Memorial WordPress θέμα

Funeral WordPress Theme

Memorial WordPress theme is a single purpose theme designed and developed specialy for funeral home service companies. Theme has a very unique design that cannot be accomplished with any other multi-purpose do it all themes. It also includes custom built features and functionality for funeral service website requirements such as obituaries.

Join our club and get access to Memorial WordPress Theme and all our products

v2.0.9
Τελευταία ενημέρωσηFebruary 23, 2021
WordPress 5.x
WooCommerce 4.x
Μεταφρασμένες Γλώσσες 28
Αριθμός Sidebars 2
Συμβατά προγράμματα περιήγησης IE9+, Chrome, Firefox, Safari
Διάταξη Ανταποκρίνεται
Συμβατό με GDPR Ναι, με τα GDPR plug-ins
v2.0.9 February 23, 2021
- Update: AIT API key settings updates
v2.0.8 January 14, 2021
- Fix: Fixed range input in admin settings
v2.0.7 December 17, 2020
- Update: WP 5.6 compatibility update
- Fix: Notice with Obituary pin
v2.0.6 September 24, 2020
- Fix: Missing default Obituary map pin
- Fix: Remove of obituary date not worked
v2.0.5 September 10, 2020
- Fix: Fixed empty space on the right side on mobile devices
v2.0.4 August 20, 2020
- Fix: php warning at detail of obituary
- Fix: Contact form does not send some data after updgrade to WP 5.5
v2.0.3 August 14, 2020
- Update: WP 5.5 compatibility update
v2.0.2 August 13, 2020
- Update: WP 5.5 compatibility update
v2.0.1 July 10, 2020
- Fix: API keys & WP Multisite
v2.0.0 March 5, 2020
- New: Theme Activation
v1.70 February 13, 2020
- Fix: PHP Warnings on Obituary detail pages
v1.69 January 9, 2020
- Fix: Sign Up page on multisite installation
v1.68 November 14, 2019
- Fix: Orbituary doesn't appear correctly on archive page without checkpoints
v1.67 June 20, 2019
- Update: Updated deprecated Wordpress function login_headertitle()
v1.66 April 11, 2019
- Added: Theme package include marketing plugin "HubSpot All-In-One Marketing – Forms, Popups, Live Chat" to grow your email list, generate leads, and manage all your contacts inside HubSpot’s free CRM. Plugin can be found in theme folder ./ait-theme/plugins/leadin.zip
v1.65 April 4, 2019
- New: Revolution Slider element offer selection of slider for each language on Special Pages in Page Builder
v1.64 March 28, 2019
- Fix: Prevent text overflow of words longer than a container width
v1.63 March 21, 2019
- Improvement: Better responsive layout for WooCommerce cart table
v1.62 February 28, 2019
- Update: Google+ share button in page share buttons replaced with Pinterest. Google+ is going to be closed on April 2nd of, 2019
v1.61 February 14, 2019
- Fix: Corrected condition in AIT Requirements Checker for ICONV extension
v1.60 February 7, 2019
- Fix: Fixed special characters in website name displayed as attributes for logo
v1.59 January 17, 2019
- Fix: Fixed loading of select inputs and Google maps in theme admin
v1.58 January 10, 2019
- Fix: Fixed date in Obituary options
v1.57 December 20, 2018
- Fix: Fixed duplicated on/off buttons in Page Builder
v1.56 December 6, 2018
- Update: Wordpress 5.0 compatibility update
v1.55 November 29, 2018
- Update: PHP 7.2+ compatibility update
v1.54 November 23, 2018
- Update: PHP 7.2+ compatibility update in nette framework
v1.53 November 23, 2018
- Update: PHP 7.2+ compatibility update
v1.52 July 26, 2018
- New: Load Google Map in Google Map Element on request after click on button
v1.51 June 14, 2018
- Improvement: Save button in Page Builder and Theme Options will be disabled until page has fully loaded to prevent unintended save with uninitialized inputs
v1.50 May 31, 2018
- Fixed: Comments form 
v1.49 May 24, 2018
- Update: Form fields reset styles in reset.css
v1.48 April 19, 2018
- Added: Helper input for all Inputs in Contact Form element (GDPR requirement)
v1.47 March 15, 2018
- Update: Updated product image cropping sizes for Woocommerce 3.3+
- Update: Allowed opening of Woocommerce Product images in lightbox in responsive design
- Update: Updated Colorbox jquery library to latest version
v1.46 March 8, 2018
- Fix: Woocommerce gallery detail
v1.45 January 11, 2018
- Fix: Checkpoints dates on Obituary Archive page use format defined in Wordpress settings
v1.44 September 7, 2017
- Fix: Captcha in Contact Form Element is regenerated after form submit and reset
v1.43 August 11, 2017
- Fix: Fixed dropdown menus in WordPress visual editor
v1.42 August 3, 2017
- Fix: Special characters in categories title (portfolio filter)
v1.41 April 27, 2017
- Update: WooCommerce 3 compatibility
v1.40 April 13, 2017
- Update: Demo images are now downloaded via HTTPS
- Fix: Minor bugs in JS in Advertisements element
- Fix: Do not send full server directory paths to JS object in elements
- Update: Basic compatibility with WooCommerce 3.0 (resolved deprecated notices)
- Fix: Preview of Text element in Page Builder for other languages
- Fix: Missing names for sidebars in some languages caused widget administration to be unusable
v1.39 April 7, 2017
- Update: Year range from 1900-3000 for datepicker in Theme Options / Page Builder
- Fix: Proccess shortcodes in promotion element's text area
- Fix: Show Page Builder button on Admin Bar only when user has permission to access Page Builder
- Fix: Enabled fuzzy search in jquery.chosen.js selectboxes in Page Builder - able to find nested items now
- Fix: Shortcodes Generator modal window failed to load in Page Builder for Text Elements
- Fix: Use HTTPS protocol for external services - Twitter, Mixcloud
v1.38 February 16, 2017
- Update: Bundled AIT Updater v5.0
v1.37 February 13, 2017
- Fix: Horizontal tabs responsive script
v1.36 January 27, 2017
- Update: Support for free basic packages
v1.35 January 20, 2017
- Update: Updated demo-content
- Improved: Usability of Page Builder on smaller resolutions
- Added: Collapsible Available Elements to gain more screen estate while scrolled
v1.34 January 12, 2017
- Fix: Password protected pages works correctly with Page Builder
- Fix: Position of Columns Element On-off switch
- Fix: Max 4 rows in Element Content previews in the Page Builder
- Improvement: Allows users to register with Cyrillic usernames
- Fix: Problem with malfunctioned permalinks after importing Demo Content 
v1.33 December 1, 2016
- New: Content preview of Elements in Page Builder. You can have brief look what will Element look like on frontend when you are working in Page Builder.
- Update: Removed deprecated meta value target-densityDpi
v1.32 November 21, 2016
- Added: Locale based number formatting for price in WpLatte currency macro
- Fix: Carousel initialization conditions
v1.31 November 10, 2016
- Update: Updated demo-content
- New: Option for enabling 'Anonymize IP address' feature in Google Analytics
- Fix: TinyMCE editor fullscreen in Page Builder
- Fix: Problem with searching in other languages then default
- Improvement: Sort Font Awesome icons alphabetically
- Update: Drag&drop ordering pages and custom post types is removed, it caused some serius problems. Can be enabled back with 'Simple Page Ordering' plugin
v1.30 October 10, 2016
- New: Redesigned Page Builder, Theme Options and other admin pages related to AIT theme features
v1.29 September 16, 2016
- Added: Custom message in Google Map element if there is a problem with API key
- Fix: sub, sup style was missing
v1.28 September 8, 2016
- Update: Bundled plugins updated
v1.27 August 30, 2016
- New: Compatibility with new membership system
v1.26 August 25, 2016
- Fix: Cases when Ait Toolkit plugin isn't active
v1.25 August 17, 2016
- Fix: Admin google map streetview initialization
v1.24 August 11, 2016
- Update: Updated mobile.js library
- Fix: Export function fatal error when revolution slider directory doesn't exists
v1.23 July 28, 2016
- Fix: Megamenu with Icon Image 
- Fix: Fixed comment pagination links
v1.22 July 22, 2016
- Update: Updated Google Fonts list
- Fix: Potencial fatal error with AIT Get Directions & AIT Item Extension after their deactivation
v1.21 July 14, 2016
- Update: Updated TGM Plugin Activation library to v2.6.1
- Fix: When there are multiple version of same language like en_US, en_GB, en_CA, item search wasn't working
- Fix: Captcha in Contact Form element now works with cache plugins like WP Super Cache
- Update: Requirements checker now checks for max_input_vars param, it is recommended to set this PHP param to value at least 3000
v1.20 June 29, 2016
- New: In Theme Option you can insert Google Maps API key (requirement for all Google Maps since 22.06.2016)
- New: Added Greek, Canadian English, Turkish and Ukrainian languages to Google Maps Element
v1.19 June 23, 2016
- Fix: Woocommerce my-account pages
v1.18 June 16, 2016
- Update: Updated ajax return messages for contact form element
v1.17 June 9, 2016
- Update: Regenerated POT file for translations containing the newest text strings
- Fix: PHP error - Undefined var $parentTheme in AitUpgrader
- Improvement: Google Maps are loaded in the WP admin and on the frontend according to selected language
- Fix: Need for "double" save of Theme Options to invoke color/design changes is gone
- Update: Response notification when required fields for wp-mail are missing
v1.16 June 2, 2016
- Updated: Widget Area element progressive page loading
- Fix: Woocommerce checkout page wasn't displaying image for paypal payment option when progressive loading was enabled
- Update: Added response notification for wp_mail ajax in contact form element. Now there is also a notification if the mail wont send.
- Improvement: Export only images which are in media library and all their sizes. This results in reduced size of exported content.
v1.15 May 26, 2016
- Added: Possibility to order Events in Event Element by Event's date (requires updated Ait Toolkit plugin)
- Fix: SEO element on 404 page (and other spcial pages) is working again
- Fix: Better compatibility with Object Cache plugins and WpLatte engine
v1.14 May 19, 2016
- Fix: WooCommerce Style fix
- Fix: Allow language inputs for text controls on Blog special page in Page Builder
- Fix: Do not display commnets element on frontend on these special pages 404, search, archive, wc_product, wc_shop
v1.13 May 13, 2016
- Fix: Deleted not used settings in Theme Options
- Fix: Memorial can be updated via AIT Updater again after move from ThemeForest to AitThemes.Club
- Update: Updated demo-content 
- Fix: Do not display comments element on irrelevant pages in Page Builder, such as 404, search page, etc.
- Fix: Post dates in Posts Element
- Fix: Responsive toggles display
- Fix: Woocommerce select display
- Fix: Dragging elements from/to columns in pagebuilder
- Fix: Problem with saving content in 2 Text Elements placed within the same Columns Element
v1.12 May 5, 2016
- Fix: Clean up dead captcha files
- Fix: (Related only to all directory-type themes) Our AIT Shortcodes button in the editor can use even package users. There are no restrictions for that button (aka shortcodes generator) now
- Fix: Bug in Categories Widget with double title when categories are displayed as dropdown
- Fix: Disabled conflicting selectbox library on woocommerce pages
- Fix: Category option does not show "+ Add new category" text when user hasn't got the capabilities
v1.11 April 29, 2016
- Fix: Missing sidebars on frontend
v1.10 April 29, 2016
- Fix: Fixed map input "NaN" value breaking map in administration
- Fix: Some edge cases in Import/Export processing were fixed
- Fix: Detect correct locale for cloned item label in Page Builder
- Fix: Special edge case whean footer area has title "Footer 1"
- Added: OrderBy Title option for posts element
- New: WooCommerce breadcrumbs with categories on shop pages
- New: UI indication for delete theme cache and images cache buttons when deleting was finished
v1.9 April 19, 2016
- Fix: datepicker time zones caused wrong time in admin inputs
- Update: Updated POT files
v1.8 April 12, 2016
- Fix: Some compatibility fixes for AIT plugins
v1.7 April 5, 2016
- Fix: Some compatibility fixes for upcoming WordPress 4.5
- Fix: Compatibility fixes for upcoming AIT Languages v2.1 plugin
v1.6 March 30, 2016
- Fix: RSS widget does not display 'h3' tags anymore
- Fix: jQuery Waypoint does not throw error anymore
- Fix: On special pages some elements with categories (e.g. advertisements spaces) didn't work correctly with translations
v1.5 March 21, 2016
- Fix: Small Responsive Fixes
- Update: New demo-content
v1.4 March 16, 2016
- Fix: Quickfix for map input in the admin
- Update: New version of Slider Revolution - v5.2.2
v1.3 March 15, 2016
- Fix: Map input crashing javascript when no location is found
- Fix: Date input problem with different timezones
v1.2 March 8, 2016
- Update: Regenerated POT files
- Fix: Reset Layout Options functionality works again
- Tweak: CSS is now generating on "Theme/Page Builder Options" save instead on the frontend
v1.1 February 23, 2016
- Update: Reduced number of DB queries about 59%
v1.0 January 26, 2016
- Theme Released

Ενσωματωμένη υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών

Πρώτο πολλαπλών γλωσσών WordPress θέματα με ολοκληρωμένο πολύγλωσσο σύστημα και γλώσσα μετάφρασεις. Μπορείτε να έχετε τον ιστοχώρο σας σε οποιαδήποτε γλώσσα ή να δημιουργήσετε ένα πολύγλωσσο δικτυακό τόπο σε πολλές γλώσσες. Θέμα έτοιμο να χρησιμοποιηθεί απευθείας από το κουτί. Τα πάντα είναι ήδη μεταφρασμένα. Απλά πληκτρολογήστε το περιεχόμενο στη γλώσσα σας και είναι έτοιμο.

Φορτώνει…

Νεκρολογίες

Μόνο για Memorial WorPress θέμα μπορούμε να δημιουργήσουμε προσαρμοσμένα λειτουργικότητα – νεκρολογίες. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να αποδειχθεί, για παράδειγμα: όνομα, γεννημένος / ημερομηνία θανάτου, σύνθημα, εξυπηρέτηση, βίντεο, εικόνα γκαλερί…

Στοιχεία

Στοιχεία της ιστοσελίδας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν τη δουλειά σας όσο το δυνατόν πιο απλή και γρήγορη. Μπορείτε να προκαθορίσετε ρυθμίσεις στην ενότητα "προεπιλογή" διάταξη "και να τις χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε. Πληροφορίες που θα ορίσετε στους προσαρμοσμένους τύποι μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν εύκολα σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν χρειάζεται να πληκτρολογείτε ξανά και ξανά.

κεφαλίδας

μέρος για το λογότυπο, πληροφορίες επαφής και καρότσι αγορών.

εύκολο ολισθητήρα & νεκρολογίες

εύκολο ολισθητήρα είναι ένα εύκολο στη χρήση, απλό και ελαφρύ, είναι καθιστά τη δημιουργία όμορφη ρυθμιστικά ένα αεράκι.

μόνο για Memorial WorPress θέμα μπορούμε να δημιουργήσουμε προσαρμοσμένα λειτουργικότητα – νεκρολογίες. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να αποδειχθεί, για παράδειγμα: όνομα, γεννημένος / ημερομηνία θανάτου, σύνθημα, εξυπηρέτηση, βίντεο, Πινακοθήκη…

υπηρεσίες

υπηρεσίες

Promote, αγαθών ή οποιαδήποτε πληροφορία μέσα σε κουτιά σε μια ωραία μορφή εμφάνισης. Γρήγορα.

κατακόρυφες καρτέλες

εμφανίζουν πολύ περιεχόμενο με έξυπνο τρόπο. Οι επισκέπτες μπορούν να κλικ μέσα από αυτό πολύ γρήγορα

Μέλος με γραφεία τελετών

Κατηγοριοποιήσει μέλη σε ομάδες, να τους δείξουμε σε οποιαδήποτε σελίδα. Σελίδα λεπτομερειών μέλος δημιουργείται αυτόματα

 

Μαρτυρίες

Σας επιτρέπουν να προσθέσετε εύκολα οποιαδήποτε σχόλια από τους πελάτες σας. Μπορείτε να ομαδοποιήσετε τους σε κατηγορίες

Κείμενο

Πρόγραμμα επεξεργασίας WYSIWYG σε όλες τις στήλες.

E-Shop

πούλησε τα προϊόντα σου online χρησιμοποιώντας εκεί έξω το καλύτερο ηλεκτρονικό WordPress plugin.

υποσέλιδο Widgets

μπορείτε εύκολα να ρυθμίσετε στήλες περιοχή widget υποσέλιδο, αλλαγή χρώματος, προσθέστε πνευματικών δικαιωμάτων μήνυμα και ακόμη και Αντιγραφή & επικόλληση κώδικα javascript μέσω admin θέμα.

WooCommerce

Πωλήστε τα προϊόντα σας σε απευθείας σύνδεση χρησιμοποιώντας το καλύτερο ηλεκτρονικό WordPress plugin εκεί έξω. Μπορείτε να εγκαταστήσετε το plugin WooCommerce δωρεάν και να δημιουργήσετε το κατάστημά σας online σε μερικές στιγμές. Εισάγετε τα προϊόντα σας, ανεβάστε εικόνες και τελειώσατε. Όλα όσα χρειάζεστε για να δημιουργήσετε e-commerce ιστοσελίδα περιλαμβάνεται στο θέμα.

Προϊόντα στην Αρχική Σελίδα

ΠΟΥΛΗΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΣΑΣ ΕΚΟΛΑ

ΠΟΥΛΗΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΣΑΣ ΕΚΟΛΑ

Μπορείτε να εμφανίσετε επιλεγμένα προϊόντα ή τα πιο πρόσφατα απευθείας στην αρχική σελίδα. Οι πελάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση στις λεπτομέρειες του προϊόντος ή να εισάγουν τα προϊόντα απευθείας στο καλάθι αγορών.

Το καλάθι αγορών μπορεί να προσεγγιστεί από κάθε σελίδα. Οι πελάτες σας δεν θα χαθούν ποτέ στην ιστοσελίδα σας. Μπορούν να πάνε στη σελίδα checkout οποτεδήποτε.

Ανταποκρινόμενη Σχεδίαση

Το θέμα WordPress είναι 100% ανταποκρινόμενο και λειτουργεί τέλεια σε όλες τις συσκευές. Οι πελάτες μπορούν να αγοράζουν online χρησιμοποιώντας τα κινητά τηλέφωνα, tablets, φορητό υπολογιστή και σταθερή μονάδα. Ολόκληρη η ιστοσελίδα θα προσαρμοστεί στο μέγεθος της οθόνης αυτόματα. Το θέμα εξετάστηκε σε πολλά διαφορετικά σύγχρονα και επίσης παλαιότερα τηλέφωνα και tablet, όπως το iPhone, iPad και Android και Windows συσκευές.

Λειτουργεί σε όλες τις συσκευές

image

Ποιός το έκανε να συμβεί;

Αυτό το στοιχείο δημιουργήθηκε, αναπτυχθήκε και ετοιμάστηκε για σας από την παρακάτω ομάδα μεγάλων σχεδιαστών και προγραμματιστών:

Maco

Maco

Θέση: Σχεδιαστής & Front-end Προγραμματιστής
Jaro

Jaro

Θέση: Προγραμματιστής
Robo

Robo

Θέση: Προσωπικό υποστήριξης

Και ακόμα περισσότερα καταπληκτικά χαρακτηριστικά

Κάθε θέμα περιλαμβάνει ειδικά σχεδιασμένα χαρακτηριστικά και στοιχεία για το συγκεκριμένο τμήμα του. Πέρα από αυτό θα λαμβάνετε όλα τα καταπληκτικά πρότυπο και χαρακτηριστικά επιχειρησιακών γνωρισμάτων που θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε στην ιστοσελίδα σας. Ρίξτε μια ματιά παρακάτω για περισσότερες λεπτομέρειες.

Μοναδικό Επιχειρησιακό Στοιχεία

Τα ακόλουθα Business Elements είναι διαθέσιμα για σας οποιαδήποτε στιγμή. Μπορείτε να αγοράσετε ένα μόνο theme ή να γίνετε μέλος. Αυτά τα καθολικά στοιχεία και χαρακτηριστικά είναι πολύ χρήσιμα για προσωπικές και εταιρικές ιστοσελίδες.

icon

Αντίστροφη μέτρηση

icon

FAQs

icon

Μέλη

icon

Ώρες λειτουργίας

icon

Συνεργάτες

icon

Πίνακας Τιμών

icon

Υπηρεσίες

icon

Μαρτυρίες

icon

Περιοχή widget

icon

Χώροι προβολής

icon

Στήλες

icon

Σχόλια

icon

Φόρμα Επικοινωνίας

icon

Easy Slider

icon

Facebook

icon

Χάρτες Google

icon

Τίτλος σελίδας

icon

Χαρτοφυλάκιο

icon

Άρθρα

icon

Revolution Slider

icon

Κανόνας

icon

Χάρτης ιστοσελίδας

icon

Κείμενο

icon

Διακόπτες

icon

Twitter

icon

Βίντεο

Όα τα θέματα είναι Responsive και λειτουργεί τέλεια σε κινητές συσκευές. Όλα τα θέματα μας έρχονται με ενσωματωμένη υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών. Πίνακα διαχειρηση & Κατασκευαστής σελίδας είναι πλήρως μεταφρασμένος σε πολλές γλώσσες. Όλα τα θέματα υποστηρίζουν επίσης το WooCommerce plugin.

Περισσότερες λεπτομέρειες Διαβάστε περισσότερα σχετικά με το θέμα χαρακτηριστικά

Εμπίστευση από καταπληκτικούς ανθρώπους

Χτίζουμε WordPress θέματα από το 2008. Δείτε τι λένε οι πελάτες μας για τα θέματα και μετά την υποστήριξη αγοράς.

Φορτώνει…

Έχετε μια προ-πώληση ερώτηση ή πρόταση;

Αισθανθείτε ελεύθεροι να μας γράψτε το σχόλιό σας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Your comments help us to improve our products and services so we keep recording them. We use the comment also for future reference. For further details please see our privacy policy

Άλλα WordPress Θέματα από το Χαρτοφυλάκιό μας

Φορτώνει…
Pre-sale Questions