Återanvändbara block - synkroniserade mönster

Introduktion till återanvändbara block

WordPress Reusable Blocks är en kraftfull funktion som är utformad för att spara tid och upprätthålla enhetlighet på din webbplats. De gör att du kan skapa ett block en gång och använda det på flera ställen. När du uppdaterar blocket tillämpas ändringarna automatiskt överallt där det används. Den här funktionen är särskilt användbar för innehåll som du behöver upprepa på olika sidor eller i olika inlägg, t.ex. kontaktinformation, uppmaningsknappar eller specialmeddelanden.

Skapa återanvändbara block

Steg för steg-process

 1. Skapa ett block: I WordPress-redigeraren skapar du det block som du vill återanvända. Det kan vara vilken typ av block som helst, t.ex. ett stycke, en bild eller en anpassad layout.
 2. Lägg till i återanvändbara block: När ditt block är klart klickar du på blockets meny (tre prickar) och väljer "Add to Reusable Blocks".
 3. Namnge blocket: Ge ditt block ett beskrivande namn. Detta namn kommer att användas för att identifiera blocket när du vill återanvända det.

Använda återanvändbara block

Infoga i inlägg eller sidor

 1. Öppna Block Inserter: När du redigerar ett inlägg eller en sida klickar du på "+"-knappen för att öppna blockinläggaren.
 2. Hitta ditt återanvändningsbara block: Navigera till fliken "Reusable", där du ser alla dina sparade block. Välj det block som du vill infoga.
 3. Placera blocket: Klicka på blocket så infogas det i ditt inlägg eller på din sida.

Hantering av återanvändbara block

Redigering och uppdatering

 1. Redigera ett återanvändbart block: Om du vill redigera infogar du bara blocket i ett inlägg eller på en sida och gör dina ändringar. När du sparar inlägget eller sidan får du en uppmaning att uppdatera blocket.
 2. Tillämpa ändringar: Välj "Spara" för att tillämpa ändringarna i alla fall där blocket används.

Tillgång till alla återanvändbara block

 1. Åtkomst från instrumentpanelen: Gå till WordPress instrumentpanel, klicka på "Hantera alla återanvändbara block". Detta tar dig till en skärm där du kan se alla dina block.
 2. Redigera eller radera: Här kan du redigera namn och innehåll eller ta bort block som du inte längre behöver.

Synkroniserade mönster

Förstå synkroniserade mönster

Synkroniserade mönster liknar återanvändbara block men är mer komplexa och kan innehålla flera block som är ordnade i en specifik layout eller ett specifikt mönster. Dessa är användbara för att skapa sektioner på en webbplats som är konsekvent formaterade men som innehåller olika innehåll, till exempel en sektion för teammedlemmar eller en produktvisning.

Skapa synkroniserade mönster

 1. Bygg ett mönster: Ordna flera block för att skapa önskad layout.
 2. Spara som ett mönster: Istället för att lägga till återanvändbara block, spara detta arrangemang som ett mönster. På så sätt kan du återanvända layouten samtidigt som du ändrar innehållet i den.

Använda synkroniserade mönster

 1. Infoga ett mönster: När du redigerar ett inlägg eller en sida öppnar du blockinläggaren och navigerar till fliken "Mönster". Hitta och infoga ditt sparade mönster.
 2. Anpassa innehåll: Du kan ändra innehållet i mönstret utan att påverka layouten.

Bästa praxis

Enhetlighet och effektivitet

 • Använd Reusable Blocks för innehåll som du upprepar ofta.
 • Synkroniserade mönster är bäst för avsnitt där layouten är densamma, men innehållet ändras.

Regelbundna uppdateringar

 • Regelbundet granska och uppdatera dina återanvändbara block och mönster för att säkerställa att de förblir relevanta och korrekta.

Organisera och namnge tydligt

 • Ge dina block och mönster tydliga, beskrivande namn så att de är lätta att identifiera.

Slutsats

WordPress Reusable Blocks och Synced Patterns är effektiva verktyg för att hantera och upprätthålla enhetlighet i webbplatsens innehåll. Genom att förstå hur du skapar, hanterar och använder dessa funktioner kan du avsevärt förbättra webbplatsens funktionalitet och användarupplevelse.