Blok Catatan Blog

Sekatan hanya tersedia pada Halaman Blog halaman khas.

Sekat memaparkan catatan blog pada halaman Blog anda yang dipilih dalam tetapan Membaca WordPress sebagai halaman Catatan Terkini.

Sekat tetapan dalam bar alat

Betul dalam bar alat blok boleh ditakrifkan Susun atur bagi Catatan blog yang dipaparkan. Anda boleh memilih daripada susun atur Mudah, Senarai dan Kotak untuk siaran yang dipaparkan.

Sekat tetapan dalam bar sisi

Dari tetapan bar sisi blok boleh ditakrifkan pilihan tambahan, tersedia adalah pilihan berikut.

Pilihan Pesanan

Pilihan membolehkan anda menukar susunan siaran yang dipaparkan. Pos boleh dipesan melalui:

  • Tarikh
  • Tajuk
  • Pesanan rawak

Tertib menaik atau menurun juga boleh ditakrifkan.

Butiran Pos

Daripada pilihan Butiran Pos yang tersedia di bar sisi blok anda boleh menentukan maklumat yang akan dipaparkan dengan Catatan blog di bahagian hadapan, anda boleh menunjukkan atau menyembunyikan maklumat seperti:

  • imej yang diketengahkan
  • tarikh penciptaan
  • teks penerangan
  • kategori yang ditugaskan untuk disiarkan
  • lokasi yang ditetapkan untuk disiarkan – tersedia dengan pemalam Citadela Listing