Listeelementer Listeblokk

Blokken viser opplisting av vareinnlegg basert på filtre som er tilgjengelige i blokkinnstillingene. Du kan for eksempel bare vise et bestemt antall innlegg fra en spesifisert varekategori og varelokasjon.

Inne i blokken kan du skrive tittelen på blokken for frontend, og du kan navngi den viste delen med egendefinert tekst.

Blokkeringsinnstillinger i verktøylinjen

Til høyre i blokkverktøylinjen kan du definere layout og størrelse på de viste innleggene. Du kan velge mellom liste- og boksoppsett, og velge Liten, Middels eller Stor størrelse på innleggene som vises.

Blokkeringsinnstillinger i sidepanelet

Filtre

Ved hjelp av filtre kan du velge hvilken kategori og plassering som skal vises i listen over innlegg, og også hvor mange innlegg som skal vises i stedet for en blokk. Ved å bruke veksle "Bare utvalgte elementer" kan du bare vise innlegg som er merket som Utvalgte.

Detaljer om varen

Med alternativene for artikkeldetaljer kan du definere hvilken informasjon som skal vises sammen med artikkelinnlegg, og du kan vise eller skjule informasjon som f.eks:

 • utvalgt bilde
 • undertittel
 • beskrivelsestekst
 • adresseinformasjon
 • nettlenke
 • kategorier tilordnet til innlegget
 • steder som er tilordnet stillingen

Bestillingsalternativer

Med alternativene kan du endre rekkefølgen på innleggene som vises. Innleggene kan ordnes etter:

 • dato
 • tittel
 • bestillingsnummer
 • tilfeldig rekkefølge

Stigende eller synkende rekkefølge kan også defineres.

Designalternativer

Designalternativer kan brukes til å tilpasse utseendet på innleggene som vises. Tilgjengelige er alternativer for å tilpasse:

 • dekorasjonsfarge
 • tekstfarge
 • bakgrunnsfarge
 • grenser farge
 • farge for karusellnavigasjonspiler og pagineringskuler
 • velg bredde på kantene, det er mulig å velge mellom tynne, tykke eller ingen kanter

Designalternativer er kun tilgjengelige med aktiv Citadela Pro-plugin.

Karusellalternativer

Med karusellalternativer kan du vise data i en lysbildesløyfe:

 • vise eller skjule navigasjonspiler
 • vise eller skjule pagineringskuler
 • angi uendelig sløyfe
 • automatisk avspilling med tid mellom lysbildene i sekunder