Πώς να δημιουργήσετε sidebar

Πλαϊνή γραμμή σε τυπικές σελίδες

Το Citadela υποστηρίζει πλαϊνές ράβδους στην αριστερή πλευρά και επίσης στη δεξιά πλευρά. Σε κάθε σελίδα, μπορείτε να επιλέξετε ένα πρότυπο:

  • Σελίδα πλήρους πλάτους
  • Σελίδα αριστερής πλευρικής γραμμής
  • Σελίδα στη δεξιά πλευρική γραμμή
  • Μισή σελίδα διάταξης

Μπορείτε να το επιλέξετε στις ρυθμίσεις στη δεξιά πλευρά:

Πλαϊνή γραμμή σε αναρτήσεις ιστολογίου

Τα γραφικά στοιχεία της πλευρικής γραμμής εμφανίζονται αυτόματα στις αναρτήσεις ιστολογίου, δεν χρειάζεται να επιλέξετε πρότυπο όπως κάνετε με τις σελίδες.

Εισαγωγή γραφικών στοιχείων πλαϊνής γραμμής

Τα γραφικά στοιχεία της πλευρικής γραμμής μπορούν να διαμορφωθούν σε Εμφάνιση – Widgets Ενότητα. Μπορείτε να διαμορφώσετε γραφικά στοιχεία για πολλές διαφορετικές σελίδες, συμπεριλαμβανομένης της αρχικής σελίδας, της τυπικής σελίδας ή των αναρτήσεων ιστολογίου:

Μοντέρνο vs Κλασικό sidebar

Το Citadela έχει 2 επιλογές για την εμφάνιση της πλαϊνής γραμμής. Μοντέρνος και κλασικός τρόπος. Μπορεί να ρυθμιστεί σε Εμφάνιση – Προσαρμογή – Γενική διάταξη – Διάταξη θέματος:

Κλασική πλαϊνή μπάρα
Σύγχρονη πλαϊνή μπάρα