Hoteliour WordPress θέμα

Θέμα WordPress για Ξενοδοχεία

Η νέα εκπληκτική ιστοσελίδα ξενοδοχείου σας. Το θέμα Ξενοδοχείο WordPress έχει ειδικά αναπτυχθεί και σχεδιαστεί για τους παρόχους καταλυμάτων, ξενοδοχείο, Bed&Breakfast, ξενώνες, διαμερίσματα ή ξενώνα. Πωλήστε τα διαθέσιμα δωμάτια σας μέσω της ιστοσελίδας σας. Κράτηση δωματίου Plugin με διαθεσιμότητα θα εξυπηρετεί τους επισκέπτες ιστοχώρου σας τέλεια. Το θέμα Hoteliour WordPress μετατρέπει τους επισκέπτες σε πελάτες.

v1.128
ΔημιουργήθηκεJune 30, 2014
Τελευταία ενημέρωσηJune 13, 2019
Ανάπτυξη715 Ώρες
WordPress 4.9.x
WooCommerce 3.x
Μεταφρασμένες Γλώσσες 28
Αριθμός Sidebars 2
Συμβατά προγράμματα περιήγησης IE9+, Chrome, Firefox, Safari
Διάταξη Ανταποκρίνεται
Συμβατό με GDPR Ναι, με τα GDPR plug-ins
v1.128 June 13, 2019
- Fix: EasyReservation search dropdown design compatibility fix
v1.127 May 2, 2019
- Added: Theme package include marketing plugin "HubSpot All-In-One Marketing – Forms, Popups, Live Chat" to grow your email list, generate leads, and manage all your contacts inside HubSpot’s free CRM. Plugin can be found in theme folder ./ait-theme/plugins/leadin.zip
v1.126 April 4, 2019
- New: Revolution Slider element offer selection of slider for each language on Special Pages in Page Builder
v1.125 February 14, 2019
- Fix: Corrected condition in AIT Requirements Checker for ICONV extension
v1.124 February 7, 2019
- Fix: Fixed special characters in website name displayed as attributes for logo
v1.123 January 24, 2019
- Fix: Selectboxes in EasyReservation plugin widgets were not visible
v1.122 January 17, 2019
- Fix: Fixed loading of select inputs and Google maps in theme admin
v1.121 December 20, 2018
- Fix: Fixed duplicated on/off buttons in Page Builder
v1.120 December 6, 2018
- Update: Wordpress 5.0 compatibility update
v1.119 November 29, 2018
- Update: PHP 7.2+ compatibility update
v1.118 November 23, 2018
- Update: PHP 7.2+ compatibility update in nette framework
v1.117 November 23, 2018
- Update: PHP 7.2+ compatibility update
- Fix: Compatibility with EasyReservation 5.x
v1.116 October 25, 2018
- Fix: Fixed decimal ordered list
v1.115 July 26, 2018
- New: Load Google Map in Google Map Element on request after click on button
v1.114 June 14, 2018
- Improvement: Save button in Page Builder and Theme Options will be disabled until page has fully loaded to prevent unintended save with uninitialized inputs
v1.113 May 24, 2018
- Update: Form fields reset styles in reset.css
v1.112 April 19, 2018
- Added: Helper input for all Inputs in Contact Form element (GDPR requirement)
v1.111 March 15, 2018
- Update: Updated product image cropping sizes for Woocommerce 3.3+
- Update: Allowed opening of Woocommerce Product images in lightbox in responsive design
- Update: Updated Colorbox jquery library to latest version
v1.110 March 8, 2018
- Fix: Woocommerce gallery detail
v1.109 January 25, 2018
- Update: Loading default styles for easyReservations plugin
v1.108 November 9, 2017
- Fix: easyReservations calendar colors
v1.107 September 7, 2017
- Fix: Captcha in Contact Form Element is regenerated after form submit and reset
v1.106 August 11, 2017
- Fix: Fixed dropdown menus in WordPress visual editor
v1.105 August 3, 2017
- Fix: Fixed special characters escaping for categories title in portfolio filter
v1.104 June 22, 2017
- Fix: Logo anchor
v1.103 April 27, 2017
- Update: WooCommerce 3 compatibility
v1.102 April 13, 2017
- Update: Demo images are now downloaded via HTTPS
- Fix: Minor bugs in JS in Advertisements element
- Fix: Do not send full server directory paths to JS object in elements
- Update: Basic compatibility with WooCommerce 3.0 (resolved deprecated notices)
- Fix: Preview of Text element in Page Builder for other languages
- Fix: Missing names for sidebars in some languages caused widget administration to be unusable
v1.101 April 7, 2017
- Update: Year reange from 1900-3000 for datepicker in Theme Options / Page Builder
- Fix: Proccess shortcodes in promotion element's text area
- Fix: Show Page Builder button on Admin Bar only when user has permission to access Page Builder
- Fix: Enabled fuzzy search in jquery.chosen.js selectboxes in Page Builder - able to find nested items now
- Fix: Shortcodes Generator modal window failed to load in Page Builder for Text Elements
- Fix: Use HTTPS protocol for external services - Twitter, Mixcloud
- Update: Image crop width size increased in box layout of Members element
v1.100 February 16, 2017
- Fix: Horizontal tabs responsive script
- Update: Bundled AIT Updater v5.0
v1.99 January 27, 2017
- Update: Support for free basic packages
v1.98 January 20, 2017
- Update: Demo content contains blured color images
v1.97 January 12, 2017
- Fix: Password protected pages works correctly with Page Builder
- Fix: Position of Columns Element On-off switch
- Fix: Max 4 rows in Element Content previews in the Page Builder
- Improvement: Allows users to register with Cyrillic usernames
- Fix: Problem with malfunctioned permalinks after importing Demo Content 
v1.96 December 1, 2016
- New: Content preview of Elements in Page Builder. You can have brief look what will Element look like on frontend when you are working in Page Builder.
- Update: Removed deprecated meta value target-densityDpi
v1.95 November 22, 2016
- Added: Locale based number formatting for price in WpLatte currency macro
- Fix: Carousel initialization conditions
v1.94 November 10, 2016
- Update: Demo content
- New: Option for enabling 'Anonymize IP address' feature in Google Analytics
- Fix: TinyMCE editor fullscreen in Page Builder
- Fix: Problem with searching in other languages than default
- Improvement: Sort Font Awesome icons alphabetically
- Update: Drag&drop ordering pages and custom post types is removed, it caused some serius problems. Can be enabled back with 'Simple Page Ordering' plugin
v1.93 October 10, 2016
- New: Redesigned Page Builder, Theme Options and other admin pages related to AIT theme features
v1.92 September 16, 2016
- Fix: sub, sup style was missing
- Added: Custom message in Google Map element if there is a problem with API key
v1.91 September 8, 2016
- Update: Bundled plugins updated
v1.90 August 30, 2016
- New: Compatibility with new membership system
v1.89 August 25, 2016
- Fix: Cases when Ait Toolkit plugin isn't active
v1.88 August 18, 2016
- Fix: Admin google map streetview initialization
v1.87 August 11, 2016
- Update: Updated mobile.js library
- Fix: Export function fatal error when revolution slider directory doesn't exists
v1.86 July 28, 2016
- Fix: Megamenu with Icon Image
- Fix: Fixed comment pagination links
v1.85 July 22, 2016
- Update: Updated Google Fonts list
- Fix: Potencial fatal error with AIT Get Directions & AIT Item Extension after their deactivation
v1.84 July 14, 2016
- Update: Updated TGM Plugin Activation library to v2.6.1
- Fix: When there are multiple version of same language like en_US, en_GB, en_CA, item search wasn't working
- Fix: Captcha in Contact Form element now works with cache plugins like WP Super Cache
- Update: Requirements checker now checks for max_input_vars param, it is recommended to set this PHP param to value at least 3000
v1.83 June 29, 2016
- New: In Theme Option you can insert Google Maps API key (requirement for all Google Maps since 22.06.2016)
- New: Added Greek, Canadian English, Turkish and Ukrainian languages to Google Maps Element
v1.82 June 23, 2016
- Fix: Woocommerce my-account pages
v1.81 June 16, 2016
- Update: Updated ajax return messages for contact form element
v1.80 June 9, 2016
- Update: Regenerated POT file for translations containing the newest text strings
- Fix: PHP error - Undefined var $parentTheme in AitUpgrader
- Improvement: Google Maps are loaded in the WP admin and on the frontend according to selected language
- Fix: Need for "double" save of Theme Options to invoke color/design changes is gone
- Update: Response notification when required fields for wp-mail are missing
v1.79 June 2, 2016
- Fix: Woocommerce checkout page wasn't displaying image for paypal payment option when progressive loading was enabled
- Update: Added response notification for wp_mail ajax in contact form element. Now there is also a notification if the mail wont send.
- Improvement: Export only images which are in media library and all their sizes. This results in reduced size of exported content.
v1.78 May 26, 2016
- Added: Possibility to order Events in Event Element by Event's date (requires updated Ait Toolkit plugin)
- Fix: SEO element on 404 page (and other spcial pages) is working again
- Fix: Better compatibility with Object Cache plugins and WpLatte engine
v1.77 May 19, 2016
- Fix: Allow language inputs for text controls on Blog special page in Page Builder
- Fix: Do not display commnets element on frontend on these special pages 404, search, archive, wc_product, wc_shop
- Fix: WooCommerce Style fix
v1.76 May 13, 2016
- Fix: Responsive Toggles
- Fix: Do not display comments element on irrelevant pages in Page Builder, such as 404, search page, etc.
- Fix: Post dates in Posts Element
- Fix: Responsive toggles display
- Fix: Woocommerce select display
- Fix: Dragging elements from/to columns in pagebuilder
- Fix: Problem with saving content in 2 Text Elements placed within the same Columns Element
- Update: demo content was updated
v1.75 May 5, 2016
- Fix: Clean up dead captcha files
- Fix: (Related only to all directory-type themes) Our AIT Shortcodes button in the editor can use even package users. There are no restrictions for that button (aka shortcodes generator) now
- Fix: Bug in Categories Widget with double title when categories are displayed as dropdown
- Fix: Disabled conflicting selectbox library on woocommerce pages
- Fix: Category option does not show "+ Add new category" text when user hasn't got the capabilities
- Fix: Page Title Comments Icon missing now, when comments are disabled
v1.74 April 29, 2016
- Fix: Missing sidebars on frontend
v1.73 April 29, 2016
- Fix: Fixed map input "NaN" value breaking map in administration
- Fix: Some edge cases in Import/Export processing were fixed
- Fix: Detect correct locale for cloned item label in Page Builder
- Fix: Special edge case whean footer area has title "Footer 1"
- Added: OrderBy Title option for posts element
- New: WooCommerce breadcrumbs with categories on shop pages
- New: UI indication for delete theme cache and images cache buttons when deleting was finished
- Update: demo content
v1.72 April 19, 2016
- Fix: datepicker time zones caused wrong time in admin inputs
- Update: Updated POT files
v1.71 April 12, 2016
- Fix: Some compatibility fixes for AIT plugins
v1.70 April 6, 2016
- Fix: Some compatibility fixes for upcoming WordPress 4.5
- Fix: Compatibility fixes for upcoming AIT Languages v2.1 plugin
v1.69 March 31, 2016
- Fix: RSS widget title does not display 'h3' tags anymore
- Fix: jQuery Waypoint does not throw error anymore
- Fix: On special pages some elements with categories (e.g. advertisements spaces) didn't work correctly with translations
v1.68 March 17, 2016
- Fix: Quickfix for map input in the admin
- Update: New version of Slider Revolution - v5.2.2
v1.67 March 15, 2016
- Fix: Map input crashing javascript when no location is found
- Fix: Date input problem with different timezones
v1.66 March 9, 2016
- Update: Regenerated POT files
- Fix: Reset Layout Options functionality works again
- Tweak: CSS is now generating on "Theme/Page Builder Options" save instead on the frontend
v1.65 February 23, 2016
- Update: Reduced number of DB queries about 59%
- New: Custom CSS in Theme Options can be written in LESS syntax (it's disabled by default, intended for advanced users)
v1.64 February 4, 2016
- Fix: Official Revolution Slider, when you purchase it by yourself, not our custom bundled version, is supported by our theme framework (Page Builder)
- Fix: PHP error - redeclared class in WpLatte (occurred in Event Guide theme)
- Tweak: Compatibility tweaks for upcoming more performant AIT Toolkit plugin
v1.63 January 27, 2016
- Fix: Compatibility of comment form fields with WP 4.4 (Reverts the "comment" field position to below the other form fields.)
- Tweak: Minor internal tweaks of the framework
v1.62 December 9, 2015
- Fix: (Critical) Theme Options couldn't save changed values, there were still default values after page refresh
- Fix: Reset button on Default Layout admin page works correctly now
v1.61 December 8, 2015
- Fix: Advanced search on directory themes when polylang is enabled
- Fix: PHP Notices in Shortcode Generator Modal Window
- Fix: Amongst some categories (e.g. Portfolios) there was incorectly listed language name from AIT Languages
- Fix: Blog page menu item highlighting, if blog is currently opened page
v1.60 December 1, 2015
- Fix: Corrected behaviour of WP custom queries (mostly in Elements) when some CPT is set as non translatable in AIT Languages settings
- Update: Font Awesome v4.5.0
v1.59 November 25, 2015
- Fix: Embed URLs for YouTube and Vimeo videos were generated incorrectly resulting in not loading the videos
- Fix: Fixed all dates where they were displaying current date and time
- Fix: Issue with missing texts in widgets after updating to AIT Languages 2.0 is now fixed
- Fix: Fullscreen option for youtube video element
v1.58 November 10, 2015
- New: Google Street View in Google Map Element
- Update: Various updates for upcomming new AIT Languages 2.0 plugin
- Fix: Improved compatibility of Advertising Spaces Element vs. Ad blockers
v1.57 October 27, 2015
- Fix: Header-one social icons overflow in responsive
- Fix: easyReservations calendar resource availability background in responsive
v1.56 October 21, 2015
- Fix: When adblocker extension in a browser blocked Advertising Spaces Element whole web page was broken
- Added: Added streetview functionality to google maps element
v1.55 October 13, 2015
- Fix: Page content background color issue
- Fix: easyReservations visual resource availability in calendar
- Update: Contact form element form submit button disabled while form submitting
- Fix: No more huge amount of old cache files (mainly old .css) in uploads/cache/ folder
- Fix: Some forgotten text are now included in POT file
v1.54 September 29, 2015
- Fix: Header background color was covering the whole page, website background setting does now as it should
v1.53 September 22, 2015
- Fix: Map input verification
- Update: Ajax emails formatting
v1.52 September 16, 2015
- Fix: Compatibility with the latest Revolution Slider
- Update: Updated facebook element
- Update: Font Awesome v4.4.0
- Update: Framework compatibility with upcoming improved AIT Languages plugin
v1.51 September 8, 2015
- Fix: Typo in variable name in jquery.portfolio.js
- Tweak: Theme Admin: if switched section contains map preview trigger resize to re-render map
- Update: Font Awesome icons v4.4.0
- Update: Updated condition to show / hide item description in services element
- Update: Updated google map element
v1.50 August 25, 2015
- Fix: When Visual Editor is disabled in user settings, Text Element in Page Builder doesn't work.
v1.49 August 18, 2015
- Fix: Allow special characters in Member custom post type Title
- Fix: Video element - fixed some PHP errors
- Fix: Posts element - fixed some PHP errors
- Fix: Added Sender parameter in Contact Form - some hostings didn't send emails from Contact Form
v1.48 August 12, 2015
- Fix: 'Notice: Array to string conversion'
- Fix: Missing some text elements on non-english WP installs after demo content import
- Fix: PHP notice on 404 page
- Fix: One letter of text string displayed in metabox text fields
- Update: Removed "Dev mode:" menu in Admin Bar and dev mode is disabled
- Update: Updated javascript for content element on woocommerce pages
v1.47 August 4, 2015
- Fix: PHP notice on 404 page
v1.46 July 22, 2015
- Update: Wider select in half-row of easyReservation form
- Fix: When datepicker bundled with WP was used by some plugins (eg. Easy Reservations) that calendar was displayed in zh-TW language
- Fix: Move "Languages" menu item back under "Theme Admin" item
v1.45 July 15, 2015
- Fix: Datetime picker in admin was not working properly in Firefox
v1.44 July 7, 2015
- Update: Improved compatibility with recent stand-alone AIT Languages plugin - this plugin is no more required and pre-packed with the theme, so there is no need to display "install required plugin" admin notice
v1.43 July 1, 2015
- Fix: Website Portfolio Item opening in new window/tab
- New: AIT Languages plugin is no more pre-packed with theme. And also all translations from theme are moved to AIT Languages plugin. Theme package has smaller size in MB. Just update the AIT Languages plugin and the theme and everthing will work as previous.
- Update: Minimum requirements for our themes and plugins are PHP 5.3.1 and WordPress 4.0. It's time to use modern and secure technologies.
- Fix: Datepicker on the backend and frontend is translated properly now
v1.42 June 16, 2015
- Fix: Header-two top menu overlapping when cart is on
v1.41 June 9, 2015
- Fix: Overlapping selectboxes in easyreservations
- Update: Updated all translations - translated some new strings
- New: Added new Ukrainian (uk) translation
- Fix: Fixed login screen tooltip on logo - it displays correctly text from "Theme Options -> Admin Branding -> Login Screen Logo Tooltip"
- Fix: Load Facebook Likebox in current language
- Fix: Woocommerce product review form colorbox height
- Fix: Woocommerce product variations form selects clear
v1.40 June 2, 2015
- Fix: Easyreservations form hourly calendar not updating custom selectboxes
- Fix: Header Type 3 - bug in webkit browsers
- Tweak: Updated portfolio colorbox widths
- Fix: Fixed responsive Toggles (double text in selected tab)
v1.39 May 28, 2015
- Fix: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /hoteliour/functions.php:2)
v1.38 May 26, 2015
- Fixed: Displaying special characters in portfolio items titles
- Updated: Ajax mail reply-to headers (Contact Form element)
- Updated: YouTube video embedding (Portfolio element)
v1.37 May 19, 2015
- Updated: WooCommerce styles and responsive styles
- Updated: TGM Plugin Activation class v2.4.2 - security update
- Updated: JavaScript datetime picker compatibility for Firefox (Countdown element)
v1.36 May 12, 2015
- Added: New 'AIT Updater' plugin for automatic updates of AIT themes and plugins
- Update: Time picker available for Count Down element
- Added: 4 new social icons for Font Awesome
- Fixed: Made "Activate map" button text translatable right after page load
v1.35 May 5, 2015
- Fixed: easyreservations admin datepicker bug
- Fixed: WP SEO by Yoast compatibility
- Update: Woocommerce 2.3.8 compatibility
- Fixed: empty url in css 'background' property caused longer website load
- Update: Updated Revolution Slider to v4.6.92
v1.34 April 29, 2015
- Update: Updated all languages
v1.33 April 23, 2015
- Fixed: AIT plugins are not activated on first theme install (problem with updated TGM-Plugin-Activation library)
v1.32 April 22, 2015
- Update: Important security fix
v1.31 April 21, 2015
- Fix: Submenu in last-child of menu was not reachable on hover
- Fix: Fixed escaping of Tagline text displayed in three types of Header
v1.30 April 8, 2015
- Fix: Content Import - Optimization of fetching attachments from remote location
v1.29 March 31, 2015
- New: Added Turkish language (tr_TR)
- New: Font Awesome icons v4.3
- Update: Updated Russian language (ru_RU)
- Fix: WordPress 4.2 compatibility with new handling of shared terms - implemented split_shared_term hook
- Fix: Images with caption are not loading
v1.28 March 24, 2015
- Fix: 320px responsive issue
- Fix: Login screen custom css
- Fix: WooCommerce reviews not showing up
v1.27 March 13, 2015
- Fixed: Carousel JS for Job Offers element
v1.26 March 10, 2015
- Some minor css fixes
- Fixed: typography settings remember selected option on page refresh
- Fixed: red color for new created counter element
- Updated all language files (mo/po files)
v1.25 February 26, 2015
- Fixed: Woocommerce 2.3.5 compatibility
- Added Greek translation
- Fixed: compatibility of our AIT Languages plugin with WordPress SEO by Yoast plugin
v1.24 February 6, 2015
- Fixed: JavaScript for new simplified Import UI.
- Fixed: WooCommerce - if shipping address is unchecked, hide fields
- Fixed: Localised date in Twitter Widget
v1.23 January 27, 2015
- Fixed: Some problems with AIT Languages plugin and non-english WordPress installs. Please update AIT Languages plugin.
- Improved: Simplified import/export UI. (There were added two filters for enabling old UI: ait-enable-old-export-ui, ait-enable-old-import-ui)
v1.22 January 21, 2015
- Added: Croatian language
- Added: Default en_US PO/MO files - if you want to change som english texts, but you don't want to change php/latte files
- Improved: Allowed to load MO files from child theme. Just copy them from parent theme to /ait-theme/languages in child theme
- Fixed: Compatibility between WooCommerce and our AIT Languages plugin, product search is working now. Please update AIT Languages plugin.
v1.21 January 12, 2015
- Updated: Revolution Slider to v4.6.5
v1.20 January 12, 2015
- Added Romanian language
v1.19 December 17, 2014
- Added: support for wp-signup.php. Prior to this additional support, design of that page was broken
- Fixed: Google Maps are now translated according to your frontend page language in which is page viewed
- Added: Portuguese, Brazilian (pt_BR) language
- Added: Bulgarian (bg_BG) language (Not fully translated yet, you can help us with translation)
- Added: Albanian (sq) language (Not fully translated yet, you can help us with translation)
v1.18 December 16, 2014
- Fixed: Site header overflow
- Feature: Compatibility with upcoming WordPress 4.1
v1.17 November 25, 2014
- All other changes related to framework are now in framework-changelog.txt file
v1.16 November 24, 2014
- Added: Google Fonts in typography
- All other changes related to framework are now in framework-changelog.txt file
v1.15 November 18, 2014
- Updated: Changed options escaping in contact form element
- Updated: Display of comments element
- Fixed: Width of full screen revolution slider in responsive
v1.14 November 4, 2014
- No particular changes for theme files, but all changes related to framework are now in framework-changelog.txt file
v1.13 October 10, 2014
- Updated: All languages
- Improved: Import/Export
 - No more infinitely showing loading icon when something go wrong during import, it will be reported what happen
 - Added checkbox, whether to import all attachments or not
- Fixed: minor changes for compatibility with IIS 7.5
- Fixed: minor css change
v1.12 September 25, 2014
- Fixed: Removed duplicate star rating in woocommerce
- Fixed: Display none of Add to cart and rating on thubnail-wrapper hover in css responsive
- Updated: Improved theme options for website background and header
- Updated: Woocommerce templates
- Fixed: Language switcher responsive
- Updated: Members element
v1.11 August 7, 2014
- Fixed: Selectbox init on cart checkout
v1.10 August 6, 2014
- Fixed: Sku_wrapper span in woocommerce css
v1.9 July 31, 2014
- Fixed: Language is not fully changed in Admin after switching user language
v1.8 July 25, 2014
- Added: Chinese Simplified language
v1.7 July 24, 2014
- Updated: separated Woocommerce styles
- Updated: demo content
v1.6 July 22, 2014
- Fixed: CSS Carousel-enadbled
- Updated: demo content
v1.5 July 22, 2014
- Fixed: Critical bug in Page Builder causing Elements in Columns not displaying and saving properly
v1.4 July 18, 2014
- Fixed: Critical bug in Page Builder causing Elements in Columns not saving properly
v1.3 July 17, 2014
- Added: Swedish language
- Fixed: Translations
- Fixed: Small issues
v1.2 July 15, 2014
- Fixed: Language switcher display
v1.1 July 10, 2014
- Updated: demo-content
- Added: import/export data from easyReservation plugin
- Fixed Revolution Slider css issues
v1.0 June 30, 2014
- Public Release

Ενσωματωμένη υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών

Πρώτο πολλαπλών γλωσσών WordPress θέματα με ολοκληρωμένο πολύγλωσσο σύστημα και γλώσσα μετάφρασεις. Μπορείτε να έχετε τον ιστοχώρο σας σε οποιαδήποτε γλώσσα ή να δημιουργήσετε ένα πολύγλωσσο δικτυακό τόπο σε πολλές γλώσσες. Θέμα έτοιμο να χρησιμοποιηθεί απευθείας από το κουτί. Τα πάντα είναι ήδη μεταφρασμένα. Απλά πληκτρολογήστε το περιεχόμενο στη γλώσσα σας και είναι έτοιμο.

Φορτώνει…

Κύρια χαρακτηριστικά ξενοδοχειακών θεμάτω Wordpress

Το θέμα Hoteliour WordPress θα σας βοηθήσει να φτιάξετε μια επαγγελματικά εμφανισιακά διαδικτυακή σελίδα ξενοδοχείου που θα πουλά. Αυξήστε την μετατροπή ιστοσελίδας με διαδικτυακό σύστημα κρατήσεων. Οι επισκέπτες θα μπορούν όχι μόνο να βλέπουν τα δωμάτια σας, να διαβάζουν για τις προσφορές σας αλλά θα μπορούν επίσης να κάνουν κρατήσεις απευθείας μέσω της ιστοσελίδας σας. Φόρμα κρατήσεων συνδέεται άμεσα με το σύστημα κρατήσεων στο admin panel της ιστοσελίδας σας. Μην χάνετε κανένα από τους πελάτες σας και εξοικονομήστε τα χρήματα που δαπανήσατε σε ιστοσελίδες διεκπεραίωσης.

Παρουσιάστε στους επισκέπτες σας ό, τι το ξενοδοχείο σας προσφέρει στους πελάτες σας. Όλες η πληροφορίες που αναφέρονται παρακάτω μπορούν να διαχειριστούν εύκολα χρησιμοποιώντας το θέμα μας WordPress Hoteliour. Να μην αναφέρουμε πως τα πάντα μπορεί να διαχειριστούν σε διάφορες γλώσσες όπως πως η πολύγλωσση υποστήριξη έρχεται ως στάνταρ με όλα τα θέματα μας.

 • Ξενοδοχειακό περιβάλλον και ιστορία
 • Το εστιατόριο του ξενοδοχείου με φωτογραφίες
 • Online κράτηση της διαμονής σας
 • Ειδικές προσφορές που μπορούν να προσελκύσουν τους πελάτες σας
 • Τι να κάνετε τριγύρω ή η εκδηλώσεις στην πόλη σας
 • Πληροφορίες επικοινωνίας με τους χάρτες Google
 • Τα μέλη του προσωπικού, οι φωτογραφίες τους και δυο λόγια σχετικά με αυτούς
 • Πουλήστε δωροεπιταγές απευθείας μέσω της ιστοσελίδας σας
 • Υπηρεσίες που προσφέρετε στους πελάτες σας. Γάμους, δωρεάν χώρο στάθμευσης ή αίθουσα συνεδρίων
 • Δωμάτια ή διαμερίσματα, φωτογραφίες και όλες η σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις παροχές δωματίου

Pάνω από 30 στοιχεία επιχειρηματικού ιστότοπού

Over 30 διαθέσιμα στοιχεία θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε μια ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα. Ψάχνετε για ένα νέο μέλος προσωπικού; Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το στοιχείο προσφοράς εργασίας για να προσθέσετε την διαθέσιμη θέση στον ιστοχώρο σας. Συμβαίνει κάτι ενδιαφέρον στην πόλη σας; Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το στοιχείο γεγονότων για να το παρουσιάσετε στην ιστοσελίδα σας. Μπορείτε εύκολα να το ενεργοποιήσετε η να το απενεενεργοποιήσετε? – έχετε πλήρη έλεγχο όλου του περιεχομένου στην ιστοσελίδα σας.

Σχεδιάσαμε για σας 6 διαφορετικές ιστοσελίδες. Μπορείτε να τις δοκιμάσετε όλες, απλά επεξεργαστείτε ή δημιουργήσετε την δική σας από την αρχή. Περιεχόμενο στην ιστοσελίδα σας μπορεί να είναι δημιουργηθεί εύκολα χρησιμοποιώντας drag &drop στοιχείa. Έχετε μια ειδική προσφορά που θα θέλατε να παρουσιάσει στην κορυφή την ιστοσελίδα σας; Κανένα πρόβλημα με αυτό, drag& drop ένα στοιχείο εκεί και θα το λύσετε σε δευτερόλεπτα.

Online κρατήσεις μέσω easyReservation plugin

Ιδανικό εργαλείο για την τέλεια παρουσίασή του ξενοδοχείο σας. Plugin εφαρμόζεται πλήρως στο θέμα μας, πλήρως δοκιμασμένο και έτοιμο να χρησιμοποιηθεί αμέσως. Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης μπορούν να βρεθούν στα έγγραφα. 100% συμβατό με θέμα WordPress Hoteliour

Μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε τα δωμάτια που έχετε, τον αριθμό δωματίων, τις διάφορες τιμές, τα φίλτρα και τις εκπτώσεις. Αυτοματοποιημένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατόπιν κράτησης ή επιβεβαίωσης έρχονται ως πρότυπο. Η νέα ιστοσελίδα σας Θα απλοποιήσει την ζωή σας και τις διαδικασίες. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ενσωματωμένο μήνυμα για επικοινωνία με τους πελάτες σας. Εργασία με το σύστημα κρατήσεων είναι πολύ διαισθητικό. Πλεονέκτημα είναι επίσης η δυνατότητα να προσθέσετε μια κράτηση δια τηλεφώνου, και ως εκ τούτου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα easyReservation ως το in-house σύστημά σας. Το Plugin ενημερώνεται περιοδικά με νέες δυνατότητες.

Εκλεπτυσμένη, ευέλικτο και εύκολο στη χρήση, όχι μόνο για ιδιοκτήτη ή admin ξενοδοχείυ , αλλά και για τους πελάτες σας.

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ δωρεάν ή επί πληρωμή έκδοση. Δωρεάν έκδοση λειτουργεί πλήρως, μπορείτε να λάβετε κρατήσεις μέσω της φόρμας κράτησης στην ιστοσελίδα σας. Αν θα θέλατε να έχετε περισσότερες δυνατότητες, μπορείτε να επιλέξετε μια πληρωμένη έκδοση που περιλαμβάνει 13 πιο χρήσιμες λειτουργίες.

Widgets Κρατήσεων Διαθέσιμα

Μπορείτε να εισαγάγετε φόρμα κρατήσεων ή ημερολόγιο κράτησης οπουδήποτε στην ιστοσελίδα σας. Έχετε πλήρη έλεγχο της ιστοσελίδα σας, περαιτέρω μπορείτε να αποφασίσετε που θα παρουσιάζετε plugin online κράτησης. Γιατί θα θέλετε να το κάνετε; Μπορείτε να ελέγξετε ποια θέση είναι η καλύτερη για τους επισκέπτες σας. Μπορείτε να εξετάσετε τις μετατροπές σας και να οικοδομήσετε κερδοφόρα ιστοσελίδα ξενοδοχείου. Μπορεί να τοποθετηθεί σε μορφή widget, ημερολόγιο και αναζήτηση πλαισίου χρησιμοποιώντας απλό κωδικό συντόμευσης. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στις σελίδες, θέσεις, στοιχεία, πλαϊνές μπάρες ή ακόμη και σε ρυθμιστικό επανάστασης.

Άνετη Διαδικασία Κράτησης

Δημιουργήστε τη δική σας φόρμα κρατήσεων που συνδέεται πλήρως με το σύστημα κρατήσεων. Στο admin panel, μπορείτε να δημιουργήσετε πολλαπλές φόρμες με διαφορετικά σύνολα δεδομένων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προκαθορισμένα πεδία ημερομηνίας και πληροφοριών. Ας υποθέσουμε ότι προσφέρετε ένα ρομαντικό Σαββατοκύριακο για ζευγάρια. Μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένο πεδίο να παραγγείλετε σαμπάνια σε μια πρόσθετη τιμή. Μπορείτε να ξεπεράσετε τις προσδοκίες των πελατών σας.

Σημείωση: easyReservations plugin είναι ένα ξεχωριστό plugin και δεν περιλαμβάνεται στο πακέτο του θέματος αυτού.

Παρουσιάστε τους τα δωμάτια σας!

Ο καλύτερος τρόπος για να προσελκύσετε περισσότερους πελάτες, είναι να τους δείξετε όμορφες εικόνες των δωματίων σας, του εστιατορίου και γύρω από το ξενοδοχείο. Η εμπειρία μας με προηγούμενα καταλύματα, προσανατολισμένη στο ξενοδοχειακό θέμα WordPress το επιβεβαιώνει. Έχουμε κάνει αυτό το ξενοδοχειακό θέμα να επικεντρώνετε σε μεγάλες φωτογραφίες. Μπορείτε να τα παρουσιάσετε όχι μόνο slider ξενοδοχείου, αλλά και σε επιμέρους στοιχεία στην ιστοσελίδα σας.

Χρησιμοποιώντας στοιχεία ξενοδοχειακού θέματος WordPress, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ελκυστικό χαρτοφυλάκιο των δωματίων και διαμερισμάτων σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε βίντεο για να δείξει το δωμάτιο ή το εστιατόριο. Προσθέστε περισσότερες από μία φωτογραφίες του κάθε δωματίου και δημιουργήστε μια έκθεση φωτογραφιών. Προσθέστε όσες περισσότερες πληροφορίες και περιγράψτε όλες τις εγκαταστάσεις που διαθέτετε. Μπορούν λογικά να δομηθούν όλες αυτές οι πληροφορίες που θα είναι ευανάγνωστες από τους πελάτες σας.

https://crowdin.com/translate/aitthemesclub/16/en-el#

Ρίξτε μια ματιά σε μερικές Κριτικές Πελατών

Hoteliour WordPress θέμα της AitThemes είναι 100% συμβατό με το easyReservations plugin που είναι πιθανώς το καλύτερο plugin κράτησης που υπάρχει. Θα αποκτήσετε ένα όμορφα σχεδιασμένο ξενοδοχειακό θέμα WordPress, τον πλέον προηγμένο AIT δημιουργό σελίδας στην αγορά και το καλύτερο σύστημα κρατήσεων για WordPress, που θα μπορείτε να βρείτε.

Φοβερό plugin με πολλές λειτουργίες

από hgrat, βαθμολογία:

Αυτό το plugin διαθέτει ότι χρειάζομαι, και όταν το συνηθίσετε αυτό θα διαπιστώσετε ότι είναι ένα πολύ ισχυρό plugin. Απολαμβάνω πραγματικά την κατάσταση κανόνων που τα περισσότερα plugin κράτησης δεν έχουν. Το plugin μπορεί να είναι λίγο δύσκολο στη χρήση, αλλά είναι πολύ ισχυρό και εάν θέλετε ένα παρόμοιο plugin με ένα πιο φιλικό προς το χρήστη admin τότε κατά πάσα πιθανότητα θα πρέπει να πληρώσετε $500 ή περισσότερο ανά έτος. Χρησιμοποιώ πραγματικά easyreservations τόσο ως δωρεάν χρήστης όσο και ένας χρήστης πριμοδότησης για δύο από τους πελάτες μου και έχω βοήθεια κάθε φορά που την έχω ζητήσει. Θα προτιμούσα ένα καλύτερο εγχειρίδιο αλλά ίσως δοθλέυει πάνω σε αυτό. Συστήνω ιδιαίτερα αυτό το plugin, αν είστε άνετα με το WordPress και θέλετε ένα ισχυρό plugin. Αν θέλετε κάτι απλό να χρησιμοποιήσετε κάτι άλλο.

Πολύ εκτεταμένο και δημιουργικό plugin

από jgarcial, βαθμολογία:

Έχω δοκιμάσει μόνο τη δωρεάν έκδοση, αλλά είναι ένα από το καλύτερο plugin που έχω δει για WP παντός είδους. Δεν ξέρω πώς οι προγραμματιστές κατάφεραν να μετατρέψουν ένα CMS σχεδιασμένο για blogging σε ένα πολύ ικανό σύστημα κρατήσεων για ξενοδοχεία μικρού/μεσαίου μεγέθους. Όλα τα βασικά καλύπτονται με το δωρεάν plugin. Κρατήσεις, τύπους δωματίων, τιμές, χρονοδιάγραμμα και μπορείς να το ενσωματώσεις με ένα θέμα να κάνει online κρατήσεις. Πολύ πιθανό να μην χρησιμοποιήσουμε αυτήν τη δυνατότητα αλλά ότι έχω δοκιμάσει λειτουργεί άψογα. Εξετάζουμε διαφορές φιλοξενούμενες ξενοδοχειακές λύσεις εξωτερικών συνεργατών και η πρόκληση που αντιμετώπισα είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι διαθέσιμοι μόνο στα Αγγλικά από $40-$100/ μήνα. Αυτό έρχεται έτοιμο με αρχεία για διάφορες γλώσσες (που χρειαζόμαστε) και το σύνολο των δυνατοτήτων για ER είναι πολύ κοντά σε αυτές τις άλλες λύσεις για ένα κλάσμα της τιμής. Αξίζει μια ματιά.

5 αστέρων έργα Καταπληκτικά!

από mysunnywp, βαθμολογία:

Αυτό το plugin λειτουργεί άψογα. Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι είναι δωρεάν, και πως ο υπεύθυνος ανάπτυξης προσπαθεί αυτό να το διαδώσει. Έχει ένα ωραία χαρακτηριστικό κατάρτισης και δεν έχει καταρρεύσει ούτε μία φορά. Νομίζω πως ο πελάτης μου θα πάρει την έκδοση pro, προκειμένου να έχουμε την επιλογή προβολής “ημερολόγιο διαθεσιμότητας”. Είμαστε σε θέση να κλείσουμε ενοικιαζόμενα σπίτια, και να εξακολουθούμε να προσθέτουμε μια έκπτωση για εβδομαδιαίες τιμές, φαίνεται πως έχουν σκεφτεί σχεδόν τα πάντα. Ό, τι δεν λειτούργησε σωστά ήταν επειδή είχα επιλέξει το λανθασμένο στοιχείο, περίπου το 5% προκαλεί ελαφρά σύγχυση, αλλά δεν είναι κάτι που δεν μπορείτε να ελέγξετε και να καταλάβετε ποιές είναι οι σωστές επιλογές. Για να δημιουργήσετε αυτό το είδος του προγράμματος από το μηδέν θα ήταν εξαιρετικά δαπανηρό. Αυτό το plugin λειτουργεί και λειτουργεί τέλεια.

Διαφορές μεταξύ δωρεάν ή επί πληρωμή easyReservation plugin

Το easyReservation plugin είναι 3ο μέρος plugin διαθέσιμο δωρεάν από Wordpress.org. Υπάρχει επίσης μια πληρωμένη έκδοση του plugin που σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε πιο προηγμένα χαρακτηριστικά και λειτουργικότητα. AitThemes δεν έχει καμία σχέση με αυτό το plugin, και κάθε τεχνική υποστήριξη που συνδέεται σε easyReservation plugin παρέχεται από plugin συγγραφέα.

Η δωρεάν έκδοση περιλαμβάνει

 • Διοίκηση κρατήσεων

  Προσθέστε, επεξεργαστείτε, ελέγξτε την κατάσταση, ομάδα, σκουπίδια, διαγραφή

 • Πόροι Ξενοδοχείου

  Απεριόριστο και ευέλικτο

 • Φόρμα κρατήσεων

  Πλήρως προσαρμόσιμη φόρμα κράτησης

 • Ημερολόγιο διαθεσιμότητας

  Δείτε τα διαθέσιμα δωμάτια σε μηνιαία προβολή

 • Επισκόπηση Κρατήσεων

  Διαδραστική επισκόπηση κρατήσεων

 • Πίνακας Κρατήσεων

  Ευέλικτος πίνακας κρατήσεων

 • Φίλτρα

  Ευέλικτες τιμές και διαθεσιμότητες

 • Πληροφορίες πελατών

  Απεριόριστες πληροφορίες και τιμές πελατών

 • Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

  Αυτοματοποιημένα μηνύματα απεσταλμένα από την ιστοσελίδα σας

Πληρωμένη έκδοση περιλαμβάνει

 • Πύλες πληρωμής

  PayPal, Πορτοφόλιο Google, Authorize.net, 2checkout

 • Τιμολόγια

  PDF Πρότυπα Τιμολογίων, Συντάκτης, Συνημμένα

 • Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου HTML

  Multipart μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Εκδότης και τρία πρότυπα

 • Αναζήτηση Πόρων

  Οι επισκέπτες μπορούν να αναζητήσουν διαθέσιμους πόρους

 • Ωριαία ημερολόγιο

  Δυνατότητα να κάνετε επίσης κράτηση ωριαίων υπηρεσιών

 • Τροποποίηση κράτησης

  Οι επισκέπτες μπορούν να επεξεργαστούν τις κρατήσεις τους

 • Εξαγωγές & Εισαγωγές

  Από και προς το Excel (.xls), .xml ή .csv αρχεία

 • Πολυγλωσσική υποστήριξη

  Μορφή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τιμολόγιο, γραμμή αναζήτησης περιεχομένου

 • Κουπόνια

  Εκπτώσεις για κωδικούς κουπονιών

 • Εκτεταμένο Ημερολόγιο

  Πολλαπλοί μήνες από πλέγμα (x * y)

 • Στατιστικά

  Γεγονότα, διαγράμματα, χρήση & ταμπλό widget

 • Πρόσθετες μορφές

  Νέο στυλ, admin, ημερολόγιο και στυλ επιλογέα ημερομηνίας

 • Αυτόματη έγκριση

  Αυτόματη έγκριση κράτησης

 • Τεχνική Υποστήριξη

  Δωρεάν τεχνική υποστήριξη από συγγραφέα plugin

παρακαλώ σημειώστε ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή δυνατόν να δημιουργήσετε πολύγλωσσους πόρους στο easyReservations plugin. Μπορείτε να δημιουργήσετε πόρους μόνο στην προεπιλεγμένη γλώσσα.

Ποιός το έκανε να συμβεί;

Αυτό το στοιχείο δημιουργήθηκε, αναπτυχθήκε και ετοιμάστηκε για σας από την παρακάτω ομάδα μεγάλων σχεδιαστών και προγραμματιστών:

Peter

Peter

Θέση: Σχεδιαστής & Front-end Προγραμματιστής
Jaro

Jaro

Θέση: Προγραμματιστής
Ivan

Ivan

Τεκμηρίωση

Και ακόμα περισσότερα καταπληκτικά χαρακτηριστικά

Κάθε θέμα περιλαμβάνει ειδικά σχεδιασμένα χαρακτηριστικά και στοιχεία για το συγκεκριμένο τμήμα του. Πέρα από αυτό θα λαμβάνετε όλα τα καταπληκτικά πρότυπο και χαρακτηριστικά επιχειρησιακών γνωρισμάτων που θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε στην ιστοσελίδα σας. Ρίξτε μια ματιά παρακάτω για περισσότερες λεπτομέρειες.

Μοναδικό Επιχειρησιακό Στοιχεία

Τα ακόλουθα Business Elements είναι διαθέσιμα για σας οποιαδήποτε στιγμή. Μπορείτε να αγοράσετε ένα μόνο theme ή να γίνετε μέλος. Αυτά τα καθολικά στοιχεία και χαρακτηριστικά είναι πολύ χρήσιμα για προσωπικές και εταιρικές ιστοσελίδες.

icon

Easy Slider

icon

Facebook

icon

FAQs

icon

Mixcloud

icon

Revolution Slider

icon

SoundCloud

icon

Twitter

icon

Αντίστροφη μέτρηση

icon

Άρθρα

icon

Βίντεο

icon

Διακόπτες

icon

Εκδηλώσεις

icon

Κανόνας

icon

Κείμενο

icon

Μαρτυρίες

icon

Μέλη

icon

Μετρητές

icon

Πίνακας Τιμών

icon

Προσφορά Εργασίας

icon

Στήλες

icon

Συνεργάτες

icon

Σχόλια

icon

Τίτλος σελίδας

icon

Υπηρεσίες

icon

Φόρμα Επικοινωνίας

icon

Χάρτες Google

icon

Χάρτης ιστοσελίδας

icon

Χαρτοφυλάκιο

icon

Χώροι προβολής

icon

Ώρες λειτουργίας

Όα τα θέματα είναι Responsive και λειτουργεί τέλεια σε κινητές συσκευές. Όλα τα θέματα μας έρχονται με ενσωματωμένη υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών. Πίνακα διαχειρηση & Κατασκευαστής σελίδας είναι πλήρως μεταφρασμένος σε πολλές γλώσσες. Όλα τα θέματα υποστηρίζουν επίσης το WooCommerce plugin.

Περισσότερες λεπτομέρειες Διαβάστε περισσότερα σχετικά με το θέμα χαρακτηριστικά

Εμπίστευση από καταπληκτικούς ανθρώπους

Χτίζουμε WordPress θέματα από το 2008. Δείτε τι λένε οι πελάτες μας για τα θέματα και μετά την υποστήριξη αγοράς.

Φορτώνει…

Έχετε μια προ-πώληση ερώτηση ή πρόταση;

Αισθανθείτε ελεύθεροι να μας γράψτε το σχόλιό σας.

Σχόλια (6)

 1. Jim

  Hi this is a wordpress theme or a woocommerce theme ?
  Am from Greece and i would like to know if you integrated into your theme any greek bank’s payment gateway (like Alpha Bank or Pireaus Bank etc) ?
  Because i want be payed directly from greek banks not only throught paypal.

  * This is Alpha Bank’s gateway for Woocommerce : https://github.com/Antreasgr/AlphaBankGatewayWooCommerce

  Thanks

  1. Zlatko

   Hello Jim,
   thank for asking and interesting in directory products.
   We are sorry, there are no other payment gateways available except the following that you can find at: https://www.ait-themes.club/wordpress-plugins/directory-plugins/
   Have a nice day,
   Zlatko

 2. jorgensen

  Καλησπέρα,
  επειδή μας ενδιαφέρει να αγοράσουμε το θέμα για τις κρατήσεις ξενοδοχείων,υπάρχει κάποιο demo διαχείρισης για να δούμε πως είναι το σύστημα κρατήσεων πίσω στη διαχείριση?
  Σας ευχαριστώ πολύ

  1. Zlatko

   Hello,
   thanks a lot for interesting in our products.
   Full demo admin is not available, but you can have any of our products (from http://www.ait-themes.CLUB) at no risk as we offer 10 days of money back guarantee. You can play around with the themes, plugins etc, and once you are interesting to upgrade your subscription into Full Membership – no problem, you can do it within 30 days by paying the difference between the prices.
   In addition – all of our products – themes, plugins are kept always compatible with the latest versions of WordPress.
   Secondly,
   Here is the the list of themes compatible with AIT Languages plugin that come with integrated a 3rd party developer’s booking plugin http://www.easyreservations.org :
   – https://www.ait-themes.club/wordpress-themes/hoteliour/
   – https://www.ait-themes.club/wordpress-themes/gourmet/
   – https://www.ait-themes.club/wordpress-themes/anchor/
   – https://www.ait-themes.club/wordpress-themes/coffeebar/
   – https://www.ait-themes.club/wordpress-themes/ristorante-2/
   – https://www.ait-themes.club/wordpress-themes/beachclub/
   – https://www.ait-themes.club/wordpress-themes/hair/
   we’d like to inform you that there is an issue with the new version of plugin easyReservations and our themes which support this a 3rd party developer’s plugin.
   We are working hard to fix incompatibility with new version asap in all supported themes (within coming days).
   Meantime, we recommend to do not update easyReservations plugin to latest version 4 where were made many changes in the core of plugin. Changes cause incompatibility problem with our themes and necessary is redesign and fix compatibility in all themes which support easyReservations plugin.

   If you have already updated plugin to version 4, we recommend you to contact plugin developer to get previous version of plugin which works with our themes well.
   Official plugin website: http://easyreservations.org/

   Thanks for understanding.
   Best regards!
   Zlatko

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Your comments help us to improve our products and services so we keep recording them. We use the comment also for future reference. For further details please see our privacy policy

Άλλα WordPress Θέματα από το Χαρτοφυλάκιό μας

Pre-sale Questions