WordPress List Block to funkcja w edytorze WordPress, często nazywanym edytorem Gutenberg, która umożliwia tworzenie i formatowanie list w postach lub na stronach. Jest to przydatne narzędzie do organizowania informacji w przejrzysty, łatwy do odczytania sposób. Oto prosty przewodnik po tym, jak to działa:

 1. Dostęp do bloku listy:
  • Podczas edycji posta lub strony kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić listę.
  • Kliknij przycisk "+" (plus), aby dodać nowy blok.
  • Wyszukaj "Listę" w polu wyszukiwania bloków lub znajdź ją w kategorii Bloki wspólne.
  • Kliknij blok listy, aby dodać go do swojego wpisu lub strony.
 2. Tworzenie listy:
  • Po dodaniu bloku listy możesz rozpocząć wpisywanie elementów listy.
  • Naciśnij "Enter", aby utworzyć nową pozycję na liście.
  • Jeśli chcesz utworzyć element podrzędny (listę zagnieżdżoną), naciśnij klawisz "Tab" na klawiaturze, gdy kursor znajduje się na początku nowego elementu listy. Aby to odwrócić (outdent), naciśnij "Shift+Tab".
 3. Typy list:
  • Blok Lista umożliwia wybór między listami nieuporządkowanymi (punktory) i uporządkowanymi (liczby).
  • Możesz przełączać się między tymi dwoma typami, klikając pasek narzędzi bloku, który pojawia się nad blokiem listy podczas jego edycji.
 4. Opcje formatowania:
  • Możesz także formatować tekst listy za pomocą paska narzędzi bloku, na przykład pogrubiając tekst, pisząc kursywą, dodając łącza lub zmieniając rozmiar tekstu.

Blok listy jest prostym, ale wszechstronnym narzędziem, doskonałym do tworzenia instrukcji krok po kroku, podsumowywania punktów lub organizowania informacji w ustrukturyzowanym formacie. Jest to szczególnie przydatne do zwiększenia czytelności treści i uczynienia jej bardziej angażującą dla czytelników.