Ustawienia integracji aukcji

Ustawienia integracji umożliwiają wstawianie kluczy API w celu korzystania z ogólnych funkcji, takich jak Mapy Google i Google reCaptcha.