Blok Sambungan Item

Sekatan hanya tersedia pada Halaman Khas Butiran Item.

Sekat memaparkan label dan nilai input Sambungan Item yang diisi dalam skrin edit Item. Untuk menunjukkan beberapa maklumat menggunakan blok ini, perlu dibuat beberapa input dalam Citadela Listing > tetapan Sambungan Item.

Sekat tawaran pilihan berikut:

 • Tajuk – teks dipaparkan sebagai pengepala di bahagian atas nilai daripada input,
 • Susun atur - dalam bar alat blok boleh dipilih Teks, Kotak dan susun atur Senarai data yang dipaparkan,
 • Jajar – sejajarkan maklumat yang dipaparkan ke sebelah Kiri, Tengah atau Kanan.

Sekat tetapan dalam bar sisi

Dalam tetapan bar sisi pemeriksa terdapat pilihan yang tersedia:

Tunjukkan tab data

Tunjukkan pilihan data tentukan input mana yang akan dipaparkan pada bahagian hadapan, boleh dipilih untuk menunjukkan semua input atau pilih hanya beberapa input yang dibuat dalam halaman tetapan Sambungan Item.

Tab pilihan

Tab pilihan menawarkan tetapan berikut:

 • Sembunyikan nilai kosong – jika dihidupkan, pada bahagian hadapan halaman Item dipaparkan hanya maklumat input yang menyimpan beberapa nilai, nilai kosong tidak dipaparkan,
 • Lebar kotak – tersedia hanya untuk Tata Letak Kotak – lebar kotak yang menunjukkan maklumat daripada input,
 • Betulkan lebar – tersedia hanya untuk Tata Letak Kotak – paksa untuk menunjukkan lebar kotak yang ditakrifkan oleh pilihan Lebar Kotak, malah maklumat yang dipaparkan dalam kotak lebih panjang daripada lebar kotak,
 • Lebar label – tersedia hanya untuk Susun atur Senarai – lebar teks label
 • Gaya jadual – tersedia hanya untuk Susun atur Senarai – maklumat dalam susun atur Senarai dipaparkan dalam gaya jadual dengan garisan di antaranya.

Tab Pilihan Reka Bentuk

Menggunakan pilihan yang tersedia boleh disesuaikan warna untuk:

 • Tajuk – warna tajuk tajuk, sekiranya susun atur Teks adalah warna yang digunakan juga untuk pemisah yang dipaparkan antara maklumat input,
 • Label – warna untuk teks label,
 • Nilai – warna untuk nilai input yang dipaparkan,
 • Garisan – warna garisan hiasan dalam susun atur Kotak dan Senarai.