Widget Sepanduk

Widget Sepanduk daripada tema warisan kami boleh dicapai dengan mudah menggunakan Blok kluster dan Blok boleh guna semula. Dengan cara itu anda boleh membuat widget Sepanduk yang boleh diletakkan di dalam mana-mana halaman, siaran atau kawasan widget. Anda boleh meletakkan semua yang berikut ke dalam widget sepanduk blok boleh guna semula:

  • Imej – pilih imej atau ikon terus daripada pustaka media yang akan muncul dalam sepanduk
  • Tajuk – taip tajuk sepanduk
  • Pautan – nyatakan alamat url tempat anda ingin menavigasi selepas klik. Baca selanjutnya di bawah…
  • Buka dalam tetingkap baharu – tentukan sama ada pautan di atas akan dibuka dalam tab baharu atau sama
  • Teks – taip beberapa penerangan ringkas untuk sepanduk ini

Untuk menghidupkan bahagian Blok boleh guna semula, sila navigasi ke Citadela Pro > Tetapan Umum.

Blok boleh guna semula dan blok Kluster ialah gabungan universal yang membolehkan anda membuat widget sepanduk tanpa had.