Pemalam WordPress Bar Pengumuman

Kekal di Atas Semua Halaman

Pemalam berguna ini membolehkan anda membentangkan sebarang pengumuman penting di tapak web anda. Ia menambah bar pengumuman ringkas di bahagian atas semua halaman. Pengguna boleh mengklik pada bar untuk dibawa ke url tertentu. Anda mempunyai kawalan penuh ke atas HTML dan CSS. Anda juga boleh menyediakan tarikh mula dan tamat apabila pemberitahuan akan kelihatan.

Ciri Pemalam

  • Kekal di bahagian atas semua halaman
  • Pengumuman boleh memaut ke mana-mana URL
  • Keupayaan untuk menukar HTML dan CSS
  • Keupayaan untuk menjadualkan pengumuman dengan tarikh mula dan tamat