Så här importerar du listobjekt från CSV

Citadela Listing plugin använder endast standard WordPress anpassade inläggstyper och kategorier. Du kan därför använda ditt favoritplugin för CSV-import/export för att bulkimportera listobjekt.

I den här handledningen kommer vi att visa dig hur enkelt det är att importera data med WP All Import-plugin. En liknande process gäller för andra gratis eller premium välkända CSV import/export plugins.

Läs också följande guide om hur du migrerar dina data från andra katalogteman.

WP All Export Video Tutorial

WP All Import Video Tutorial