Wsparcie GPX Tracks dla postów przedmiotów

Dla wszystkich Pozycji, posty mogą być przesyłane w postaci pliku GPX, który zawiera ścieżkę renderowaną na mapie. Plik można przesłać na ekranie edycji posta w sekcji Ścieżki GPX, bezpośrednio z komputera lub z WordPress Media:

Po pomyślnym przesłaniu ścieżka jest renderowana na mapie:

Pokaż ścieżkę na interfejsie użytkownika

Ścieżki związane z wpisami Item mogą być wyświetlane na stronie za pomocą bloków renderujących mapy.

W bloku można zdefiniować opcje wyświetlania standardowych znaczników pozycji, ścieżek GPX lub połączenia mapy w celu wyświetlenia zarówno znaczników pozycji, jak i ścieżek. Więcej informacji na temat dostępnych opcji można znaleźć na stronach dokumentacji związanych z konkretnymi blokami.

Należy pamiętać, że obsługa GPX Track jest już ograniczona tylko do dostawcy map Openstreetmap.

Więcej informacji na temat Funkcja wtyczki WordPress GPX.