Pengurus kebenaran

Setiap langganan yang anda buat menggunakan langganan WooCommerce boleh mempunyai kebenarannya sendiri. Kebenaran boleh dikonfigurasikan terus dalam produk Langganan WooCommerce. Citadela melanjutkan WooCommerce lalai dan menambah ciri berkaitan penyenaraian baharu.

Anda boleh membaca lebih lanjut mengenai bagaimana untuk menyediakan langganan di sini.