Så här klistrar du in innehåll i Gutenberg

Gutenberg editor förenklar skapandet av webbsidor. Det är enkelt att använda block. Det bästa är att den nya WordPress Editor kan konvertera text och bilder som du klistrar in i Gutenberg till inbyggda WordPress-block.

Kopiera ditt gamla webbplatsinnehåll från frontend och klistra in det i Gutenberg.

Gutenberg gör ett enastående jobb med konvertering:

  • Allmän formatering
  • Rubriker
  • Paragrafer
  • Bord
  • Bilder
  • Listor
  • Bord

Du är välkommen att prova. Du kommer att ladda upp bilder från urklippet till ditt mediaavsnitt. Denna nya Gutenberg-funktion kommer att påskynda en migreringsprocess från din gamla webbplats till en modern blockbaserad Citadela-webbplats. Vi har använt den här metoden för att migrera vår gamla företagswebbplats till en ny.

Kopiera och klistra in i Gutenberg fungerar också från MS Word, Google Docs eller Apple Pages.