Sökblock

Introduktion till WordPress sökblock

WordPress Search Block är ett verktyg inom WordPress blockredigerare, även känd som Gutenberg. Det gör att du kan lägga till ett sökfält i dina inlägg eller sidor. Sökfältet gör det möjligt för besökare att söka efter innehåll på din webbplats. Det är en enkel men kraftfull funktion för att förbättra användarnas navigering och tillgänglighet.

Förståelse av sökblocket

Sökblocket är enkelt att använda. Det placerar ett sökformulär på din sida eller i ditt inlägg, som besökarna kan använda för att söka efter specifikt innehåll. De resultat som visas baseras på de nyckelord som anges i sökformuläret. Det här blocket är särskilt användbart för större webbplatser med mycket innehåll, eftersom det gör det lättare för användarna att hitta det de letar efter.

Lägga till sökblocket på en sida eller i ett inlägg

Följ dessa steg för att lägga till sökblocket:

 1. Öppna redigeraren: Gå till instrumentpanelen i WordPress och skapa antingen ett nytt inlägg/en ny sida eller redigera ett befintligt inlägg/en befintlig sida.
 2. Lägg till blocket: Klicka på ikonen "+" för att öppna blockbiblioteket. Sök efter "Search" och klicka på Search Block för att lägga till det på din sida eller i ditt inlägg.
 3. Placera blocket: När du har lagt till kan du dra och släppa sökblocket till önskad position på din sida.

Anpassa sökblocket

När du har lagt till sökblocket kan du anpassa det:

 • Platshållartext: Det här är standardtexten som visas i sökfältet. Du kan ändra den för att vägleda eller uppmana dina användare.
 • Knapptext: Anpassa texten på sökknappen.
 • Inriktning: Justera inriktningen av sökblocket till vänster, mitten eller höger.
 • Bredd: Ställ in en specifik bredd för sökfältet, så att det passar väl in i sidans design.

Styling av sökblocket

Du kan också utforma sökblocket så att det matchar webbplatsens design:

 • Färginställningar: Ändra färg på sökknappen och texten.
 • Typografi: Justera teckenstorlek och utseende.
 • Ytterligare CSS: För mer avancerad anpassning kan du lägga till anpassad CSS.

Bästa praxis för användning av sökblocket

 • Placering: Placera sökblocket där det är lättåtkomligt, t.ex. i sidhuvudet, sidfoten eller sidofältet.
 • Synlighet: Se till att sökfältet är väl synligt och inte störs av andra element.
 • Responsiv design: Kontrollera att sökblocket ser bra ut på mobila enheter.

Slutsats

WordPress Search Block är ett enkelt men effektivt verktyg för att förbättra användbarheten på din webbplats. Genom att låta användarna söka efter innehåll förbättrar du deras upplevelse och gör din webbplats mer användarvänlig. Anpassa och styla sökblocket så att det sömlöst integreras med webbplatsens design.