Expedition WordPress θέμα

Theme for Guides and Travelers

Expedition WordPress theme has unique features and design, specially developed for mountain guides, travel agencies, tour operators, travellers or any hospitality businesses. Set up your tours, show them on the map including paths or routes. You won’t find these features in any other theme on the market.

Join our club and get access to all our products

v2.0.1
Τελευταία ενημέρωσηJuly 10, 2020
Ανάπτυξη536 Ώρες
WordPress 5.x
WooCommerce 4.x
Μεταφρασμένες Γλώσσες 28
Αριθμός Sidebars 2
Συμβατά προγράμματα περιήγησης IE9+, Chrome, Firefox, Safari
Διάταξη Ανταποκρίνεται
Συμβατό με GDPR Ναι, με τα GDPR plug-ins
v2.0.1 July 10, 2020
- Fix: API keys & WP Multisite
v2.0.0 March 5, 2020
- New: Theme Activation
v1.92 February 6, 2020
- Fix: Navigation through images in lightbox for Tour Gallery
- Fix: Removed doubled arrows in Tours pagination
v1.91 January 9, 2020
- Fix: Sign Up page on multisite installation
v1.90 November 21, 2019
- Fix: Mine posts returned tours instead of posts
v1.89 June 20, 2019
- Update: Updated deprecated Wordpress function login_headertitle()
v1.88 April 11, 2019
- Added: Theme package include marketing plugin "HubSpot All-In-One Marketing – Forms, Popups, Live Chat" to grow your email list, generate leads, and manage all your contacts inside HubSpot’s free CRM. Plugin can be found in theme folder ./ait-theme/plugins/leadin.zip
v1.87 April 4, 2019
- New: Revolution Slider element offer selection of slider for each language on Special Pages in Page Builder
v1.86 March 21, 2019
- Fix: Maps could not be fully initialized in tour slider after animation
v1.85 February 14, 2019
- Fix: Corrected condition in AIT Requirements Checker for ICONV extension
v1.84 February 7, 2019
- Fix: Fixed special characters in website name displayed as attributes for logo
v1.83 January 31, 2019
- Fix: Fixed loading of Author Element with progressive page load turned on
v1.82 January 17, 2019
- Fix: Fixed Tour Gallery images in responsive design
- Fix: Fixed loading of select inputs and Google maps in theme admin
v1.81 December 20, 2018
- Fix: Fixed duplicated on/off buttons in Page Builder
v1.80 December 6, 2018
- Update: Wordpress 5.0 compatibility update
v1.79 November 29, 2018
- Update: PHP 7.2+ compatibility update
v1.78 November 23, 2018
- Update: PHP 7.2+ compatibility update in nette framework
v1.77 November 23, 2018
- Update: PHP 7.2+ compatibility update
v1.76 September 20, 2018
- Fix: Fixed map dragging on Tour detail page after switch between small and big map in the header
- Fix: Fixed size of icons in Google Maps to meet the new design of buttons applied by Google
v1.75 July 26, 2018
- New: Load Google Maps on request after click on button
v1.74 June 14, 2018
- Improvement: Save button in Page Builder and Theme Options will be disabled until page has fully loaded to prevent unintended save with uninitialized inputs
v1.73 May 31, 2018
- Fixed: Comments form 
v1.72 May 24, 2018
- Update: Form fields reset styles in reset.css
- Added: Support for AIT Comments Extension plugin
v1.71 April 19, 2018
- Added: Helper input for all Inputs in Contact Form element (GDPR requirement)
v1.70 March 15, 2018
- Update: Updated product image cropping sizes for Woocommerce 3.3+
- Update: Allowed opening of Woocommerce Product images in lightbox in responsive design
- Update: Updated Colorbox jquery library to latest version
v1.69 March 8, 2018
- Fix: Woocommerce gallery detail
- Update: Compatibility with WooCommerce 3.3.3
v1.68 September 7, 2017
- Fix: Captcha in Contact Form Element is regenerated after form submit and reset
- Fix: Header map for Tour post is displayed even the Tour post featured image is not defined
v1.67 August 11, 2017
- Fix: Fixed dropdown menus in WordPress visual editor
v1.66 August 3, 2017
- Fix: Special characters in categories title (portfolio filter)
v1.65 July 13, 2017
- Fix: Header Text was not translatable
v1.64 April 27, 2017
- Update: WooCommerce 3 compatibility
v1.63 April 13, 2017
- Update: Demo images are now downloaded via HTTPS
- Fix: Minor bugs in JS in Advertisements element
- Fix: Do not send full server directory paths to JS object in elements
- Update: Basic compatibility with WooCommerce 3.0 (resolved deprecated notices)
- Fix: Preview of Text element in Page Builder for other languages
- Fix: Missing names for sidebars in some languages caused widget administration to be unusable
v1.62 April 7, 2017
- Update: Year range from 1900-3000 for datepicker in Theme Options / Page Builder
- Fix: Proccess shortcodes in promotion element's text area
- Fix: Show Page Builder button on Admin Bar only when user has permission to access Page Builder
- Fix: Enabled fuzzy search in jquery.chosen.js selectboxes in Page Builder - able to find nested items now
- Fix: Shortcodes Generator modal window failed to load in Page Builder for Text Elements
- Fix: Use HTTPS protocol for external services - Twitter, Mixcloud
v1.61 March 7, 2017
- Fix: Header image was cropped if Website Width parameter set above 1100px
v1.60 February 16, 2017
- Fix: Horizontal tabs responsive script
- Update: Bundled AIT Updater v5.0
v1.59 January 27, 2017
- Update: Support for free basic packages
v1.58 January 20, 2017
- Improvement: Usability of Page Builder on smaller resolutions
- New: Collapsible Available Elements to gain more screen estate while scrolled
- Update: Bundled plugin AIT SysInfo 2.0.0 (has requirements and troubleshooting)
v1.57 January 12, 2017
- Fix: Password protected pages works correctly with Page Builder
- Fix: Position of Columns Element On-off switch
- Fix: Max 4 rows in Element Content previews in the Page Builder
- Improvement: Allows users to register with Cyrillic usernames
- Fix: Problem with malfunctioned permalinks after importing Demo Content 
v1.56 December 1, 2016
- New: Content preview of Elements in Page Builder. You can have brief look what will Element look like on frontend when you are working in Page Builder.
- Update: Removed deprecated meta value target-densityDpi
v1.55 November 21, 2016
- Added: Locale based number formatting for price in WpLatte currency macro
- Fix: Carousel initialization conditions
v1.54 November 10, 2016
- New: Option for enabling 'Anonymize IP address' feature in Google Analytics
- Fix: TinyMCE editor fullscreen in Page Builder
- Fix: Problem with searching in other languages than default
- Improvement: Sort Font Awesome icons alphabetically
- Update: Drag&drop ordering pages and custom post types is removed, it caused some serius problems. Can be enabled back with 'Simple Page Ordering' plugin
v1.53 October 10, 2016
- New: Redesigned Page Builder, Theme Options and other admin pages related to AIT theme features
v1.52 September 16, 2016
- Added: Custom message in Google Map element if there is a problem with API key
- Fix: sub, sup style was missing
v1.51 September 8, 2016
- Update: Bundled plugins updated
v1.50 August 30, 2016
- New: Compatibility with new membership system
v1.49 August 25, 2016
- Fix: Cases when Ait Toolkit plugin isn't active
- Fix: Responsive Pege Title pagination misalignment
v1.48 August 19, 2016
- Fix: Admin google map streetview initialization
v1.47 August 11, 2016
- Update: Updated mobile.js library
- Fix: Export function fatal error when revolution slider directory doesn't exists
v1.46 July 28, 2016
- Fix: Fixed comment pagination links
- Fix: Megamenu with Icon Image
v1.45 July 22, 2016
- Update: Updated Google Fonts list
- Fix: Potencial fatal error with AIT Get Directions & AIT Item Extension after their deactivation
v1.44 July 14, 2016
- Update: Updated TGM Plugin Activation library to v2.6.1
- Fix: When there are multiple version of same language like en_US, en_GB, en_CA, item search wasn't working
- Fix: Captcha in Contact Form element now works with cache plugins like WP Super Cache
- Update: Requirements checker now checks for max_input_vars param, it is recommended to set this PHP param to value at least 3000
v1.43 June 29, 2016

				
v1.42 June 23, 2016
- Fix: Woocommerce my-account pages
v1.41 June 16, 2016
- Update: Updated ajax return messages for contact form element
v1.40 June 9, 2016
- Update: Regenerated POT file for translations containing the newest text strings
- Fix: PHP error - Undefined var $parentTheme in AitUpgrader
- Improvement: Google Maps are loaded in the WP admin and on the frontend according to selected language
- Fix: Need for "double" save of Theme Options to invoke color/design changes is gone
- Update: Response notification when required fields for wp-mail are missing
v1.39 June 2, 2016
- Fix: Woocommerce checkout page wasn't displaying image for paypal payment option when progressive loading was enabled
- Update: Added response notification for wp_mail ajax in contact form element. Now there is also a notification if the mail wont send.
- Improvement: Export only images which are in media library and all their sizes. This results in reduced size of exported content.
v1.38 May 26, 2016
- Added: Possibility to order Events in Event Element by Event's date (requires updated Ait Toolkit plugin)
- Fix: SEO element on 404 page (and other spcial pages) is working again
- Fix: Better compatibility with Object Cache plugins and WpLatte engine
- Fix: Disabled not used Image Element
v1.37 May 19, 2016
- Fix: Allow language inputs for text controls on Blog special page in Page Builder
- Fix: Do not display commnets element on frontend on these special pages 404, search, archive, wc_product, wc_shop
- Fix: WooCommerce Style fix
v1.36 May 13, 2016
- Fix: Do not display comments element on irrelevant pages in Page Builder, such as 404, search page, etc.
- Fix: Post dates in Posts Element
- Fix: Responsive toggles display
- Fix: Woocommerce select display
- Fix: Dragging elements from/to columns in pagebuilder
- Fix: Problem with saving content in 2 Text Elements placed within the same Columns Element
- Fix: Responsive Toggles
v1.35 May 5, 2016
- Fix: Clean up dead captcha files
- Fix: (Related only to all directory-type themes) Our AIT Shortcodes button in the editor can use even package users. There are no restrictions for that button (aka shortcodes generator) now
- Fix: Bug in Categories Widget with double title when categories are displayed as dropdown
- Fix: Disabled conflicting selectbox library on woocommerce pages
- Fix: Category option does not show "+ Add new category" text when user hasn't got the capabilities
- Fix: Element Post - Layout Style showing date now
- Added: Email validation during registration of new users
v1.34 April 29, 2016
- Fix: Missing sidebars on frontend
v1.33 April 29, 2016
- Fix: Fixed map input "NaN" value breaking map in administration
- Fix: Some edge cases in Import/Export processing were fixed
- Fix: Detect correct locale for cloned item label in Page Builder
- Fix: Special edge case whean footer area has title "Footer 1"
- Added: OrderBy Title option for posts element
- New: WooCommerce breadcrumbs with categories on shop pages
- New: UI indication for delete theme cache and images cache buttons when deleting was finished
v1.32 April 19, 2016
- Fix: datepicker time zones caused wrong time in admin inputs
- Update: Updated POT files
v1.31 April 12, 2016
- Fix: Some compatibility fixes for AIT plugins
v1.30 April 5, 2016
- Fix: Some compatibility fixes for upcoming WordPress 4.5
- Fix: Compatibility fixes for upcoming AIT Languages v2.1 plugin
v1.29 March 30, 2016
- Fix: RSS widget title does not display 'h3' tags anymore
- Fix: jQuery Waypoint does not throw error anymore
- Fix: On special pages some elements with categories (e.g. advertisements spaces) didn't work correctly with translations
v1.28 March 16, 2016
- Fix: Quickfix for map input in the admin
- Update: New version of Slider Revolution - v5.2.2
v1.27 March 15, 2016
- Fix: Images in social icons of author element not displayed
- Added: Counters Element
- Fix: Map input crashing javascript when no location is found
- Fix: Date input problem with different timezones
v1.26 March 8, 2016
- Update: Regenerated POT files
- Fix: Reset Layout Options functionality works again
- Tweak: CSS is now generating on "Theme/Page Builder Options" save instead on the frontend
v1.25 February 23, 2016
- Update: Reduced number of DB queries about 59%
- New: Custom CSS in Theme Options can be written in LESS syntax (it's disabled by default, intended for advanced users)
v1.24 February 9, 2016
- Update: Changed styles of Google map custom buttons to match new Google map styles
v1.23 February 2, 2016
- Fix: Official Revolution Slider, when you purchase it by yourself, not our custom bundled version, is supported by our theme framework (Page Builder)
- Fix: PHP error - redeclared class in WpLatte (occurred in Event Guide theme)
- Tweak: Compatibility tweaks for upcoming more performant AIT Toolkit plugin
v1.22 January 26, 2016
- Added: Added captcha validation for registration widget
- Fix: Compatibility of comment form fields with WP 4.4 (Reverts the "comment" field position to below the other form fields.)
- Tweak: Minor internal tweaks of the framework
v1.21 December 9, 2015
- Fix: (Critical) Theme Options couldn't save changed values, there were still default values after page refresh
- Fix: Reset button on Default Layout admin page works correctly now
v1.20 December 9, 2015
- Fix: Blog page menu item highlighting, if blog is currently opened page
- Fix: Advanced search on directory themes when polylang is enabled
- Fix: PHP Notices in Shortcode Generator Modal Window
- Fix: Amongst some categories (e.g. Portfolios) there was incorectly listed language name from AIT Languages
v1.19 December 1, 2015
- Fix: Corrected behaviour of WP custom queries (mostly in Elements) when some CPT is set as non translatable in AIT Languages settings
- Update: Font Awesome v4.5.0
v1.18 November 24, 2015
- Fix: Embed URLs for YouTube and Vimeo videos were generated incorrectly resulting in not loading the videos
- Fix: Fixed all dates where they were displaying current date and time
- Fix: Issue with missing texts in widgets after updating to AIT Languages 2.0 is now fixed
- Fix: Fullscreen option for youtube video element
v1.17 November 10, 2015
- New: Google Street View in Google Map Element
- Update: Various updates for upcomming new AIT Languages 2.0 plugin
- Fix: Improved compatibility of Advertising Spaces Element vs. Ad blockers
v1.16 October 20, 2015
- Fix: When adblocker extension in a browser blocked Advertising Spaces Element whole web page was broken
v1.15 October 13, 2015
- Added: Lost Password feature in Login Widget
- Update: Contact form element form submit button disabled while form submitting
- Fix: No more huge amount of old cache files (mainly old .css) in uploads/cache/ folder
- Fix: Some forgotten text are now included in POT file
v1.14 October 6, 2015
- Fixed: Removed "Login failed" notification on successful login
v1.13 September 29, 2015
- Fix: Menu Typography fix
v1.12 September 22, 2015
- Fixed: Map input verification
- Updated: Ajax emails formatting
v1.11 September 16, 2015
- Fix: Elements custom background image setting was not working
- Fix: Blog Responsive Fix
- Update: Updated facebook element
- Update: Framework compatibility with upcoming improved AIT Languages plugin
v1.10 September 8, 2015
- Fix: Typo in variable name in jquery.portfolio.js
- Tweak: Theme Admin: if switched section contains map preview trigger resize to re-render map
- Update: Font Awesome icons v4.4.0
- Update: Updated condition to show / hide item description in services element
- Update: Updated google map element
- Update: Updated capabilities for ait-item cpt
v1.9 August 25, 2015
- Fix: script paths in Child Theme
- Fix: When Visual Editor is disabled in user settings, Text Element in Page Builder doesn't work.
v1.8 August 18, 2015
- Fix: Allow special characters in Member custom post type Title
- Fix: Video element - fixed some PHP errors
- Fix: Posts element - fixed some PHP errors
- Fix: Added Sender parameter in Contact Form - some hostings didn't send emails from Contact Form
v1.7 August 11, 2015
- Fix: 'Notice:  Array to string conversion'
- Fix: Missing some text elements on non-english WP installs after demo content import
- Fix: PHP notice on 404 page
- Fix: One letter of text string displayed in metabox text fields
- Update: Removed "Dev mode:" menu in Admin Bar and dev mode is disabled
- Update: Updated javascript for content element on woocommerce pages
v1.6 July 21, 2015
- Fix: Sticky menu not working properly in centered layout
- Fix: Move "Languages" menu item back under "Theme Admin" item
- Fix: When datepicker bundled with WP was used by some plugins (eg. Easy Reservations) that calendar was displayed in zh-TW language
v1.5 July 14, 2015
- Fix: Datetime picker in admin was not working properly in Firefox
v1.4 July 7, 2015
- Update: Improved compatibility with recent stand-alone AIT Languages plugin - this plugin is no more required and pre-packed with the theme, so there is no need to display "install required plugin" admin notice
v1.3 July 1, 2015
- New: AIT Languages plugin is no more pre-packed with theme. And also all translations from theme are moved to AIT Languages plugin. Theme package has smaller size in MB. Just update the AIT Languages plugin and the theme and everthing will work as previous.
- Update: Minimum requirements for our themes and plugins are PHP 5.3.1 and WordPress 4.0. It's time to use modern and secure technologies.
- Fix: Datepicker on the backend and frontend is translated properly now
v1.2 June 9, 2015
- Update: Updated all translations - translated some new strings
- New:  Added new Ukrainian (uk) translation
- Fix: Fixed login screen tooltip on logo - it displays correctly text from "Theme Options -> Admin Branding -> Login Screen Logo Tooltip"
- Fix: Load Facebook Likebox in current language
- Fix: Woocommerce product review form colorbox height
- Fix: Woocommerce product variations form selects clear
v1.1 June 2, 2015
- Tweak: Updated portfolio colorbox widths
- Fix: Fixed responsive Toggles (double text in selected tab)
v1.0 June 1, 2015
- Theme release

Ενσωματωμένη υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών

Πρώτο πολλαπλών γλωσσών WordPress θέματα με ολοκληρωμένο πολύγλωσσο σύστημα και γλώσσα μετάφρασεις. Μπορείτε να έχετε τον ιστοχώρο σας σε οποιαδήποτε γλώσσα ή να δημιουργήσετε ένα πολύγλωσσο δικτυακό τόπο σε πολλές γλώσσες. Θέμα έτοιμο να χρησιμοποιηθεί απευθείας από το κουτί. Τα πάντα είναι ήδη μεταφρασμένα. Απλά πληκτρολογήστε το περιεχόμενο στη γλώσσα σας και είναι έτοιμο.

Φορτώνει…

Slider περιήγησης στην Page Builder

Η παρουσίαση περιήγησης είναι το πιο σημαντικό μέρος της κάθε ιστοσελίδας οδηγού. Για αυτόν τον λόγο έχουμε εφεύρει ένα μοναδικό τρόπο ώστε να προβάλουμε τις περιηγήσεις σας αποτελεσματικά. Το Slider περιήγησης θα σας βοηθήσει να παρουσιάσετε τις περιηγήσεις σας στην αρχική σελίδα σας. Αυτά τα Slides δημιουργούνται αυτόματα από τις περιηγήσεις σας μέσω του WordPress admin.

Ρίξτε μια ματιά στο χάρτη, υπάρχουν σημεία της διαδρομής σας, τονίζοντας τα σημαντικά μέρη. Αυτό το μοναδικό ρυθμιστικό είναι ενσωματωμένη Expedition theme δωρεάν.

Το Slider περιήγησης μπορεί να ρυθμιστεί επάνω δεξιά στη Page Builder σε δεδομένη σελίδα. Μπορείτε να το δείτε στην αρχική σελίδα σας ή σε οποιαδήποτε εσωτερική σελίδα. Το Slider είναι χτισμένο από περιηγήσεις που ορίζεται στο στοιχείο περιήγησης. Δεν χρειάζεται να εισαγάγετε τα δεδομένα σας δύο φορές.

  • παρουσίαση εικόνας
  • όνομα της κατηγορίας περιήγησης
  • ημερομηνία έναρξης της περιήγησής σας
  • Σύντομη περιγραφή με link με αναλυτική παρουσίαση της περιήγησής σας
  • Χάρτης με τη διαδρομή

Δημιουργήσετε περιηγήσεις πεζοπορίας και περιηγήσης στην πόλη, χρησιμοποιώντας το στοιχείο περιήγησης

Πώς να δημιουργήσετε μια επαγγελματική παρουσίαση με διάφορα μπλοκ πληροφοριών; Μοναδικά στοιχεία περιήγησης καθιστούν τη ζωή σας ευκολότερη. Φαίνονται πληροφορίες που θα εκτιμούσε κάθε τουρίστας. Μεγάλος χάρτης με την διαδρομή ξενάγησης, δυσκολία, προτινόμενη λίστα εργαλείων ή γκαλερί φωτογραφίας.Τίποτα δεν λείπει.

Στυλ header περιήγησης

χάρτης με τη διαδρομή είναι ουσιαστικό μέρος της κάθε διαδικασίας σχεδιασμού της περιήγησης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκδρομές πεζοπορίας, ποδηλασία εκδρομές, περιηγήσεις, σκι αποστολές αλλά και περιηγήσεις στην πόλη. Ως εκ τούτου, το κύριο μέρος της σελίδας λεπτομερειών περιήγησης είναι Google χάρτης με τα checkpoints. Μπορείτε να εμφανίσετε μεγάλο χάρτη από προεπιλογή ή να εμφανίσει μια εικόνα με μικρότερο χάρτη. Χάρτης και της εικόνας μπορεί να διευρυνθεί με ένα απλό κλικ του ποντικιού για να μπορείτε να ελέγξετε όλη τη διαδρομή με περισσότερες λεπτομέρειες.

παρουσιάζει το περιήγηση και πρόγραμμα στο χάρτη

πόσο εύκολο είναι να δημιουργήσετε ένα χάρτη με όλα τα σημαντικά σημεία; Δεν θα μπορούσε να είναι απλούστερο. Οι επιλογές περιήγησης σας επιτρέπουν να επιλέξετε σημεία στο χάρτη, εκχώρηση τίτλου, την περιγραφή και προσαρμοσμένο εικονίδιο. Σημεία στο χάρτη, μπορεί εύκολα να μετακινηθούν στη σωστή θέση. Δεν χρειάζεται να εισάγετε χειροκίνητα τις συντεταγμένες του GPS. Μπορείτε να επίσης να αναδιατάξετε τα checkpoints σας χρησιμοποιώντας drag & drop. Η ημερομηνία περιήγησης μπορεί επίσης να εμφανίζεται στο header κάτω από την εικόνα περιήγησης.

Πρόσθετες πληροφορίες

Όλες οι λεπτομέρειες περιήγησης έχουν τη θέση τους στην δεξιά πλευρά. Δυσκολία περιήγησης, τοποθεσία, διάρκεια περιήγησης ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία. Μπορείτε να προσθέσετε απλά οτιδήποτε ώστε να χρησιμοποιήσετε το εύκολο στην χρήση clonable στοιχείο μας. Γράψτε τον τίτλο σας τίτλο, την περιγραφή και τιμές. Μια μεγάλη παρουσίαση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς βίντεο ή γκαλερί φωτογραφιών. Μπορείτε να συνδέσετε το Vimeo ή Youtube βίντεο και να προσθέσετε μια περιγραφή. Φωτογραφίες επίσης μπορούν να επιλεγούν από τη βιβλιοθήκη πολυμέσων WordPress.

 

Τι είναι το καλύτερο σε όλο αυτό; Μπορείτε να διαχειριστείτε τα πάντα χωρίς shortcodes που σας δημιουργούν προβλήματα ή τροποποιήσεις του κώδικα. Ο καθένας μπορεί να το κάνει!

Στοιχείο περιήγησης – τύπος προσαρμοσμένης θέσης

μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε περιηγήσεις από WordPress admin μενού στην αριστερή πλευρά της σελίδας. Το στοιχείο περιήγησης είναι ο νέος τύπος προσαρμοσμένης θέσης όπου μπορείτε να προκαθορίσετε τις περιηγήσεις σας. Θα εισάγετε τα δεδομένα σας σε ένα μέρος και θα εμφανιστούν οπουδήποτε στην ιστοσελίδα σας, χωρίς να καταχωρήσετε τις πληροφορίες σας και πάλι. Αυτό είναι επίσης πολύ βολικό όταν θέλετε να κάνετε αλλαγές στην ιστοσελίδα σας μιας και τις κάνετε σε ένα μόνο μέρος.

Λεπτομέρειες σελίδων περιήγησης

Λεπτομέρειες περιήγησησ διορθώθηκαν. Η θέση της εικόνας περιήγησης, του περιεχομένου της γκαλερί και των πρόσθετων πληροφοριών ορίζεται δεξιά στο πρότυπο, ωστόσο μπορείτε να επεκτείνετε αυτή τη σελίδα στη Page Builder και να προσθέσετε εκεί τα επιλεγμένα στοιχεία. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε τα λογότυπα των εταίρων ή φόρμα επικοινωνίας. Είναι ιδανικό για να έχεις σελίδα χωρίς πλαϊνές μπάρες, αλλά ωστόσο μπορείς και να τις ενεργοποιήσεις αν χρειαστεί.

Περιήγηση στην Page Builder

Πώς να δημιουργήσετε απλές ή κατηγορίες περιήγησης σελιδας; Αυτό μπορεί να γίνει με το στοιχείο περιήγησης στη Page Builder. Αν έχετε ήδη εισαγάγει τις περιηγήσεις σας, μπορείτε να τις δείτε σε οποιαδήποτε σελίδα στην ιστοσελίδα σας. Μπορείτε να δείτε όλες τις περιηγήσεις ή επιλεγμένες κατηγορίες μόνο. Μπορείτε επίσης να τα παραγγείλετε με διάφορα κριτήρια, να επιλέξετε τον αριθμό των στηλών, τον αριθμό των γραμμών κειμένου, να ενεργοποιήσετε καρουσέλ και πολλές ρυθμίσεις για προχωρημένους. Μπορείτε επίσης να ορίσετε εμφάνιση ή απόκρυψη του χάρτη, να απενεργοποιήσετε πρόσθετες πληροφορίες ή να έχετε ένα “διαβάστε περισσότερα” κουμπί.

Woocommerce

Πωλήστε τα προϊόντα σας σε απευθείας σύνδεση χρησιμοποιώντας το καλύτερο ηλεκτρονικό WordPress plugin εκεί έξω. Μπορείτε να εγκαταστήσετε το plugin WooCommerce δωρεάν και να δημιουργήσετε το κατάστημά σας online σε μερικές στιγμές. Εισάγετε τα προϊόντα σας, ανεβάστε εικόνες και τελειώσατε. Όλα όσα χρειάζεστε για να δημιουργήσετε e-commerce ιστοσελίδα περιλαμβάνεται στο θέμα.

Προϊόντα στην Αρχική Σελίδα

Πωλήστε τα προϊόντα σας εύκολα

Μπορείτε να εμφανίσετε επιλεγμένα προϊόντα ή τα πιο πρόσφατα απευθείας στην αρχική σελίδα. Οι πελάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση στις λεπτομέρειες του προϊόντος ή να εισάγουν τα προϊόντα απευθείας στο καλάθι αγορών.

Το καλάθι αγορών μπορεί να προσεγγιστεί από κάθε σελίδα. Οι πελάτες σας θα χαθούν ποτέ στην ιστοσελίδα σας. Μπορούν να πάνε στη σελίδα checkout οποτεδήποτε.

Ανταποκρινόμενη Σχεδίαση

Το ρετρό θέμα WordPress είναι 100% ανταποκρινόμενο και λειτουργεί τέλεια σε όλες τις συσκευές. Οι πελάτες μπορούν να αγοράζουν online χρησιμοποιώντας τα κινητά τηλέφωνα, tablets, φορητό υπολογιστή και σταθερή μονάδα. Ολόκληρη η ιστοσελίδα θα προσαρμοστεί στο μέγεθος της οθόνης αυτόματα. Το θέμα εξετάστηκε σε πολλά διαφορετικά σύγχρονα και επίσης παλαιότερα τηλέφωνα και tablet, όπως το iPhone, iPad και Android και Windows συσκευές.

Λειτουργεί σε όλες τις συσκευές

image

Ποιός το έκανε να συμβεί;

Αυτό το στοιχείο δημιουργήθηκε, αναπτυχθήκε και ετοιμάστηκε για σας από την παρακάτω ομάδα μεγάλων σχεδιαστών και προγραμματιστών:

Robo

Robo

Θέση: Προσωπικό υποστήριξης
Peter

Peter

Θέση: Προγραμματιστής Web
Maco

Maco

Θέση: Σχεδιαστής & Front-end Προγραμματιστής
DDJ

DDJ

Θέση: Ιδρυτής & Ανώτερος Σχεδιαστής

Και ακόμα περισσότερα καταπληκτικά χαρακτηριστικά

Κάθε θέμα περιλαμβάνει ειδικά σχεδιασμένα χαρακτηριστικά και στοιχεία για το συγκεκριμένο τμήμα του. Πέρα από αυτό θα λαμβάνετε όλα τα καταπληκτικά πρότυπο και χαρακτηριστικά επιχειρησιακών γνωρισμάτων που θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε στην ιστοσελίδα σας. Ρίξτε μια ματιά παρακάτω για περισσότερες λεπτομέρειες.

Μοναδικό Επιχειρησιακό Στοιχεία

Τα ακόλουθα Business Elements είναι διαθέσιμα για σας οποιαδήποτε στιγμή. Μπορείτε να αγοράσετε ένα μόνο theme ή να γίνετε μέλος. Αυτά τα καθολικά στοιχεία και χαρακτηριστικά είναι πολύ χρήσιμα για προσωπικές και εταιρικές ιστοσελίδες.

icon

Easy Slider

icon

Facebook

icon

FAQs

icon

Revolution Slider

icon

Twitter

icon

Άρθρα

icon

Βίντεο

icon

Διακόπτες

icon

Κανόνας

icon

Κείμενο

icon

Περιηγήσεις

icon

Στήλες

icon

Συνεργάτες

icon

Τίτλος σελίδας

icon

Φόρμα Επικοινωνίας

icon

Χάρτες Google

icon

Χαρτοφυλάκιο

icon

Χώροι προβολής

Όα τα θέματα είναι Responsive και λειτουργεί τέλεια σε κινητές συσκευές. Όλα τα θέματα μας έρχονται με ενσωματωμένη υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών. Πίνακα διαχειρηση & Κατασκευαστής σελίδας είναι πλήρως μεταφρασμένος σε πολλές γλώσσες. Όλα τα θέματα υποστηρίζουν επίσης το WooCommerce plugin.

Περισσότερες λεπτομέρειες Διαβάστε περισσότερα σχετικά με το θέμα χαρακτηριστικά

Εμπίστευση από καταπληκτικούς ανθρώπους

Χτίζουμε WordPress θέματα από το 2008. Δείτε τι λένε οι πελάτες μας για τα θέματα και μετά την υποστήριξη αγοράς.

Φορτώνει…

Έχετε μια προ-πώληση ερώτηση ή πρόταση;

Αισθανθείτε ελεύθεροι να μας γράψτε το σχόλιό σας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Your comments help us to improve our products and services so we keep recording them. We use the comment also for future reference. For further details please see our privacy policy

Άλλα WordPress Θέματα από το Χαρτοφυλάκιό μας

Pre-sale Questions