Hur man använder barntema

Barntema blir användbart när du vill göra ändringar i temamallarnas kod.
Följ stegen nedan för att skapa ditt barntema på en minut:

  • skapa en ny mapp för ditt barntema på sökvägen ./wp-innehåll/teman/, namnge det som du vill, till exempel barn-tema
  • från föräldratemat Citadela kopiera filen style.css till ditt nya barn-tema mapp
  • fyll i information om ditt barntema enligt exemplet nedan

Du kan kopiera mallfiler från det överordnade temat till mappen för det underordnade temat och ändra dem efter dina behov.
Kodexempel finns på den officiella WordPress barnteman sida.

Exempel på stil.css filen i mappen för ditt barntema:

/*
Namn på tema: Namnet på ditt barntema
Mall: citadela
Version: 1.0
Författare:
Författarens URI:
Beskrivning:
Taggar:
Licens: GNU Allmän offentlig licens
Licens URI: http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
*/