är möjliga i Google Maps. Google Maps är praktiskt för avancerade funktioner som "Få vägbeskrivningar" eller Google Streetview. Google Maps användarvillkor förbjuder för närvarande användning av två kartleverantörer på en sida.