Geolokalisering fungerar inte i Chrome

Om du har problem med geolokalisering på din webbplats och kör vår WordPress Directory tema använder webbläsaren Google Chrome, beror det på Googles beslut att endast tillåta geolokaliseringsfunktionalitet för webbplatser som använder SSL-certifikat. Ändringen tillämpas i Google Chrome-webbläsare från version 50.

Mer information kan du hitta i den officiella källan: https://developers.google.com/web/updates/2016/04/geolocation-on-secure-contexts-only

Obs: Från och med Chrome 50 fungerar Geolocation API endast i säkra kontexter som HTTPS. Om din webbplats är hostad på ett icke-säkert ursprung (t.ex. HTTP) kommer förfrågningarna om att få användarnas plats inte längre att fungera.