Serviceblock

Serviceblock presenterar all typ av information på din webbplats med en bild eller ikon.

Med de verktygsfältknappar som finns i blocket kan du ändra layouten för den visade tjänsten till block- eller listlayout.

Alternativen i sidofältet i serviceblocket erbjuder följande inställningar:

  • Färger - definiera färger för blockets bakgrund, titel och text.
  • Ikon/bild - du kan bestämma om ditt serviceblock ska visa FontAwesome-ikonen, en anpassad bild som valts från mediagalleriet eller inget av dem
  • Länk - alternativen är relaterade till "Läs mer"-länken som visas med tjänsten, du kan definiera anpassad text och webbadress för "Läs mer"-länken.