WordPress Code Block er en funksjon i WordPress-redigeringsprogrammet som lar deg vise kodebiter i innleggene eller på sidene dine. Den er utviklet for tilfeller der du ønsker å dele kode med leserne dine, for eksempel HTML, CSS, JavaScript eller PHP, uten å utføre den på siden. Dette er spesielt nyttig for veiledninger, programmeringsblogger eller andre nettsteder som omhandler koding.

Her er en enkel veiledning i hvordan du bruker Code Block:

  1. Få tilgang til redigeringsprogrammet: Når du redigerer et innlegg eller en side, befinner du deg i WordPress-redigeringsprogrammet.
  2. Legg til en ny blokk: Klikk på "+"-ikonet for å legge til en ny blokk. Dette åpner en meny med ulike blokktyper.
  3. Velg Code Block: I blokkmenyen søker du etter "Kode" og klikker på alternativet Kodeblokk. Dette setter inn en ny kodeblokk i innlegget eller siden din.
  4. Sett inn koden din: Nå kan du lime inn eller skrive inn kodesnutten du vil vise i denne blokken.
  5. Forhåndsvisning og publisering: Forhåndsvis alltid innlegget eller siden din for å se hvordan Code Block ser ut på nettstedet ditt. Når du er fornøyd, kan du publisere eller oppdatere innholdet.

Husk at kodeblokken er til for å vise kode som tekst, ikke for å kjøre den. Hvis du har behov for å kjøre koden, må du sette den inn på riktig sted i temafilene eller bruke en plugin som er utviklet for dette formålet.