FoodGuide WordPress θέμα

Νόστιμα κατάλογο WP θέμα

FoodGuide είναι το καλύτερο θέμα κατάλληλο για εστιατόριο λίστες καταλόγων. Δημιουργήθηκε στο μυαλό με τροφίμων μενού χαρακτηριστικό το οποίο σας επιτρέπει να αποδεσμεύσει το πλήρες δυναμικό των εισηγμένων εστιατόρια. Τροφίμων μενού plugin προσθέτει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε μενού φαγητού που αρχίζει από a-la-carte ακόμη και ειδική τροφή μενού όπως καθημερινό μενού ή οποιεσδήποτε προσφορές προωθούνται και χρόνος περιορισμένη τροφίμων. Φαγητό στη συνέχεια είναι εύκολα ορατό στην επιφάνεια του στοιχείου λεπτομέρεια κατά ημερομηνία, κατηγορίες και ετικέτες. Συν τοις άλλοις, δεν λείπει οποιοδήποτε χαρακτηριστικό γνώρισμα που είναι πρέπει να έχουν για οποιοδήποτε θέμα καταλόγου.

v2.52
ΔημιουργήθηκεMarch 15, 2016
Τελευταία ενημέρωσηApril 11, 2019
Ανάπτυξη1258 Ώρες
WordPress 4.9.x
WooCommerce 3.x
Μεταφρασμένες Γλώσσες 28
Αριθμός Sidebars 2
Συμβατά προγράμματα περιήγησης IE9+, Chrome, Firefox, Safari
Διάταξη Ανταποκρίνεται
Συμβατό με GDPR Ναι, με τα GDPR plug-ins
v2.52 April 11, 2019
- Added: Theme package include marketing plugin "HubSpot All-In-One Marketing – Forms, Popups, Live Chat" to grow your email list, generate leads, and manage all your contacts inside HubSpot’s free CRM. Plugin can be found in theme folder ./ait-theme/plugins/leadin.zip
v2.51 April 4, 2019
- Fix: Removed undefined infobox displayed after click on geolocation map marker
- New: Revolution Slider element offer selection of slider for each language on Special Pages in Page Builder
v2.50 March 21, 2019
- Update: Return urls for AIT PayPal Payments plugin can be defined separately per each language on multilingual websites
v2.49 March 7, 2019
- Fix: List bullets were not aligned by text align
v2.48 February 28, 2019
- Fix: Fixed broken Item posts columns in Box layout
- Update: Google+ share button in Item detail page replaced with Pinterest. Google+ is going to be closed on April 2nd of, 2019
- Update: Centered Item Infobox on map in mobile responsive design
v2.47 February 21, 2019
- Fix: Fixed long title for Item posts in Box layout
v2.46 February 14, 2019
- Fix: Sliders were impossible to scroll for a few seconds after scrolling whole site
- Fix: Corrected condition in AIT Requirements Checker for ICONV extension
v2.45 February 7, 2019
- Fix: Captcha image was too small on smaller resolutions
- Fix: Fixed special characters in website name displayed as attributes for logo
v2.44 January 17, 2019
- Fix: Advanced filter did not work at items category header map
- Fix: Fixed loading of select inputs and Google maps in theme admin
v2.43 January 10, 2019
- Fix: Fixed responsive width for Contact Owner Form in colorbox
- Fix: Fixed menu description
v2.42 December 20, 2018
- Fix: Fixed duplicated on/off buttons in Page Builder
v2.41 December 13, 2018
- Fix: Taxonomy menu filter for locations
v2.40 December 6, 2018
- Fix: Fixed date format for Posts Element and Post detail page
- Update: Wordpress 5.0 compatibility update
v2.39 November 29, 2018
- Update: PHP 7.2+ compatibility update
v2.38 November 23, 2018
- Update: PHP 7.2+ compatibility update in nette framework
v2.37 November 23, 2018
- Update: PHP 7.2+ compatibility update
- Fix: Footer text area does not show in Theme options
v2.36 November 8, 2018
- Fix: Fixed translation of payment methods in user profile page
v2.35 October 25, 2018
- Fix: Fixed decimal ordered list
- Improvement: Speed improvement for search query
v2.34 October 4, 2018
- Fix: Fixed registration process in case the only keyboard is used to fill the registration form
v2.33 September 27, 2018
- Fix: Added missing Header Type on/off button in Packages options to allow/disallow registered users access this option
v2.32 September 20, 2018
- Fix: Fixed broken header menu after change of default "Main Menu" name for menu
- Fix: Fixed size of icons in Google Maps to meet the new design of buttons applied by Google
v2.31 September 13, 2018
- Fix: Login widget - dropdown in registration part of widget displayed only when two or more packages are available
- Fix: Colorbox detail
v2.30 July 26, 2018
- New: Load Google Maps on request after click on button
v2.29 July 12, 2018
- Fix: Added taxonomy title as alt attribute for Category and Location icon images
- Fix: Fixed work with Items authors which username was defined as number instead of text
v2.28 June 14, 2018
- Improvement: Save button in Page Builder and Theme Options will be disabled until page has fully loaded to prevent unintended save with uninitialized inputs
v2.27 June 7, 2018
- Fix: Item and EventsPro posts are displayed in all languages once they are marked as not translatable in AIT Languages plugin
- Fix: Email notifications of Item post submitted to review by administrator
v2.26 May 31, 2018
- Fixed: Comments form 
- Fixed: Captcha item review form
v2.25 May 24, 2018
- Update: Form fields reset styles in reset.css
- Added: GDPR support for contact owner form, custom notification text can be displayed within Name, Email, Subject and Message inputs
- Added: GDPR support for registration form, custom notification text can be displayed within Username and Email inputs
- Added: GDPR support for AIT Claim Listing plugin
- Added: GDPR support for AIT Item Reviews plugin
v2.24 April 19, 2018
- Added: Helper input for all Inputs in Contact Form element (GDPR requirement)
v2.23 April 12, 2018
- Fix: Fixed email notification for expired Package - can be defined in Theme Options > Packages settings.
- Fix: Fixed hidden Announcement bar
- Fix: Fixed typo in theme admin
- Update: Contact Owner form on Item detail page updated. Added Captcha and loader icon.
v2.22 March 22, 2018
- Fix: Fixed excerpt showing for Item posts on Category, Location and Search result pages
v2.21 March 15, 2018
- Fix: Fixed dropdown opening on the bottom of screen
- Update: Updated product image cropping sizes for Woocommerce 3.3+
- Update: Allowed opening of Woocommerce Product images in lightbox in responsive design
- Update: Updated Colorbox jquery library to latest version
v2.20 March 8, 2018
- Fix: Starting position of Header Map Element is always position defined in Header Map element, instead of position 0,0
- Fix: woocommerce gallery detail
v2.19 February 8, 2018
- Fix: Fixed ajax loading of food menu posts on Item detail page
v2.18 January 25, 2018
- Fix: Fixed wrong Username displayed in Login Widget if email address used as username
- Fix: Fixed Streetview for header map on standard Pages, Streetview is displayed according to settings in Header Map element
v2.17 January 18, 2018
- Fix: Fixed number of Item posts displayed in Header Resources section on multilingual website
v2.16 December 21, 2017
- Fix: Manual zoom while geolocation enabled didn't work
- Fix: Fixed Add Media button in admin screen for directory users
- Fix: Missing functionality from Yoast SEO plugin in SEO metabox
v2.15 November 9, 2017
- Fix: Fixed missing My Items button in login widget when administrator have to approve users Item posts.
- Fix: Items displayed always the same food menu
v2.14 October 26, 2017
- Fix: Wrong redirection on password protected posts
v2.13 September 21, 2017
- Fix: Registered user could see all Items while creating new Event Pro
v2.12 September 7, 2017
- Fix: Captcha in Contact Form Element is regenerated after form submit and reset
v2.11 August 31, 2017
- Fix: Problem with untranslatable notificiation payment email. Text in the email is translated now. Make sure have also latest AIT Languages plugin.
- Fix: Item featured image use post title as alt attribute
v2.10 August 11, 2017
- Fix: fixed translations for Search filters (Order selection)
- Fix: Fixed dropdown menus in WordPress visual editor
v2.9 July 13, 2017
- Fix: search filter pagination error
v2.8 June 29, 2017
- Fix: Buttons My Items and My Menus in frontend user panel are displayed only if logged in user has permissions to manage Items or Menus posts
v2.7 June 1, 2017
- Fix: Fixed menu could have unexpected offset in responsive on iOS
v2.6 April 27, 2017
- Update: WooCommerce 3 compatibility
v2.5 April 13, 2017
- Update: Demo images are now downloaded via HTTPS
- Fix: Minor bugs in JS in Advertisements element
- Fix: Do not send full server directory paths to JS object in elements
- Update: Basic compatibility with WooCommerce 3.0 (resolved deprecated notices)
- Fix: Preview of Text element in Page Builder for other languages
- Fix: Missing names for sidebars in some languages caused widget administration to be unusable
v2.4 April 7, 2017
- Update: Year range from 1900-3000 for datepicker in Theme Options / Page Builder
- Fix: Proccess shortcodes in promotion element's text area
- Fix: Show Page Builder button on Admin Bar only when user has permission to access Page Builder
- Fix: Enabled fuzzy search in jquery.chosen.js selectboxes in Page Builder - able to find nested items now
- Fix: Shortcodes Generator modal window failed to load in Page Builder for Text Elements
- Fix: Use HTTPS protocol for external services - Twitter, Mixcloud
v2.3 February 23, 2017
- Fix: Wrong arrow position in Easy Slider Element
- Fix: Range input in Search Form element was hardly reachable on iOS devices
v2.2 February 16, 2017
- Fix: Horizontal tabs responsive script
- Update: Bundled AIT Updater v5.0
v2.1 February 2, 2017
- Fix: User couldn't access wordpress login screen via direct link example.com/wp-admin/
- Fix: Escaping of special characters in item's map infobox
v2.0 January 27, 2017
- Update: Support for free basic packages
- Update: Speed optimization for projects with large number of items
- Update: Header Map loads items asynchronously (prevents server failures and heavy loads)
- Update: php7 optimization
- Fix: Responsive of 4-column Taxonomy Lists
v1.33 January 20, 2017
- Improvement: Usability of Page Builder on smaller resolutions
- New: Collapsible Available Elements to gain more screen estate while scrolled
- Update: Bundled plugin AIT SysInfo 2.0.0 (has requirements and troubleshooting)
- Fix: Content padding when Layout Type is set to Narrow
v1.32 January 12, 2017
- Fix: Password protected pages works correctly with Page Builder
- Fix: Position of Columns Element On-off switch
- Fix: Max 4 rows in Element Content previews in the Page Builder
- Improvement: Allows users to register with Cyrillic usernames
- Fix: Problem with malfunctioned permalinks after importing Demo Content 
- Fix: Category select arrow in Search Form element was not clickable
v1.31 December 1, 2016
- New: Content preview of Elements in Page Builder. You can have brief look what will Element look like on frontend when you are working in Page Builder.
- Update: Removed deprecated meta value target-densityDpi
v1.30 November 21, 2016
- Added: Locale based number formatting for price in WpLatte currency macro
- Fix: Carousel initialization conditions
- Added: Notice when only registered users can add review
- Added: Compatibility with upcoming Ait Advanced Search Plugin
v1.29 November 10, 2016
- New: Option for enabling 'Anonymize IP address' feature in Google Analytics
- Fix: TinyMCE editor fullscreen in Page Builder
- Fix: Problem with searching in other languages than default
- Improvement: Sort Font Awesome icons alphabetically
- Update: Drag&drop ordering pages and custom post types is removed, it caused some serius problems. Can be enabled back with 'Simple Page Ordering' plugin
v1.28 October 31, 2016
- Update: Compatibility with AIT permissions manager plugin
v1.27 October 10, 2016
- New: Redesigned Page Builder, Theme Options and other admin pages related to AIT theme features
- Fix: Advanced Tags are now included in the list of Item's Features
v1.26 September 22, 2016
- Fix: Order by rating
- Fix: List styles were missing in item detail content
- Fix: Submenu of last child in navigation was not accessible on hover
v1.25 September 16, 2016
- Added: Custom message in Google Map element if there is a problem with API key
- Fix: Problem to set radius on search result page
- Fix: Multiple telephone nombers were not displayed on item's detail page
- Fix: Stripe payment process possible security issue
v1.24 September 8, 2016
- Fix: Better display if pagination on Taxonomy detail page has too many links
- Fix: Background cover images were blurry in webkit browsers
- Update: Bundled plugins updated
- Fix: Count limit in Footer Items Element if "Only featured" is enabled
- Fix: Total price in WooCommerce cart was overflowing when longer than cart width
v1.23 August 30, 2016
- New: Compatibility with new membership system
- Fix: Compatibility for more digits count icon in Taxonomy menu element
- Update: Unified posts layout for basic search results
v1.22 August 25, 2016
- Fix: Cases when Ait Toolkit plugin isn't active
v1.21 August 19, 2016
- Fix: Admin google map streetview initialization
- Fix: Some letters were displayed wrong in Taxonomy Menu if icon not specified
- Fix: Wrong items count in Taxonomy Menu
- Fix: If "Date To" wasn't specified theme displayed current date
v1.20 August 11, 2016
- Update: Updated mobile.js library
- Fix: Export function fatal error when revolution slider directory doesn't exists
- Fix: Header Map clustering
- Fix: Max count in Footer Items Element
v1.19 August 4, 2016
- Added: Compatibility for Special Offers filters on archive page
v1.18 July 28, 2016
- Fix: Fixed comment pagination links
- Fix: Empty infobox of geolocation pin
- Fix: Fixed header resources link when translation exists
- Fix: Megamenu with Icon Image
v1.17 July 22, 2016
- Update: Improved mobile responsive version for better user experience
- Added: Custom link for resources submit button when user is not logged in
- Update: Updated Google Fonts list
- Fix: Potencial fatal error with AIT Get Directions & AIT Item Extension after their deactivation
v1.16 July 14, 2016
- Update: Updated TGM Plugin Activation library to v2.6.1
- Fix: When there are multiple version of same language like en_US, en_GB, en_CA, item search wasn't working
- Fix: Captcha in Contact Form element now works with cache plugins like WP Super Cache
- Update: Requirements checker now checks for max_input_vars param, it is recommended to set this PHP param to value at least 3000
v1.15 June 29, 2016
- New: In Theme Option you can insert Google Maps API key (requirement for all Google Maps since 22.06.2016)
- New: Added Greek, Canadian English, Turkish and Ukrainian languages to Google Maps Element
v1.14 June 23, 2016
- Fix: Woocommerce my-account pages
v1.13 June 16, 2016
- Update: Updated ajax return messages for contact form element
- Added: Compatibility with Special Offers Plugin
v1.12 June 9, 2016
- Update: Regenerated POT file for translations containing the newest text strings
- Fix: PHP error - Undefined var $parentTheme in AitUpgrader
- Improvement: Google Maps are loaded in the WP admin and on the frontend according to selected language
- Fix: Need for "double" save of Theme Options to invoke color/design changes is gone
- Update: Response notification when required fields for wp-mail are missing
v1.11 June 3, 2016
- Fix: Streetview on empty search results page
- Improvement: Skeleton and Theme Upgrader
- Fix: Package slug and compatibility with AIT Claim Listing
v1.10 June 3, 2016
- Fix: Woocommerce checkout page wasn't displaying image for paypal payment option when progressive loading was enabled
- Update: Added response notification for wp_mail ajax in contact form element. Now there is also a notification if the mail wont send.
- Improvement: Export only images which are in media library and all their sizes. This results in reduced size of exported content.
- New: Item's features are now included in search by keyword
- Updated: Widget Area element progressive page loading
v1.9 May 26, 2016
- Added: Possibility to order Events in Event Element by Event's date (requires updated Ait Toolkit plugin)
- Fix: SEO element on 404 page (and other spcial pages) is working again
- Fix: Better compatibility with Object Cache plugins and WpLatte engine
- Fixed: Url param escaping for search filters
- Update: Updated return headers for contact owner ajax
- Fixed: Added admin capabilities for yoast seo plugin
v1.8 May 19, 2016
- Fix: Allow language inputs for text controls on Blog special page in Page Builder
- Fix: Do not display commnets element on frontend on these special pages 404, search, archive, wc_product, wc_shop
- Fix: WooCommerce Style fix
v1.7 May 13, 2016
- Fix: Do not display comments element on irrelevant pages in Page Builder, such as 404, search page, etc.
- Fix: Post dates in Posts Element
- Fix: Responsive toggles display
- Fix: Woocommerce select display
- Fix: Dragging elements from/to columns in pagebuilder
- Fix: Problem with saving content in 2 Text Elements placed within the same Columns Element
- Fix: Responsive Toggles
v1.6 May 5, 2016
- Fix: Clean up dead captcha files
- Fix: (Related only to all directory-type themes) Our AIT Shortcodes button in the editor can use even package users. There are no restrictions for that button (aka shortcodes generator) now
- Fix: Bug in Categories Widget with double title when categories are displayed as dropdown
- Fix: Disabled conflicting selectbox library on woocommerce pages
- Fix: Category option does not show "+ Add new category" text when user hasn't got the capabilities
- Added: Email validation during registration of new users
v1.5 April 29, 2016
- Fix: Missing sidebars on frontend
v1.4 April 29, 2016
- Fix: Fixed map input "NaN" value breaking map in administration
- Fix: Some edge cases in Import/Export processing were fixed
- Fix: Detect correct locale for cloned item label in Page Builder
- Fix: Special edge case whean footer area has title "Footer 1"
- Added: OrderBy Title option for posts element
- New: WooCommerce breadcrumbs with categories on shop pages
- New: UI indication for delete theme cache and images cache buttons when deleting was finished
v1.3 April 19, 2016
- Fix: datepicker time zones caused wrong time in admin inputs
- Update: Updated POT files
- Fix: Paypal payments and subscriptions
- Added: Item Extension plugin style
v1.2 April 12, 2016
- Updated: New theme implementation for Ait Get Directions plugin
- Fix: Some compatibility fixes for AIT plugins
v1.1 April 5, 2016
- Fix: RSS Widget Title
- Fix: Some compatibility fixes for upcoming WordPress 4.5
- Fix: Compatibility fixes for upcoming AIT Languages v2.1 plugin
v1.0 March 23, 2016
- Theme released
image

Food Menu Plugin

Ενισχύσει χρήστη σας εισηγμένων εστιατόρια ή παρόμοιες επιχειρήσεις, δίνοντάς τους την ικανότητα να διαχειριστεί τους μενού φαγητού κατευθείαν στον ιστότοπό σας κατάλογο. Το plugin παρέχει την επιλογή να δημιουργήσετε ένα σύνολο a-la-carte ή οποιουδήποτε είδους μενού τροφίμων και ακόμη και χρόνο περιορίζεται ή περιοδικές προσφορές. Κάθε τρόφιμο έχει εύκολα που έχει εκχωρηθεί στο αντικείμενο και μπορεί να προβληθεί στην λεπτομέρεια του στοιχείου.

Food έχει κατηγοριοποιηθεί σωστά και μπορούν να φιλτραριστούν δεξιά στη σελίδα. Βασικές πληροφορίες, όπως η τιμή, η ποσότητα και η εικόνα είναι σίγουρο.

Food plugin μενού δεν συμπεριλαμβάνεται στο θέμα FoodGuide. Plugin πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά.

αγορά PLUGIN

Ενσωματωμένη υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών

Αποκτήστε πρόσβαση σε Αρχική πολύγλωσσο σύστημα και τη γλώσσα μεταφράσεις μας. Αυτό out-of-the-box λύσεις σας παρέχει μια επιλογή για να δημιουργήσει μια αληθινή πολλαπλών γλωσσών ιστοσελίδα σε πολλές γλώσσες. Αγγλικά δεν είναι η γλώσσα σας της επιλογής; Μπορείτε να έχετε την ιστοσελίδα σας που μεταφράζεται σε οποιαδήποτε γλώσσα που είναι διαθέσιμα. Τα υπόλοιπα είναι στο χέρι σας.

Φορτώνει…

Ανταποκρινόμενη Σχεδίαση

Εκδήλωση οδηγός είναι 100% ανταποκρίνεται και λειτουργεί άψογα σε όλες τις συσκευές. Οι επισκέπτες σας μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κάθε βασικό στοιχείο, χρησιμοποιώντας τους κινητά τηλέφωνα, δισκία, φορητούς υπολογιστές και επιφάνεια εργασίας. Δοκιμασμένη και επικυρωμένη για σχεδόν κάθε νέα έξυπνη συσκευή και ακόμη και για τα παλαιότερα τηλέφωνα και δισκία.

Λειτουργεί σε όλες τις συσκευές

image

Στοιχεία που αποτελούν το Site καταλόγου

Στοιχεία της ιστοσελίδας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν τη δουλειά σας όσο το δυνατόν πιο απλή και γρήγορη. Μπορείτε να προκαθορίσετε ρυθμίσεις στην ενότητα "προεπιλογή" διάταξη "και να τις χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε. Πληροφορίες που θα ορίσετε στους προσαρμοσμένους τύποι μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν εύκολα σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν χρειάζεται να πληκτρολογείτε ξανά και ξανά.

κεφαλίδας

σχεδιάσαμε κεφαλίδα για να παρέχουν πρόσβαση σε ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά τόσο για τους διαχειριστές και τους χρήστες.

Μενού Ταξινόμησης < br / >

Χάρη στο στοιχείο μενού ταξινόμησης μπορεί να έχετε σας κατηγοριών αντικειμένων ή τοποθεσίας που είναι ορατή σε οποιαδήποτε σελίδα όλη την ώρα. Και καθιστά ευκολότερο για τους χρήστες σας να τους φτάσει.

Αναζήτηση και χάρτη

The κύριο χαρακτηριστικό του οποιοδήποτε θέμα καταλόγου. Ο χάρτης δείχνει μια καρφίτσες από όλα τα στοιχεία που παρατίθενται με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που εμφανίζεται κάνοντας κλικ σε αυτό.

επίσης, σχεδιάσαμε έναν τρόπο μπαρ αναζήτησης πιο ενδιαφέρουσα για τους χρήστες με μια νέα νέα προσέγγιση, αλλά παρέχουμε ακόμα μια κλασσική αναζήτηση για συντηρητική αυτές.

Geolocation είναι σίγουρο.

Λίστα ταξινόμησης

λίστα ταξινόμησης στοιχείο εμφανίζει την κατηγορία και τη θέση λίστες. Είναι στο χέρι σας αν θέλετε να το εμφανίσετε μαζί ή να διαχωρίσετε σε μια συγκεκριμένη σελίδα.

Στοιχεία υποσέλιδου

Εμφάνιση στοιχείων σας παντού. Τώρα στο υποσέλιδο ιστοσελίδα με ένα στυλ. < br / >

Αναζήτηση & Αποτελέσματα

μπορείτε να κάνετε αναζήτηση κατά λέξη κλειδί, την κατηγορία και την τοποθεσία. Επιπλέον μπορείτε να ενεργοποιήσετε geolocation και η ακτίνα του την αναζήτηση γύρω από τη θέση σας. Είναι τόσο απλό να βρείτε τα κοντινά αντικείμενα. Υποστηρίζουμε μονάδες σε χιλιόμετρα και μίλια. Παρέχονται δύο είδη της μπάρας αναζήτησης: ένα κλασικό και ένα με τα πεδία που σχηματίζονται ως ποινή. Αποτέλεσμα εμφανίζει τα στοιχεία που ταιριάζουν στη λίστα με τις επιλογές φιλτραρίσματος.

Μπορείτε να φιλτράρετε τη λίστα των στοιχείων από την ημερομηνία, τίτλος, εκτίμηση και acsending ή φθίνουσα σειρά.

Κατηγορίες & Τοποθεσίες

Στοιχεία αυτά ταξινομούνται σε κατηγορίες και θέσεις. Μπορείτε να έχετε όσες κατηγορίες όπως σας επιθυμιών, καθώς και τις υποκατηγορίες τους. Για να αντιστοιχίσετε οποιοδήποτε εικονίδιο, χρώμα, εικονίδιο χάρτη και περιγραφή. Τοποθεσίες λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Κατηγορία λεπτομέρεια μπορεί να έχει 3 τύπους της κεφαλίδας: Χάρτης, εικόνα ή κανένα.

pizzeria pub restaurant teahouse bar patisserie location

Είδος Στοιχείοτ & Λεπτομέρεια

Με αυτό το στοιχείο που μπορείτε να εμφανίσετε στοιχεία σε οποιαδήποτε σελίδα. Στοιχεία μπορούν να παρουσιαστούν ως λίστα ή πλέγμα και καρουσέλ. Μπορείτε να εμφανίσετε όλα τα στοιχεία ή ορισμένη κατηγορία. Είστε σε θέση να ορίσετε τίτλος, περιγραφή, κατηγορίες, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, ώρες λειτουργίας και προσαρμοσμένη λίστα χαρακτηριστικών στις ρυθμίσεις ενός στοιχείου.

Θέμα γεμάτο από Χαρακτηριστικά

Μπορείτε να δείτε μερικά από τα κύρια χαρακτηριστικά που περιγράφονται παρακάτω.

περιλαμβάνεται ήδη στο θέμα

δικαίωμα από το κουτί

 • Λογαριασμοί

  Οι διαχειρηστές θα έχουν περισσότερες ρυθμίσεις για τον έλεγχο του χρήστη. Για παράδειγμα, ρυθμίσεις για το όριο των στοιχείων που ο χρήστης μπορεί να προσθέσει, τιμή και λήξη, τη δυνατότητα να ανανεώσει τη ληξιπρόθεσμη συνδρομή, να ενεργοποίηση/απενεργοποίηση διαδικασία έγκρισης, η δυνατότητα να ορίσει τα επιλεγμένα στοιχεία.

 • Google Rich Snippets

  Τα αποσπάσματα είναι οι γραμμές κειμένου που εμφανίζονται κάτω από κάθε αποτέλεσμα αναζήτησης που έχουν σχεδιαστεί για να δώσει στους χρήστες μια αίσθηση για αυτό που είναι στην σελίδα και γιατί είναι σχετικά με την αναζήτηση τους.

 • Στοιχεία Widget

  Εμφάνιση Καταλόγου Στοιχείων στην πλαϊνή μπάρα μέσω Widget.

Extendable από Plugins

διαθέσιμο για αγορά

 • Κριτικές

  Δυνατότητα για τους χρήστες να αξιολογήσουν και να αναθεωρήσουν αναφερόμενο περιεχόμενο. Αξιολόγηση Star θα περιλαμβάνεται στα στοιχεία. Κάθε κατηγορία θα έχει τα δικά του κριτήρια αξιολόγησης.

 • Easy Admin

  Το plugin παρέχει την ευκολότερη διαχείριση για το χρήστη. Ο τρόπος για να προσθέσετε στοιχεία και η διαχείριση των λογαριασμών τους.

 • Εισαγωγή & Εξαγωγή Plugin

  Δυνατότητα εισαγωγής και εξαγωγής του περιεχομένου της τοποθεσίας με ευκολία.

 • Πύλες πληρωμής

  Ως διαχειρηστής, είστε σε θέση να ρυθμίσετε πολλαπλές τιμές για εγγραφή λογαριασμού. Αυτό το plugin θα καταφέρει να αποδεχθεί πληρωμή μέσω ολοκληρωμένων πυλών, ώστε να μην χρειάζεται να ασχοληθείτε με το θέμα μόνοι σας.

 • Μετανάστευση από Ευρετήριο Καταλόγου και Επιχειρήσεων

  Plugin μετανάστευσης των προηγούμενων και πιο επιτυχημέννων θεμάτων καταλόγου.

 • Get Directions

  Αυτό το plugin θα προσθέσει τη δυνατότητα για πιο ευφυές αναζήτηση, όπου θα μπορείτε να ορίσετε σημεία Α και Β και θα εμφανίζονται στο χάρτη επιθυμητό περιεχόμενο με πληροφορίες πλοήγησης.

 • Διεκδίκηση Καταχώρησης

  Αν ο διαχειρηστής απαριθμεί τις επιχειρήσεις που δεν του ανήκουν, ο ιδιοκτήτης θα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του και να αναλάβει τον έλεγχο της διοίκησης της παρουσίασής του στην περιοχή.

Δυνατότητα επέκτασης από Plugins

Φορτώνει…

Ποιός το έκανε να συμβεί;

Αυτό το στοιχείο δημιουργήθηκε, αναπτυχθήκε και ετοιμάστηκε για σας από την παρακάτω ομάδα μεγάλων σχεδιαστών και προγραμματιστών:

Peter

Peter

Θέση: Προγραμματιστής Web
Peter

Peter

Θέση: Σχεδιαστής & Front-end Προγραμματιστής

Και ακόμα περισσότερα καταπληκτικά χαρακτηριστικά

Κάθε θέμα περιλαμβάνει ειδικά σχεδιασμένα χαρακτηριστικά και στοιχεία για το συγκεκριμένο τμήμα του. Πέρα από αυτό θα λαμβάνετε όλα τα καταπληκτικά πρότυπο και χαρακτηριστικά επιχειρησιακών γνωρισμάτων που θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε στην ιστοσελίδα σας. Ρίξτε μια ματιά παρακάτω για περισσότερες λεπτομέρειες.

Μοναδικό Επιχειρησιακό Στοιχεία

Τα ακόλουθα Business Elements είναι διαθέσιμα για σας οποιαδήποτε στιγμή. Μπορείτε να αγοράσετε ένα μόνο theme ή να γίνετε μέλος. Αυτά τα καθολικά στοιχεία και χαρακτηριστικά είναι πολύ χρήσιμα για προσωπικές και εταιρικές ιστοσελίδες.

icon

Λίστα Ταξινόμησης

icon

Πληροφορίες στοιχείων

icon

Στοιχεία

icon

Χώροι προβολής

icon

Στήλες

icon

Σχόλια

icon

Φόρμα Επικοινωνίας

icon

Easy Slider

icon

Facebook

icon

FAQs

icon

Χάρτες Google

icon

Τίτλος σελίδας

icon

Συνεργάτες

icon

Άρθρα

icon

Πίνακας Τιμών

icon

Revolution Slider

icon

Κανόνας

icon

Κείμενο

icon

Διακόπτες

icon

Twitter

icon

Βίντεο

icon

Περιοχή widget

Όα τα θέματα είναι Responsive και λειτουργεί τέλεια σε κινητές συσκευές. Όλα τα θέματα μας έρχονται με ενσωματωμένη υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών. Πίνακα διαχειρηση & Κατασκευαστής σελίδας είναι πλήρως μεταφρασμένος σε πολλές γλώσσες. Όλα τα θέματα υποστηρίζουν επίσης το WooCommerce plugin.

Περισσότερες λεπτομέρειες Διαβάστε περισσότερα σχετικά με το θέμα χαρακτηριστικά

Εμπίστευση από καταπληκτικούς ανθρώπους

Χτίζουμε WordPress θέματα από το 2008. Δείτε τι λένε οι πελάτες μας για τα θέματα και μετά την υποστήριξη αγοράς.

Φορτώνει…

Έχετε μια προ-πώληση ερώτηση ή πρόταση;

Αισθανθείτε ελεύθεροι να μας γράψτε το σχόλιό σας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Your comments help us to improve our products and services so we keep recording them. We use the comment also for future reference. For further details please see our privacy policy

Άλλα WordPress Θέματα από το Χαρτοφυλάκιό μας

Pre-sale Questions