Kodblock

WordPress Code Block är en funktion i WordPress-redigeraren som gör att du kan visa kodsnuttar i dina inlägg eller sidor. Det är utformat för tillfällen när du vill dela kod med dina läsare, till exempel HTML, CSS, JavaScript eller PHP, utan att köra den på sidan. Detta är särskilt användbart för handledning, programmeringsbloggar eller andra webbplatser som handlar om kodning.

Här följer en enkel guide till hur du använder Code Block:

  1. Få tillgång till redigeraren: När du redigerar ett inlägg eller en sida befinner du dig i WordPress-redigeraren.
  2. Lägg till ett nytt block: Klicka på "+"-ikonen för att lägga till ett nytt block. Då öppnas en meny med olika blocktyper.
  3. Välj kodblock: I blockmenyn söker du efter "Kod" och klickar på alternativet Kodblock. Detta infogar ett nytt kodblock i ditt inlägg eller på din sida.
  4. Ange din kod: Nu kan du klistra in eller skriva in den kodsnutt du vill visa i det här blocket.
  5. Förhandsgranska och publicera: Förhandsgranska alltid ditt inlägg eller din sida för att se hur kodblocket ser ut på din webbplats. När du är nöjd kan du publicera eller uppdatera ditt innehåll.

Kom ihåg att kodblocket är till för att visa kod som text, inte för att köra den. Om du behöver köra koden måste du infoga den på lämplig plats i temafilerna eller använda ett plugin som är utformat för det ändamålet.