Τρόπος εισαγωγής στοιχείων καταχώρισης από CSV

Το πρόσθετο Citadela Listing χρησιμοποιεί μόνο τους τυπικούς προσαρμοσμένους τύπους θέσεων και κατηγορίες του WordPress. Επομένως, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αγαπημένο σας πρόσθετο εισαγωγής/εξαγωγής CSV για τη μαζική εισαγωγή στοιχείων καταχώρισης.

Σε αυτό το σεμινάριο, θα σας δείξουμε πόσο εύκολο είναι να εισάγετε δεδομένα χρησιμοποιώντας την προσθήκη WP All Import. Μια παρόμοια διαδικασία ισχύει για άλλα δωρεάν ή premium καλά γνωστά πρόσθετα εισαγωγής/εξαγωγής CSV.

Ελέγξτε επίσης τον ακόλουθο οδηγό για πώς να μεταφέρετε τα δεδομένα σας από άλλο θέμα καταλόγου.

Οδηγός εξαγωγής βίντεο WP All

Οδηγός εισαγωγής βίντεο WP All