WordPress Verse Block to funkcja w edytorze bloków WordPress, przeznaczona do dodawania poezji, tekstów piosenek lub innych treści, które korzystają z określonego, wstępnie sformatowanego stylu. Blok ten jest szczególnie przydatny w przypadku treści, w których odstępy i podziały wierszy mają kluczowe znaczenie dla znaczenia lub estetyki tekstu.

Oto jak korzystać z bloku wersetów:

  1. Dostęp do edytora bloków: Gdy edytujesz post lub stronę, znajdujesz się w edytorze bloków.
  2. Dodawanie bloku wersetu: Kliknij przycisk "+" (wstawianie bloków) na górnym pasku narzędzi lub w treści edytora. Wyszukaj "Verse" i kliknij blok Verse, aby dodać go do swojego postu lub strony.
  3. Wprowadzanie tekstu: Po dodaniu bloku można wpisywać lub wklejać tekst bezpośrednio do niego.
  4. Stylizacja i formatowanie: Blok wersów zachowuje wprowadzone odstępy i podziały wierszy. Nie oferuje jednak opcji formatowania tekstu sformatowanego, takich jak pogrubienie czy kursywa. Jest przeznaczony dla zwykłego tekstu, ale sformatowanego w sposób uwzględniający białe spacje i podziały wierszy.
  5. Ustawienia dodatkowe: W ustawieniach bloku (po prawej stronie) możesz dostosować typografię, w tym rozmiar czcionki, i dodać dodatkowe klasy CSS, jeśli znasz CSS.
  6. Podgląd i publikacja: Zawsze wyświetlaj podgląd swojego postu lub strony, aby zobaczyć, jak wers wygląda na Twojej stronie. Jeśli wszystko wygląda dobrze, opublikuj go.

Verse Block to proste, ale skuteczne narzędzie dla poetów, autorów piosenek lub każdego, kto chce zaprezentować tekst w bardziej artystycznym i precyzyjnym formacie. Jest szczególnie przydatny w przypadku treści, w których konwencjonalna struktura akapitu nie jest wystarczająca.