Ειδικές σελίδες Citadela Pro

Μετά την εγκατάσταση της προσθήκης Citadela Pro, μπορείτε να παρατηρήσετε Ειδικές σελίδες Citadela στο μενού διαχειριστή του WordPress.

Η δυνατότητα Citadela Special Pages είναι δική μας μοναδική δυνατότητα απόδοσης περιεχομένου για σελίδες που δημιουργεί αυτόματα το WordPress. Συνήθως δεν μπορείτε να αλλάξετε το περιεχόμενο αυτών των σελίδων όπως μπορείτε να κάνετε για τις τυπικές Σελίδες ή Αναρτήσεις. Αυτή η δυνατότητα σάς επιτρέπει να αναδιοργανώσετε, είτε να προσθέσετε περισσότερα μπλοκ στο πρόγραμμα επεξεργασίας. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να δημιουργήσετε τη μοναδική σας διάταξη για αυτόν τον τύπο σελίδας.

Σελίδα ιστολογίου – δημιουργία σελίδας της διάταξης σελίδας ιστολογίου WordPress. Αυτή η σελίδα ορίζεται στις ρυθμίσεις ανάγνωσης ως η σελίδα "Τελευταίες δημοσιεύσεις".

Μπορείτε να παρατηρήσετε περισσότερες ειδικές σελίδες που είναι διαθέσιμες στη σελίδα Citadela Special Pages στον διαχειριστή του WordPress. Το πρόσθετο Citadela Pro προσθέτει και δικές του ειδικές σελίδες, διαβάστε περισσότερα Citadela Listing Ειδικές σελίδες.