Πώς να αλλάξετε τη γυμνοσάλιαγκα του στοιχείου καταχώρισης

Από προεπιλογή, το στοιχείο γυμνοσάλιαγκας έχει οριστεί σε "item". Μπορείτε να το αλλάξετε εύκολα χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις Citadela Listing στο Citadela Listing > Ρυθμίσεις λεπτομερειών αντικειμένου: