Hair WordPress θέμα

Theme for Hair Salons

Style it your way! Do you like it long or do you like it short? Do you like it elegant with a hint of sparkle or casual yet stylish? With this theme you can make it look however you want. Attract your customers and let them know who you are in a new, more appealing way. Show them beauty and perfection of your work, let them read testimonials of your happy customers or even help them choose their prefered style with your secret tips and tricks for a perfect look and examples from your photo gallery. Booking an appointment will be just one click away.

Join our club and get access to all our products

v2.0.0
Τελευταία ενημέρωσηMarch 5, 2020
WordPress 5.x
WooCommerce 4.x
Μεταφρασμένες Γλώσσες 28
Αριθμός Sidebars 2
Συμβατά προγράμματα περιήγησης IE9+, Chrome, Firefox, Safari
Διάταξη Ανταποκρίνεται
Συμβατό με GDPR Ναι, με τα GDPR plug-ins
v2.0.0 March 5, 2020
- New: Theme Activation
v1.66 January 9, 2020
- Fix: Sign Up page on multisite installation
v1.65 June 20, 2019
- Update: Updated deprecated Wordpress function login_headertitle()
v1.64 April 11, 2019
- Added: Theme package include marketing plugin "HubSpot All-In-One Marketing – Forms, Popups, Live Chat" to grow your email list, generate leads, and manage all your contacts inside HubSpot’s free CRM. Plugin can be found in theme folder ./ait-theme/plugins/leadin.zip
v1.63 April 4, 2019
- New: Revolution Slider element offer selection of slider for each language on Special Pages in Page Builder
v1.62 February 28, 2019
- Update: Google+ share button in page share buttons replaced with Pinterest. Google+ is going to be closed on April 2nd of, 2019
v1.61 February 20, 2019
- Fix: Corrected condition in AIT Requirements Checker for ICONV extension
v1.60 February 7, 2019
- Fix: Fixed special characters in website name displayed as attributes for logo
v1.59 January 17, 2019
- Fix: Fixed loading of select inputs and Google maps in theme admin
v1.58 December 20, 2018
- Fix: Fixed duplicated on/off buttons in Page Builder
v1.57 December 6, 2018
- Update: Wordpress 5.0 compatibility update
v1.56 November 29, 2018
- Update: PHP 7.2+ compatibility update
v1.55 November 23, 2018
- Update: PHP 7.2+ compatibility update in nette framework
v1.54 November 23, 2018
- Update: PHP 7.2+ compatibility update
v1.53 July 26, 2018
- New: Load Google Map in Google Map Element on request after click on button
v1.52 June 14, 2018
- Improvement: Save button in Page Builder and Theme Options will be disabled until page has fully loaded to prevent unintended save with uninitialized inputs
v1.51 May 31, 2018
- Fixed: Comments form 
v1.50 May 24, 2018
- Update: Form fields reset styles in reset.css
v1.49 April 19, 2018
- Added: Helper input for all Inputs in Contact Form element (GDPR requirement)
v1.48 March 15, 2018
- Update: Updated product image cropping sizes for Woocommerce 3.3+
- Update: Allowed opening of Woocommerce Product images in lightbox in responsive design
- Update: Updated Colorbox jquery library to latest version
v1.47 March 8, 2018
- Fix: Services element design
- Fix: Woocommerce gallery detail
v1.46 January 25, 2018
- Update: Loading default styles for easyReservations plugin
v1.45 November 30, 2017
- Fix: Header Icon Menu allow use of different url for different languages
v1.44 November 9, 2017
- Fix: easyReservations calendar colors
v1.43 September 7, 2017
- Fix: Captcha in Contact Form Element is regenerated after form submit and reset
v1.42 August 17, 2017
- Fix: Fixed text color dropdown in WordPress visual editor
v1.41 August 11, 2017
- Fix: Fixed dropdown menus in WordPress visual editor
v1.40 August 3, 2017
- FIX: portfolio filter bug
v1.39 April 27, 2017
- Fix: Woocommerce 3.0 update CSS
v1.38 April 13, 2017
- Update: Demo images are now downloaded via HTTPS
- Fix: Minor bugs in JS in Advertisements element
- Fix: Do not send full server directory paths to JS object in elements
- Update: Basic compatibility with WooCommerce 3.0 (resolved deprecated notices)
- Fix: Preview of Text element in Page Builder for other languages
- Fix: Missing names for sidebars in some languages caused widget administration to be unusable
v1.37 April 7, 2017
- Update: Year reange from 1900-3000 for datepicker in Theme Options / Page Builder
- Fix: Proccess shortcodes in promotion element's text area
- Fix: Show Page Builder button on Admin Bar only when user has permission to access Page Builder
- Fix: Enabled fuzzy search in jquery.chosen.js selectboxes in Page Builder - able to find nested items now
- Fix: Shortcodes Generator modal window failed to load in Page Builder for Text Elements
- Fix: Use HTTPS protocol for external services - Twitter, Mixcloud
v1.36 February 16, 2017
- Fix: Horizontal tabs responsive script
- Update: Bundled AIT Updater v5.0
v1.35 January 27, 2017
- Update: Support for free basic packages
v1.34 January 20, 2017
- Update: Demo content contains blured color images
v1.33 January 12, 2017
- Fix: Password protected pages works correctly with Page Builder
- Fix: Position of Columns Element On-off switch
- Fix: Max 4 rows in Element Content previews in the Page Builder
- Improvement: Allows users to register with Cyrillic usernames
- Fix: Problem with malfunctioned permalinks after importing Demo Content 
- Fix: Remove two headers option
v1.32 December 1, 2016
- New: Content preview of Elements in Page Builder. You can have brief look what will Element look like on frontend when you are working in Page Builder.
- Update: Removed deprecated meta value target-densityDpi
v1.31 November 22, 2016
- Added: Locale based number formatting for price in WpLatte currency macro
- Fix: Carousel initialization conditions
v1.30 November 10, 2016
- Update: Demo content
- New: Option for enabling 'Anonymize IP address' feature in Google Analytics
- Fix: TinyMCE editor fullscreen in Page Builder
- Fix: Problem with searching in other languages than default
- Improvement: Sort Font Awesome icons alphabetically
- Update: Drag&drop ordering pages and custom post types is removed, it caused some serius problems. Can be enabled back with 'Simple Page Ordering' plugin
v1.29 October 10, 2016
- New: Redesigned Page Builder, Theme Options and other admin pages related to AIT theme features
v1.28 September 16, 2016
- Fix: sub, sup style was missing
- Added: Custom message in Google Map element if there is a problem with API key
v1.27 September 8, 2016
- Update: Bundled plugins updated
v1.26 August 30, 2016
- New: Compatibility with new membership system
v1.25 August 25, 2016
- Fix: Cases when Ait Toolkit plugin isn't active
v1.24 August 18, 2016
- Fix: Admin google map streetview initialization
v1.23 August 11, 2016
- Update: Updated mobile.js library
- Fix: Export function fatal error when revolution slider directory doesn't exists
v1.22 July 28, 2016
- Fix: Megamenu with Icon Image
- Fix: Fixed comment pagination links
v1.21 July 22, 2016
- Update: Updated Google Fonts list
- Fix: Potencial fatal error with AIT Get Directions & AIT Item Extension after their deactivation
v1.20 July 14, 2016
- Update: Updated TGM Plugin Activation library to v2.6.1
- Fix: When there are multiple version of same language like en_US, en_GB, en_CA, item search wasn't working
- Fix: Captcha in Contact Form element now works with cache plugins like WP Super Cache
- Update: Requirements checker now checks for max_input_vars param, it is recommended to set this PHP param to value at least 3000
v1.19 June 29, 2016
- New: In Theme Option you can insert Google Maps API key (requirement for all Google Maps since 22.06.2016)
- New: Added Greek, Canadian English, Turkish and Ukrainian languages to Google Maps Element
v1.18 June 23, 2016
- Fix: Woocommerce my-account pages
v1.17 June 16, 2016
- Update: Updated ajax return messages for contact form element
v1.16 June 9, 2016
- Update: Regenerated POT file for translations containing the newest text strings
- Fix: PHP error - Undefined var $parentTheme in AitUpgrader
- Improvement: Google Maps are loaded in the WP admin and on the frontend according to selected language
- Fix: Need for "double" save of Theme Options to invoke color/design changes is gone
- Update: Response notification when required fields for wp-mail are missing
v1.15 June 2, 2016
- Fix: Woocommerce checkout page wasn't displaying image for paypal payment option when progressive loading was enabled
- Update: Added response notification for wp_mail ajax in contact form element. Now there is also a notification if the mail wont send.
- Improvement: Export only images which are in media library and all their sizes. This results in reduced size of exported content.
- Updated: Widget Area element progressive page loading
v1.14 May 26, 2016
- Added: Possibility to order Events in Event Element by Event's date (requires updated Ait Toolkit plugin)
- Fix: SEO element on 404 page (and other spcial pages) is working again
- Fix: Better compatibility with Object Cache plugins and WpLatte engine
v1.13 May 19, 2016
- Fix: Allow language inputs for text controls on Blog special page in Page Builder
- Fix: Do not display commnets element on frontend on these special pages 404, search, archive, wc_product, wc_shop
- Fix: WooCommerce Style fix
v1.12 May 13, 2016
- Fix: Responsive Toggles
- Fix: Do not display comments element on irrelevant pages in Page Builder, such as 404, search page, etc.
- Fix: Post dates in Posts Element
- Fix: Responsive toggles display
- Fix: Woocommerce select display
- Fix: Dragging elements from/to columns in pagebuilder
- Fix: Problem with saving content in 2 Text Elements placed within the same Columns Element
- Update: demo content was updated
v1.11 May 5, 2016
- Fix: Clean up dead captcha files
- Fix: (Related only to all directory-type themes) Our AIT Shortcodes button in the editor can use even package users. There are no restrictions for that button (aka shortcodes generator) now
- Fix: Bug in Categories Widget with double title when categories are displayed as dropdown
- Fix: Disabled conflicting selectbox library on woocommerce pages
- Fix: Category option does not show "+ Add new category" text when user hasn't got the capabilities
v1.10 April 29, 2016
- Fix: Missing sidebars on frontend
v1.9 April 29, 2016
- Fix: Fixed map input "NaN" value breaking map in administration
- Fix: Some edge cases in Import/Export processing were fixed
- Fix: Detect correct locale for cloned item label in Page Builder
- Fix: Special edge case whean footer area has title "Footer 1"
- Added: OrderBy Title option for posts element
- New: WooCommerce breadcrumbs with categories on shop pages
- New: UI indication for delete theme cache and images cache buttons when deleting was finished
- Update: demo content
v1.8 April 19, 2016
- Fix: datepicker time zones caused wrong time in admin inputs
- Update: Updated POT files
v1.7 April 12, 2016
- Fix: Some compatibility fixes for AIT plugins
v1.6 April 6, 2016
- Fix: Some compatibility fixes for upcoming WordPress 4.5
- Fix: Compatibility fixes for upcoming AIT Languages v2.1 plugin
v1.5 March 31, 2016
- Fix: RSS widget title does not display 'h3' tags anymore
- Fix: jQuery Waypoint does not throw error anymore
- Fix: On special pages some elements with categories (e.g. advertisements spaces) didn't work correctly with translations
v1.4 March 17, 2016
- Fix: Quickfix for map input in the admin
- Update: New version of Slider Revolution - v5.2.2
v1.3 March 15, 2016
- Fix: Map input crashing javascript when no location is found
- Fix: Date input problem with different timezones
v1.2 March 8, 2016
- Update: Regenerated POT files
- Fix: Reset Layout Options functionality works again
- Tweak: CSS is now generating on "Theme/Page Builder Options" save instead on the frontend
v1.1 February 23, 2016
- Update: Reduced number of DB queries about 59%
- New: Custom CSS in Theme Options can be written in LESS syntax (it's disabled by default, intended for advanced users)
v1.0 February 4, 2016
- Theme Released

Ενσωματωμένη υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών

Πρώτο πολλαπλών γλωσσών WordPress θέματα με ολοκληρωμένο πολύγλωσσο σύστημα και γλώσσα μετάφρασεις. Μπορείτε να έχετε τον ιστοχώρο σας σε οποιαδήποτε γλώσσα ή να δημιουργήσετε ένα πολύγλωσσο δικτυακό τόπο σε πολλές γλώσσες. Θέμα έτοιμο να χρησιμοποιηθεί απευθείας από το κουτί. Τα πάντα είναι ήδη μεταφρασμένα. Απλά πληκτρολογήστε το περιεχόμενο στη γλώσσα σας και είναι έτοιμο.

Φορτώνει…

WooCommerce

Πωλήστε τα προϊόντα σας σε απευθείας σύνδεση χρησιμοποιώντας το καλύτερο ηλεκτρονικό WordPress plugin εκεί έξω. Μπορείτε να εγκαταστήσετε το plugin WooCommerce δωρεάν και να δημιουργήσετε το κατάστημά σας online σε μερικές στιγμές. Εισάγετε τα προϊόντα σας, ανεβάστε εικόνες και τελειώσατε. Όλα όσα χρειάζεστε για να δημιουργήσετε e-commerce ιστοσελίδα περιλαμβάνεται στο θέμα.

ΠΟΥΛΗΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΣΑΣ ΕΚΟΛΑ

ΠΟΥΛΗΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΣΑΣ ΕΚΟΛΑ

Το καλάθι αγορών μπορεί να προσεγγιστεί από κάθε σελίδα. Οι πελάτες σας δεν θα χαθούν ποτέ στην ιστοσελίδα σας. Μπορούν να πάνε στη σελίδα checkout οποτεδήποτε.

Online κρατήσεις μέσω easyReservation plugin

Plugin is fully implemented into our theme, fully tested and ready to be used right away. Detailed user guide can be found in the documentation. 100% compatible with Hair WordPress Theme

Automated emails after reservation or confirmation come as standard. Your new website will simply your life and processes. You can also use the built-in message to communicate with your customers. Working with reservation system is very intuitive. Advantage is also the ability to add a reservation over the phone, and you can therefore use the easyReservation system as your in-house system. Plugin is periodically updated with new features. Sophisticated, flexible and easy to use not only for owner or admin, but also to your customers. You can choose between Free or Paid version. Free version is fully working, you can receive reservations via reservation form on your website. If you’d like to have more features, you can go for a Paid version that includes 13 more useful functions.

Reservation Widgets Available

You can insert reservation form or reservation calendar anywhere on your website. You have full control over your website, further you can decide where you show your online reservation plugin. Why would you want to do it? You can test what place is the best for your visitors.  Widget Form, Calendar and Search box can be placed using simple shortcode. You can use it in Pages, Posts, Elements, Sidebars or even Revolution slider.

Iconmenu

This is an unique AIT feature to bring a site viewer attention to the most important part of your website. Just pick (up to) four most valuable sections that your customers simply cannot miss and place them right in the header of your site with appealing picture. Promote your special service or important section of your website. Settings is easy and user friendly. All important changes can be done via WP Admin.

Products element

With AIT Products element you can promote your products and services in a simple and creative way. Show your customer what they can get when they come to you. You can include prices where relevant too. Create different price lists and show them anywhere on the website using Ait Page Builder.

To πιο ισχυρό Page Builder στην αγορά. Κατασκευάζουμε το περιεχόμενο της σελίδας σας, έχωντας διαθέσιμα και χρησιμοποιώντας πολλά στοιχεία.

Στοιχεία της ιστοσελίδας

Στοιχεία της ιστοσελίδας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν τη δουλειά σας όσο το δυνατόν πιο απλή και γρήγορη. Μπορείτε να προκαθορίσετε ρυθμίσεις στην ενότητα "προεπιλογή" διάταξη "και να τις χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε. Πληροφορίες που θα ορίσετε στους προσαρμοσμένους τύποι μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν εύκολα σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν χρειάζεται να πληκτρολογείτε ξανά και ξανά.

Header with Iconmenu

Present the best of your services on eye-catching header.

Revolution Slider Included

Multi-dimensional Responsive slider comes free of charge with all our themes. You already saved $19!

Services

Promote services, goods or display any info within boxes in a nice form. Quickly.

Columns

Columns element makes it easy to organize content and other elements. Choose your column layout and fill it up with content.

Portfolio

You can define a number of visible items, number of items in one row, portfolio layout and many others …

Text

Simple text element that can be used to create blocks of text, you can use it as full width element or in columns.

Post

You can create your post and display on Blog page or use it as full width element or in columns.

Partners

Here you can add logos, group them into categories and link to your partners.

Footer Widgets

You can easily configure footer widget area columns, change color, add copyright message and even copy&paste javascript code via theme admin.

διαισθητική για τους αρχαρίους, ισχυρό για τους προηγμένους χρήστες.

ό, τι έγινε για να κάνουν τη ζωή σας ευκολότερη. Γράψετε το περιεχόμενο σας και να επικεντρωθεί στις βασικές δραστηριότητες σας. Δεν χρειάζεται να είναι ένας σχεδιαστής Ιστού για να συνθέσει ένα ωραίο αναζητούν ιστοσελίδα. Έχουμε κάνει αυτή η εργασία για σας.

Ανταποκρινόμενη Σχεδίαση

Το θέμα WordPress είναι 100% ανταποκρινόμενο και λειτουργεί τέλεια σε όλες τις συσκευές. Οι πελάτες μπορούν να αγοράζουν online χρησιμοποιώντας τα κινητά τηλέφωνα, tablets, φορητό υπολογιστή και σταθερή μονάδα. Ολόκληρη η ιστοσελίδα θα προσαρμοστεί στο μέγεθος της οθόνης αυτόματα. Το θέμα εξετάστηκε σε πολλά διαφορετικά σύγχρονα και επίσης παλαιότερα τηλέφωνα και tablet, όπως το iPhone, iPad και Android και Windows συσκευές.

Λειτουργεί σε όλες τις συσκευές

image

Ποιός το έκανε να συμβεί;

Αυτό το στοιχείο δημιουργήθηκε, αναπτυχθήκε και ετοιμάστηκε για σας από την παρακάτω ομάδα μεγάλων σχεδιαστών και προγραμματιστών:

Jozef

Jozef

Θέση: Σχεδιαστής & Front-end Προγραμματιστής
Jaro

Jaro

Θέση: Προγραμματιστής
DDJ

DDJ

Θέση: Ιδρυτής & Ανώτερος Σχεδιαστής
Cifro

Cifro

Θέση: Προγραμματιστής Web

Και ακόμα περισσότερα καταπληκτικά χαρακτηριστικά

Κάθε θέμα περιλαμβάνει ειδικά σχεδιασμένα χαρακτηριστικά και στοιχεία για το συγκεκριμένο τμήμα του. Πέρα από αυτό θα λαμβάνετε όλα τα καταπληκτικά πρότυπο και χαρακτηριστικά επιχειρησιακών γνωρισμάτων που θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε στην ιστοσελίδα σας. Ρίξτε μια ματιά παρακάτω για περισσότερες λεπτομέρειες.

Μοναδικό Επιχειρησιακό Στοιχεία

Τα ακόλουθα Business Elements είναι διαθέσιμα για σας οποιαδήποτε στιγμή. Μπορείτε να αγοράσετε ένα μόνο theme ή να γίνετε μέλος. Αυτά τα καθολικά στοιχεία και χαρακτηριστικά είναι πολύ χρήσιμα για προσωπικές και εταιρικές ιστοσελίδες.

icon

Easy Slider

icon

Facebook

icon

FAQs

icon

Mixcloud

icon

Revolution Slider

icon

SoundCloud

icon

Twitter

icon

Αγώνες

icon

Αντίστροφη μέτρηση

icon

Άρθρα

icon

Βίντεο

icon

Διακόπτες

icon

Εκδηλώσεις

icon

Κανόνας

icon

Κείμενο

icon

Λίστα Ταξινόμησης

icon

Μαρτυρίες

icon

Μέλη

icon

Μετρητές

icon

Παροχές

icon

Περιηγήσεις

icon

Περιοχή widget

icon

Πίνακας πληροφοριών

icon

Πίνακας Τιμών

icon

Πληροφορίες στοιχείων

icon

Προϊόντα

icon

Προσφορά Εργασίας

icon

Προώθηση

icon

Στήλες

icon

Στοιχεία

icon

Συνεργάτες

icon

Σχόλια

icon

Τίτλος σελίδας

icon

Υπηρεσίες

icon

Φόρμα Επικοινωνίας

icon

Χάρτες Google

icon

Χάρτης ιστοσελίδας

icon

Χαρτοφυλάκιο

icon

Χώροι προβολής

icon

Ώρες λειτουργίας

Όα τα θέματα είναι Responsive και λειτουργεί τέλεια σε κινητές συσκευές. Όλα τα θέματα μας έρχονται με ενσωματωμένη υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών. Πίνακα διαχειρηση & Κατασκευαστής σελίδας είναι πλήρως μεταφρασμένος σε πολλές γλώσσες. Όλα τα θέματα υποστηρίζουν επίσης το WooCommerce plugin.

Περισσότερες λεπτομέρειες Διαβάστε περισσότερα σχετικά με το θέμα χαρακτηριστικά

Εμπίστευση από καταπληκτικούς ανθρώπους

Χτίζουμε WordPress θέματα από το 2008. Δείτε τι λένε οι πελάτες μας για τα θέματα και μετά την υποστήριξη αγοράς.

Φορτώνει…

Έχετε μια προ-πώληση ερώτηση ή πρόταση;

Αισθανθείτε ελεύθεροι να μας γράψτε το σχόλιό σας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Your comments help us to improve our products and services so we keep recording them. We use the comment also for future reference. For further details please see our privacy policy

Άλλα WordPress Θέματα από το Χαρτοφυλάκιό μας

Pre-sale Questions