Vare Åpningstider blokk

Block er kun tilgjengelig på Spesiell side for varedetaljer.

Denne blokken viser oppføringens åpningstider. Den er en del av informasjonen på detaljsiden til oppføringsposten. Blokken viser åpningstidene for en spesifikk oppføring Artikkel Post. Du kan administrere all oppføringsinformasjon som er synlig på forsiden via Citadela Spesialsider -> Varedetaljside.

Inne i blokken kan du skrive tittelen på blokken for frontend, og du kan navngi den viste delen med tilpasset tekst.