Så här ändrar du standardavsändare för e-post i WordPress

Kontaktformuläret som ingår i temat använder WordPress standardfunktionalitet för e-post där e-postmeddelanden som tas emot från formuläret använder som avsändarens e-postadress wordpress@...

För att ändra denna standardavsändarinformation kan du använda ett mycket enkelt men effektivt plugin som ändrar avsändarens namn och även anger avsändarens e-postadress: WP Ändra standard från e-post.