Γραφικό στοιχείο Banner

Τα γραφικά στοιχεία banner από τα παλαιού τύπου θέματα μας μπορούν εύκολα να επιτευχθούν χρησιμοποιώντας Μπλοκ συμπλέγματος και επαναχρησιμοποιήσιμα μπλοκ. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να δημιουργήσετε ένα γραφικό στοιχείο Banner που μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε περιοχή σελίδας, ανάρτησης ή ακόμα και γραφικών στοιχείων. Μπορείτε να βάλετε όλα τα παρακάτω στο γραφικό στοιχείο banner μπλοκ Επαναχρησιμοποιήσιμο:

  • Εικόνα – επιλέξτε εικόνα ή εικονίδιο απευθείας από τη βιβλιοθήκη πολυμέσων που θα εμφανιστεί στο banner
  • Τίτλος – πληκτρολογήστε τον τίτλο του banner
  • Σύνδεσμος – καθορίστε τη διεύθυνση url στην οποία θέλετε να πλοηγηθείτε μετά το κλικ. Διαβάστε περισσότερα παρακάτω…
  • Άνοιγμα σε νέο παράθυρο – καθορίστε εάν ο παραπάνω σύνδεσμος θα ανοίξει στη νέα ή στην ίδια καρτέλα
  • Κείμενο – πληκτρολογήστε μια σύντομη περιγραφή για αυτό το banner

Για να ενεργοποιήσετε την ενότητα Επαναχρησιμοποιήσιμα μπλοκ, μεταβείτε στο Citadela Pro > Γενικές ρυθμίσεις.

Τα επαναχρησιμοποιήσιμα μπλοκ και τα μπλοκ συμπλέγματος είναι καθολικοί συνδυασμοί που σας επιτρέπουν να δημιουργείτε απεριόριστα γραφικά στοιχεία banner.