Sidhopp - Ankarblock

Introduktion till sidhopp Block

I WordPress kan du med hjälp av blocket Page Jumps, ofta kallat "Anchor Link", skapa hyperlänkar som hoppar till specifika delar av en sida. Denna funktion är särskilt användbar för långt innehåll och gör det möjligt för läsarna att snabbt navigera till intressanta avsnitt.

Hur sidhopp fungerar

Sidhopp fungerar genom användning av ankarlänkar. En ankarlänk är en typ av hyperlänk som ansluter till ett specifikt område på en sida i stället för att ta dig till en annan sida. Detta uppnås genom att länka till en ankarpunkt, som identifieras med en unik identifierare (ID).

Skapa förankringspunkter

För att kunna använda sidhopp måste du först skapa ankarpunkter i ditt innehåll. Detta görs genom att lägga till ett ID till ett block, vanligtvis en rubrik.

Steg 1: Välja ett block

Välj ett block som du vill använda som ankarpunkt, t.ex. en rubrik. Klicka på blocket för att markera det.

Steg 2: Lägga till ett ID

I blockinställningarna i den högra sidofältet letar du efter avsnittet "Avancerat". Här hittar du ett fält för att lägga till ett HTML-ankare. Ange ett unikt ID för ditt ankare. Detta ID bör vara enkelt och beskrivande.

Skapa en länk för sidhopp

När du har skapat ankarpunkter kan du skapa hyperlänkar som hoppar direkt till dessa punkter.

Steg 1: Lägga till en hyperlänk

Markera den text eller bild som du vill använda som hyperlänk. Klicka på länksymbolen i verktygsfältet.

Steg 2: Länka till ankaret

Typ # följt av ID:t för den ankarpunkt du skapade. Om ditt ankar-ID till exempel är avsnitt1skulle du skriva #sektion1. Detta gör att hyperlänken hoppar till ankarpunkten med det ID:t på samma sida.

Bästa praxis för användning av sidhopp

  • Se till att ID:n är unika: Varje ankarpunkt bör ha ett unikt ID för att undvika förvirring.
  • Beskrivande ID:n: Använd ID:n som beskriver avsnittet som de länkar till, vilket gör det lättare att hantera.
  • Testar: Testa alltid dina sidhopp för att säkerställa att de fungerar som förväntat.

Slutsats

Sidhopp i WordPress är ett värdefullt verktyg för att förbättra användbarheten på långa webbsidor. Genom att skapa ankarpunkter och länka till dem kan du skapa en mer lättnavigerad och användarvänlig webbplats. Denna funktion är särskilt användbar för innehållstunga webbplatser som bloggar, informationswebbplatser och portfolios. Kom ihåg att testa dina länkar och att hålla dina ID:n unika och beskrivande för bästa resultat.