Sidehopp - ankerblokk

Introduksjon til sidehoppblokken

I WordPress kan du med Page Jumps Block, ofte kalt "ankerlenke"-funksjonen, opprette hyperlenker som hopper til bestemte deler av en side. Denne funksjonen er spesielt nyttig for langt innhold, slik at leserne raskt kan navigere til deler av interesse.

Slik fungerer sidehopp

Sidehopp fungerer ved hjelp av ankerlenker. En ankerlenke er en type hyperlenke som kobler til et bestemt område på en side, i stedet for å ta deg til en annen side. Dette oppnås ved å lenke til et ankerpunkt som identifiseres med en unik identifikator (ID).

Opprette forankringspunkter

For å bruke sidehopp må du først opprette ankerpunkter i innholdet. Dette gjøres ved å legge til en ID i en blokk, vanligvis en overskrift.

Trinn 1: Velge en blokk

Velg en blokk du vil bruke som ankerpunkt, vanligvis en overskrift. Klikk på blokken for å velge den.

Trinn 2: Legge til en ID

I blokkinnstillingene i høyre sidefelt ser du etter delen "Avansert". Her finner du et felt for å legge til et HTML-anker. Skriv inn en unik ID for ankeret. Denne ID-en bør være enkel og beskrivende.

Opprette en sidehopplenke

Når du har satt opp ankerpunkter, kan du opprette hyperkoblinger som hopper direkte til disse punktene.

Trinn 1: Legge til en hyperkobling

Velg teksten eller bildet du vil bruke som hyperkobling. Klikk på lenkeikonet i verktøylinjen.

Trinn 2: Lenke til ankeret

Type # etterfulgt av ID-en til ankerpunktet du opprettet. Hvis anker-ID-en din for eksempel er avsnitt1, skriver du inn #seksjon1. Dette forteller hyperkoblingen at den skal hoppe til ankerpunktet med denne ID-en på samme side.

Beste praksis for bruk av sidehopp

  • Hold ID-ene unike: Hvert ankerpunkt bør ha en unik ID for å unngå forvirring.
  • Beskrivende ID-er: Bruk ID-er som beskriver avsnittet de lenker til, slik at det blir enklere å administrere.
  • Testing: Test alltid sidehoppene dine for å sikre at de fungerer som forventet.

Konklusjon

Sidehopp i WordPress er et verdifullt verktøy for å forbedre brukervennligheten på lange nettsider. Ved å sette opp ankerpunkter og lenke til dem kan du skape et mer oversiktlig og brukervennlig nettsted. Denne funksjonen er spesielt nyttig for innholdstunge nettsteder som blogger, informasjonssider og porteføljer. Husk å teste lenkene dine, og sørg for at ID-ene dine er unike og beskrivende for å få best mulig resultat.