Event Guide WordPress θέμα

Κατάλογος θέματος WordPress
Ήρθε η ώρα να γίνετε μέλος μας 105.268 ευχαριστημένοι πελάτες να κατεβάσετε Event Guide και όλες τις 70 καταπληκτική θέματα!

Το πρώτο μας θέμα καταλόγου WordPress που επικεντρώνεται στις εκδηλώσεις. Ο Οδηγός Εκδηλώσεων είναι ιδανικός για την ίδρυση της δικής σας online επιχείρησης. Ίσως θα θέλατε να στεγάσετε διαχειριστές εκδηλώσεων και τους χώρους τους για ένα μικρό μηνιαίο πάγιο; Οι χρήστες μπορούν να φιλτράρουν τις εκδηλώσεις χρησιμοποιώντας το νέο μας διαδραστικό μίνι-χάρτη. Ο Οδηγός Εκδηλώσεων είναι γεμάτος με μοναδικά χαρακτηριστικά, όπως το φιλτράρισμα εκδηλώσεων με βάση την τρέχουσα θέση του χρήστη και τον τύπο της, κατά παραγγελία φίλτρα εκδηλώσεων και πολλά άλλα. Και ναι, είναι έτοιμο για οποιοδήποτε άλλο είδος επιχειρήσεων που μπορούν να αξιοποιήσουν το θέμα καταλόγου συμπεριλαμβανομένων των εκδηλώσεων.

v2.30
ΔημιουργήθηκεOctober 1, 2015
Τελευταία ενημέρωσηMarch 15, 2018
Ανάπτυξη1682 Ώρες
WordPress 4.9.x
WooCommerce 3.x
Μεταφρασμένες Γλώσσες 27
Συμβατά προγράμματα περιήγησης IE9+, Chrome, Firefox, Safari
Διάταξη Ανταποκρίνεται
Αριθμός Sidebars 2
v2.30 March 15, 2018
- Update: Updated product image cropping sizes for Woocommerce 3.3+
- Update: Allowed opening of Woocommerce Product images in lightbox in responsive design
- Update: Updated Colorbox jquery library to latest version
v2.29 March 8, 2018
- Fix: woocommerce gallery detail
v2.28 March 5, 2018
- Fix: Fixed javascript error in Timeline
v2.27 March 1, 2018
- Fix: Starting position of Header Map Element is always position defined in Header Map element, instead of position 0,0
v2.26 February 22, 2018
- Fix: Responsive Search form in header
v2.25 February 15, 2018
- Fix: Fixed ordering of featured Items on search results page.
v2.24 February 8, 2018
- Fix: Fixed warning messages on search result pages
v2.23 January 25, 2018
- Fix: Fixed wrong Username displayed in Login Widget if email address used as username
- Fix: Fixed Streetview for header map on standard Pages, Streetview is displayed according to settings in Header Map element
- Fix: Fixed number of Item posts displayed in Header Resources section on multilingual website
v2.22 January 11, 2018
- Fix: Search form category dropdown responsive
v2.21 December 7, 2017
- Fix: Fixed Add Media button in admin screen for directory users
- Fix: Missing functionality from Yoast SEO plugin in SEO metabox
- Update: Updated FontAwesome library
v2.20 November 23, 2017
- Fix: Fixed error messages after deletion of Item post assigned to Event as Organizer
v2.19 November 9, 2017
- Fix: Fixed missing My Items button in login widget when administrator have to approve users Item posts.
v2.18 October 26, 2017
- Fix: Wrong redirection on password protected posts
v2.17 October 12, 2017
- Fix: Fixed responsive menu button on hover
v2.16 October 5, 2017
- Fix: Fixed javascript error on mobile version which caused broken datepicker in header search
- Fix: Header item slider H1 change to H2 
v2.15 September 7, 2017
- Fix: Captcha in Contact Form Element is regenerated after form submit and reset
v2.14 August 31, 2017
- Fix: Problem with untranslatable notificiation payment email. Text in the email is translated now. Make sure have also latest AIT Languages plugin.
v2.13 August 11, 2017
- Fix: fixed escaped Title text on category pages
- Fix: Fixed dropdown menus in WordPress visual editor
v2.12 August 8, 2017
- Fix: site logo fix for safari
v2.11 July 20, 2017
- Fix: Fixed toggles on taxonomy pages in responsive design
v2.10 July 13, 2017
- Fix: Number of Events on Item's page reflects to the layout without sidebars
- Fix: Duplicate events in sidebar Timeline
v2.9 June 29, 2017
- Fix: Fatal error displayed on blog page
- Fix: Buttons My Items and My Events in frontend user panel are displayed only if logged in user has permissions to manage Items or Events Pro posts
- Fix: responsive toggles bug on taxonomy locations page
v2.8 June 22, 2017
- Fix: In some cases event's datetime might not match with timezone's datetime
- Fix: Timeline, Events Slider and Events Pro Element now display events which are already happening 'today' (Date To must be specified)
v2.7 June 1, 2017
- Fix: Finished events were displayed in header map
v2.6 April 27, 2017
- Update: WooCommerce 3 compatibility
v2.5 April 13, 2017
- Update: Demo images are now downloaded via HTTPS
- Fix: Minor bugs in JS in Advertisements element
- Fix: Do not send full server directory paths to JS object in elements
- Update: Basic compatibility with WooCommerce 3.0 (resolved deprecated notices)
- Fix: Preview of Text element in Page Builder for other languages
- Fix: Missing names for sidebars in some languages caused widget administration to be unusable
v2.4 April 7, 2017
- Update: Year range from 1900-3000 for datepicker in Theme Options / Page Builder
- Fix: Proccess shortcodes in promotion element's text area
- Fix: Show Page Builder button on Admin Bar only when user has permission to access Page Builder
- Fix: Enabled fuzzy search in jquery.chosen.js selectboxes in Page Builder - able to find nested items now
- Fix: Shortcodes Generator modal window failed to load in Page Builder for Text Elements
- Fix: Use HTTPS protocol for external services - Twitter, Mixcloud
v2.3 February 23, 2017
- Fix: Header Map Items missing on category pages
- Fix: 'Events' section missing in 'toggles' on item's page
v2.2 February 16, 2017
- Fix: Horizontal tabs responsive script
- Fix: Wrong arrow position in Easy Slider Element
- Update: Bundled AIT Updater v5.0
v2.1 February 2, 2017
- Fix: User couldn't access wordpress login screen via direct link example.com/wp-admin/
v2.0 January 27, 2017
- Update: Support for free basic packages
- Update: Speed optimization for projects with large number of items
- Update: Header Map loads items asynchronously (prevents server failures and heavy loads)
- Update: php7 optimization
v1.52 January 20, 2017
- Improvement: Usability of Page Builder on smaller resolutions
- New: Collapsible Available Elements to gain more screen estate while scrolled
- Update: Bundled plugin AIT SysInfo 2.0.0 (has requirements and troubleshooting)
v1.51 January 12, 2017
- Fix: Password protected pages works correctly with Page Builder
- Fix: Position of Columns Element On-off switch
- Fix: Max 4 rows in Element Content previews in the Page Builder
- Improvement: Allows users to register with Cyrillic usernames
- Fix: Problem with malfunctioned permalinks after importing Demo Content 
v1.50 December 8, 2016
- Fix: Php warning when Event's Pro Fee price was empty
v1.49 December 1, 2016
- New: Content preview of Elements in Page Builder. You can have brief look what will Element look like on frontend when you are working in Page Builder.
- Update: Removed deprecated meta value target-densityDpi
- Fix: Responsive mode of tabs on item detail page was not detected properly
- Fix: Problem to click on My Events button on touch devices
v1.48 November 21, 2016
- Added: Locale based number formatting for price in WpLatte currency macro
- Fix: Carousel initialization conditions
- Fix: Events Pro detail content margins
- Fix: Search Events Pro within radius around geolocation
- Update: Currency formatting for Events Pro fees
- Added: Notice when only registered users can add review
- Added: Compatibility with upcoming Ait Advanced Search Plugin
v1.47 November 10, 2016
- New: Option for enabling 'Anonymize IP address' feature in Google Analytics
- Fix: TinyMCE editor fullscreen in Page Builder
- Fix: Problem with searching in other languages than default
- Improvement: Sort Font Awesome icons alphabetically
- Update: Drag&drop ordering pages and custom post types is removed, it caused some serius problems. Can be enabled back with 'Simple Page Ordering' plugin
- Fix: Margin under header in responsive when there are no site tools
- Fix: List style fix in Item and Event Pro detail page
- Fix: Long taxonomy names in header were displayed incorrectly
- Fix: 'Sort By' options on Item's and Event's Pro taxonomy pages
v1.46 October 31, 2016
- Fix: Broken Ait Item's archive page
- Update: Compatibility with AIT permissions manager plugin
- Fix: Advanced filters are now included within Item's features on Item's detail page
v1.45 October 10, 2016
- New: Redesigned Page Builder, Theme Options and other admin pages related to AIT theme features
v1.44 September 16, 2016
- Added: Custom message in Google Map element if there is a problem with API key
- Fix: Timeline map was zoomed out in some edge cases
- Fix: sub, sup style was missing
- Fix: Stripe payment process possible security issue
v1.43 September 8, 2016
- Update: Bundled plugins updated
v1.42 August 30, 2016
- New: Compatibility with new membership system
v1.41 August 25, 2016
- Fix: Cases when Ait Toolkit plugin isn't active
v1.40 August 19, 2016
- Fix: Admin google map streetview initialization
- Fix: If "Date To" wasn't specified theme displayed current date
v1.39 August 11, 2016
- Update: Updated mobile.js library
- Fix: Export function fatal error when revolution slider directory doesn't exists
v1.38 August 4, 2016
- Fix: Structured Data test by Google failed on Event's detail page
- Added: Compatibility for Special Offers filters on archive page
v1.37 July 28, 2016
- Fix: Fixed comment pagination links
- Fix: Finished events displayed on category page
- Fix: Megamenu with Icon Image
v1.36 July 22, 2016
- Update: Updated Google Fonts list
- Fix: Potencial fatal error with AIT Get Directions & AIT Item Extension after their deactivation
v1.35 July 14, 2016
- Update: Updated TGM Plugin Activation library to v2.6.1
- Fix: When there are multiple version of same language like en_US, en_GB, en_CA, item search wasn't working
- Fix: Captcha in Contact Form element now works with cache plugins like WP Super Cache
- Update: Requirements checker now checks for max_input_vars param, it is recommended to set this PHP param to value at least 3000
v1.34 June 29, 2016
- New: In Theme Option you can insert Google Maps API key (requirement for all Google Maps since 22.06.2016)
- New: Added Greek, Canadian English, Turkish and Ukrainian languages to Google Maps Element
v1.33 June 23, 2016
- Fix: Woocommerce my-account pages
- New: Theme now displays also Events Pro which have already started and are still running (requires most recent version of Events Pro plugin)
v1.32 June 16, 2016
- Update: Updated ajax return messages for contact form element
- Added: Compatibility with Special Offers Plugin
v1.31 June 9, 2016
- Update: Regenerated POT file for translations containing the newest text strings
- Fix: PHP error - Undefined var $parentTheme in AitUpgrader
- Improvement: Google Maps are loaded in the WP admin and on the frontend according to selected language
- Fix: Need for "double" save of Theme Options to invoke color/design changes is gone
- Update: Response notification when required fields for wp-mail are missing
v1.30 June 3, 2016
- Fix: Streetview on empty search results page
- Improvement: Skeleton and Theme Upgrader
- Fix: Package slug and compatibility with AIT Claim Listing
v1.29 June 3, 2016
- Fix: Woocommerce checkout page wasn't displaying image for paypal payment option when progressive loading was enabled
- Update: Added response notification for wp_mail ajax in contact form element. Now there is also a notification if the mail wont send.
- Improvement: Export only images which are in media library and all their sizes. This results in reduced size of exported content.
- Updated: Widget Area element progressive page loading
v1.28 May 26, 2016
- Added: Possibility to order Events in Event Element by Event's date (requires updated Ait Toolkit plugin)
- Fix: SEO element on 404 page (and other spcial pages) is working again
- Fix: Better compatibility with Object Cache plugins and WpLatte engine
- Fix: Updated overrided templates from item reviews plugin
- Fixed: Url param escaping for search filters
- Update: Updated return headers for contact owner ajax
- Fixed: Added admin capabilities for yoast seo plugin
v1.27 May 19, 2016
- Fix: Allow language inputs for text controls on Blog special page in Page Builder
- Fix: Do not display commnets element on frontend on these special pages 404, search, archive, wc_product, wc_shop
- Fix: WooCommerce Style fix
v1.26 May 13, 2016
- Fix: Do not display comments element on irrelevant pages in Page Builder, such as 404, search page, etc.
- Fix: Post dates in Posts Element
- Fix: Responsive toggles display
- Fix: Woocommerce select display
- Fix: Dragging elements from/to columns in pagebuilder
- Fix: Problem with saving content in 2 Text Elements placed within the same Columns Element
- Fix: Responsive Toggles
v1.25 May 5, 2016
- Fix: Clean up dead captcha files
- Fix: (Related only to all directory-type themes) Our AIT Shortcodes button in the editor can use even package users. There are no restrictions for that button (aka shortcodes generator) now
- Fix: Bug in Categories Widget with double title when categories are displayed as dropdown
- Fix: Disabled conflicting selectbox library on woocommerce pages
- Fix: Category option does not show "+ Add new category" text when user hasn't got the capabilities
- Tweak: Improved item-organizer columns in responsive
- Fix: Empty fields in event-pro recurring dates caused broken frontend maps
- Added: Email validation during registration of new users
v1.24 April 29, 2016
- Fix: Missing sidebars on frontend
v1.23 April 29, 2016
- Fix: Fixed map input "NaN" value breaking map in administration
- Fix: Some edge cases in Import/Export processing were fixed
- Fix: Detect correct locale for cloned item label in Page Builder
- Fix: Special edge case whean footer area has title "Footer 1"
- Added: OrderBy Title option for posts element
- New: WooCommerce breadcrumbs with categories on shop pages
- New: UI indication for delete theme cache and images cache buttons when deleting was finished
v1.22 April 19, 2016
- Fix: datepicker time zones caused wrong time in admin inputs
- Update: Updated POT files
- Fix: Broken header menu on item's detail page
- Added: Item Extension plugin style
v1.21 April 12, 2016
- Updated: New theme implementation for Ait Get Directions plugin
- Fix: Some compatibility fixes for AIT plugins
v1.20 April 5, 2016
- Fix: Pagination with many pages didn't update on Location taxonomy page
- Fix: Some compatibility fixes for upcoming WordPress 4.5
- Fix: Compatibility fixes for upcoming AIT Languages v2.1 plugin
v1.19 March 30, 2016
- Fix: RSS widget title does not display 'h3' tags anymore
- Fix: jQuery Waypoint does not throw error anymore
- Fix: On special pages some elements with categories (e.g. advertisements spaces) didn't work correctly with translations
v1.18 March 22, 2016
- Fix: Search by category
- Fix: Scrollwheel map option
v1.17 March 16, 2016
- Fix: Quickfix for map input in the admin
- Update: New version of Slider Revolution - v5.2.2
v1.16 March 15, 2016
- Fix: Map input crashing javascript when no location is found
- Fix: Date input problem with different timezones
v1.15 March 8, 2016
- Update: Regenerated POT files
- Fix: Reset Layout Options functionality works again
- Tweak: CSS is now generating on "Theme/Page Builder Options" save instead on the frontend
v1.14 March 1, 2016
- Fix: Sidebar Map and Timeline if specific category selected in pagebuilder
- Fix: Php notices on Events Pro archive page
v1.13 February 23, 2016
- Fixed: Item couldnt be trashed by single user
- Update: Reduced number of DB queries about 59%
- New: Custom CSS in Theme Options can be written in LESS syntax (it's disabled by default, intended for advanced users)
v1.12 February 9, 2016
- Fix: Page with event or item slider bouncing in responsive
v1.11 February 4, 2016
- Update: WooCommerce default cart layout
v1.10 January 26, 2016
- Added: Added captcha validation for registration widget
- Fix: Compatibility of comment form fields with WP 4.4 (Reverts the "comment" field position to below the other form fields.)
- Tweak: Minor internal tweaks of the framework
v1.9 January 14, 2016
- Fix: Events starting on 'today' are included in taxonomy pages
- Fix: Rich snippets error with multiple fees
- Fix: Search form element doesn't remember selected values
v1.8 December 9, 2015
- Fix: (Critical) Theme Options couldn't save changed values, there were still default values after page refresh
- Fix: Reset button on Default Layout admin page works correctly now
v1.7 December 9, 2015
- Fix: Blog page menu item highlighting, if blog is currently opened page
- Fix: Category filter in timeline
- Tweak: Today's events included in timeline
- Fix: Advanced search on directory themes when polylang is enabled
- Fix: PHP Notices in Shortcode Generator Modal Window
- Fix: Amongst some categories (e.g. Portfolios) there was incorectly listed language name from AIT Languages
v1.6 December 1, 2015
- Added: Contact owner form options to define the sender of email
- Fix: DateFrom and DateTo were same if starting date is older than today's date
- Fixed: Package item count when item trashed
- Fixed: Package event count when event trashed
- Fix: Corrected behaviour of WP custom queries (mostly in Elements) when some CPT is set as non translatable in AIT Languages settings
- Update: Font Awesome v4.5.0
v1.5 November 24, 2015
- Fix: Warings if date or category wasn't selected
- Fix: Single Item gallery (if gallery is in first active/tab)
- Fix: Alt attribute in category icon image
- Fix: Fixed all dates where they were displaying current date and time
- Fix: Issue with missing texts in widgets after updating to AIT Languages 2.0 is now fixed
- Fix: Fullscreen option for youtube video element
v1.4 November 18, 2015
- Fix: Package upgrade process failed to change package
- Fix: Paths to "parts" folder in child theme
- Fix: Login tab didn't display in Login Widget
v1.3 November 10, 2015
- Fix: Multiple tel. numbers on item detail page
- Fix: Contact Form element z-index
- New: Google Street View in Google Map Element
- Update: Various updates for upcomming new AIT Languages 2.0 plugin
- Fix: Improved compatibility of Advertising Spaces Element vs. Ad blockers
v1.2 November 3, 2015
- Update: Updated author metabox display
- Fixed: Stripe gateway user upgrade
- Fix: Notice in header map on search page
v1.1 October 27, 2015
- Fix: Responsive menu
- Fix: Sidebar script browsers compatibility
v1.0 October 25, 2015
- Theme Released

Γιατί θα έπρεπε να αγοράσετε;

 • Κάνουν την επιχείρησή σας:

  Εκδήλωση ο οδηγός δεν είναι απλώς άλλο ένα WordPress θέμα, είναι ένα σύνολο εργαλείων που εμείς έχω δημιουργημένο για να σας παρέχει την ευκαιρία να ξεκινήσετε την επιχείρησή σας.

 • Προώθηση σας χώρο της εκδήλωσης:

  Πάρτε σας χώρο εκδήλωσης σε ένα εντελώς νέο επίπεδο. Εκδήλωση οδηγός σας δίνει πρόσβαση σε δυνατότητες που θα επαναπροσδιορίσει πώς οι πελάτες σας εξερευνήσετε γεγονότα on-line.

 • Αχτύπητη τιμή στην αγορά:

  Εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία να εξοικονομήσει πολλά χρήματα. Έχουμε δαπανήσει χιλιάδες ώρες ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης. Επί παραγγελία λύση θα κοστίσει περισσότερα από $10.000,00.

Οδηγός Event χαρακτηριστικά θέματος

 • Το θέμα είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο (χρώματα, διάταξη) και ο κατασκευαστής σελίδων μας είναι υλοποιημένος
 • Ανταποκρινόμενη σχεδίαση
 • Βελτιστοποιημένο για SEO και υλοποιημένα πλούσια Google snippets
 • Αναζήτηση και φιλτράρισμα κατά λέξη-κλειδί, τοποθεσία, κατηγορία ή ημερομηνία
 • Γεωεντοπισμός και ακτίνα διαθέσιμα
 • Εγγραφή χρήστη, δωρεάν ή επί πληρωμή - δημιουργείστε τα προσωπικά σας πακέτα
 • Παράταση εγγραφής με τις υπάρχουσες προσθήκες μας - πληρωμές paypal / συνδρομές, stripe
 • Προφίλ διοργανωτή εκδήλωσης με κατάλογο εκδηλώσεων, ώρες λειτουργίας, γκαλερί, χαρακτηριστικά, αξιολογήσεις, επαφές, διεύθυνση και κατά παραγγελία πληροφορίες
 • Πλοήγηση στο χώρο της εκδήλωσης ή το διοργανωτή
 • Εμφανίστε εύκολα διαφημίσεις

Events Pro χαρακτηριστικά Plugin

 • Προσαρμοσμένα είδη και τοποθεσίες εκδηλώσεων και κατηγορίες με προσαρμοσμένο χρώμα και ρυθμίσεις εικονιδίων
 • Εκδηλώσεις μπορούν να δημιουργηθούν από καταχωρημένους χρήστες
 • Προβάλλετε κάθε είδους εκδήλωση (προώθηση εστιατορίου, κινηματογράφο, αθλητικά παιχνίδια, ζωντανό συνέδριο κλπ.)
 • Προσαρμοσμένη διεύθυνση εκδήλωσης ή χρησιμοποιείστε αυτή του διοργανωτή
 • Επαναλαμβανόμενες εκδηλώσεις με προαιρετικές ημερομηνίες λήξης
 • Η εκδήλωση έχει το δικό της ημερολόγιο με προγραμματισμένες ημερομηνίες
 • Οι ημερομηνίες εκδηλώσεων μπορούν να εξαχθούν σε εξωτερικό ημερολόγιο (Google, iCal, κλπ) εύκολα από τους επισκέπτες
 • Πολλαπλά τέλη
 • Πουλήστε τα εισιτήριά σας από οποιονδήποτε πάροχο της επιλογής σας ή χρησιμοποιώντας το WooCommerce
 • Μοιραστείτε γεγονότα εύκολα στα κοινωνικά δίκτυα
 • Εμφανίστε οποιαδήποτε πληροφορία για εκδήλωση ή ανεβάστε αρχεία
 • Πολλές επιλογές για να επικοινωνήσετε με το διοργανωτή της εκδήλωσης
 • Εμφανίστε και φιλτράρετε διοργανωτές ή εκδηλώσεις στο Google Maps
 • Προώθηση οποιωνδήποτε γεγονότων (κατά κατηγορία, τοποθεσία, αριθμό) οπουδήποτε στη σελίδα
 • Επιλογή για χωριστή προώθηση προβεβλημένων διοργανωτών
 • Χρονοδιάγραμμα με χάρτη που δείχνει όλες τις προσεχείς εκδηλώσεις που μπορούν να φιλτραριστούν κατά κατηγορία
image

Εκδηλώσεις υπέρ Plugin στο χέρι

Επιτρέπει στους χρήστες σας να δημιουργήσει τα δικά τους συμβάντα και σύνδεση με το προφίλ τους χώρο εκδήλωσης ή άλλη επιχείρηση. Εκδηλώσεις Pro plugin εμπλουτίζει τις σελίδες του τριημέρου με τις βασικές πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία, ώρα, τόπος και τιμή ενός γεγονότος. Οι χρήστες μπορούν να επαναληφθούν και επισκέπτες να μοιραστείτε με ευκολία.

ακόμα κι αν είναι αρκετά πολύ όλα όσα χρειάζεται, εμείς πάμε για να κρατήσει την ενημέρωση Pro εκδηλώσεις με πολλές περισσότερες λειτουργίες.

γεγονότα Pro plugin δεν περιλαμβάνεται στην εκδήλωση οδηγός θέμα. Plugin πρέπει να αγοραστεί χωριστά.

αγορά PLUGIN

Events Pro στοιχείο

χάρη στην σελίδα Builder, μπορείτε να εμφανίσετε εύκολα όλα τα γεγονότα σε οποιαδήποτε τοποθεσία που θέλετε. Μπορείτε να επιλέξετε είτε για να τα εμφανίσετε ατομικά ή σε ένα ορισμένους αριθμούς, με βάση την κατηγορία ή την θέση, είτε χωρίς φίλτρο καθόλου. Μπορείτε να διαχειριστείτε ακόμη και τι είδους πληροφορίες θα επιδειχθεί. Υπάρχουν πολλά οπτικά εφέ έτοιμο στη διάθεσή σας.

όλα αυτά είναι ακριβώς μερικοί κρότοι μακριά.

γεγονότα Pro στοιχείο είναι ένα μέρος της εκδηλώσεις Pro plugin το οποίο πρέπει να αγοραστεί χωριστά.

image

Ενσωματωμένη υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών

Αποκτήστε πρόσβαση σε Αρχική πολύγλωσσο σύστημα και τη γλώσσα μεταφράσεις μας. Αυτό out-of-the-box λύσεις σας παρέχει μια επιλογή για να δημιουργήσει μια αληθινή πολλαπλών γλωσσών ιστοσελίδα σε πολλές γλώσσες. Αγγλικά δεν είναι η γλώσσα σας της επιλογής; Μπορείτε να έχετε την ιστοσελίδα σας που μεταφράζεται σε οποιαδήποτε γλώσσα που είναι διαθέσιμα. Τα υπόλοιπα είναι στο χέρι σας.

Φορτώνει…

Ανταποκρινόμενη Σχεδίαση

Εκδήλωση οδηγός είναι 100% ανταποκρίνεται και λειτουργεί άψογα σε όλες τις συσκευές. Οι επισκέπτες σας μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κάθε βασικό στοιχείο, χρησιμοποιώντας τους κινητά τηλέφωνα, δισκία, φορητούς υπολογιστές και επιφάνεια εργασίας. Δοκιμασμένη και επικυρωμένη για σχεδόν κάθε νέα έξυπνη συσκευή και ακόμη και για τα παλαιότερα τηλέφωνα και δισκία.

Λειτουργεί σε όλες τις συσκευές

image

Στοιχεία που αποτελούν το Site καταλόγου

Στοιχεία της ιστοσελίδας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν τη δουλειά σας όσο το δυνατόν πιο απλή και γρήγορη. Μπορείτε να προκαθορίσετε ρυθμίσεις στην ενότητα "προεπιλογή" διάταξη "και να τις χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε. Πληροφορίες που θα ορίσετε στους προσαρμοσμένους τύποι μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν εύκολα σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν χρειάζεται να πληκτρολογείτε ξανά και ξανά.

Κεφαλίδα

We σχεδιαστεί κεφαλίδα εκδήλωση οδηγός του να παρέχει πρόσβαση σε ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά τόσο για διαχειριστές και χρήστες. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την ευκολότερη αναζήτηση κεφαλίδα σε κάθε σελίδα αντίστοιχα.

Πλούσια σε αρκετά σελίδες

Thanks σελίδα οικοδόμος και προκαθορισμένα στοιχεία, είστε ελεύθεροι να ανακατέψετε το περιεχόμενο της σελίδας, τον τρόπο που σας αρέσει. Διάταξη είναι ειδικά σχεδιασμένο για την εμφάνιση γεγονότων.

Εκδηλώσεις Χρονολόγιο

Timeline εμφανίζει τα επερχόμενα γεγονότα με χρονολογική σειρά. Είναι διαθέσιμο σε κάθε σελίδα και προσαρμόζει για το περιεχόμενό της. Εάν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε λωρίδα χρόνου σε μια σελίδα στην κατηγορία “Μουσική”, θα εμφανιστεί μόνο αντίστοιχες εκδηλώσεις.

Λίστα ταξινόμησης

Element ταξινόμηση λίστα εμφανίζει τις λίστες κατηγορία και τοποθεσίες. Είναι στο χέρι σας αν θέλετε να το εμφανίσετε μαζί ή να διαχωριστούν σε μια συγκεκριμένη σελίδα.

Υποσέλιδο Widgets

μπορείτε εύκολα να ρυθμίσετε το widget υποσέλιδο περιοχή στήλες, αλλαγή χρώματος, να προσθέσετε πνευματικών δικαιωμάτων μήνυμα και ακόμη και Αντιγραφή & επικόλληση κώδικα javascript μέσω admin θέμα.

Αναζήτηση & Αποτελέσματα

Μπορείτε να ψάξετε με λέξη-κλειδί, κατηγορία και τοποθεσίες. Επιπλέον, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την geolocation και η ακτίνα του την αναζήτηση γύρω από τη θέση σας. Είναι τόσο απλό να βρείτε και Κοντινοί γεγονότα. Μονάδες υποστήριξης σε χιλιόμετρα και μίλια. Υπάρχουν δύο τύποι γραμμή αναζήτησης: κλασικό μία και μία με τα πεδία που σχηματίζονται ως πρόταση. Αποτέλεσμα δείχνει τα στοιχεία που να συμφωνούν στη λίστα με τις επιλογές φιλτραρίσματος.

Μπορείτε να φιλτράρετε τη λίστα των στοιχείων από την ημερομηνία, τίτλος, εκτίμηση και acsending ή φθίνουσα σειρά.

Κατηγορίες & Τοποθεσίες

Αντικείμενα και γεγονότα είναι ταξινομημένα σε κατηγορίες και θέσεις. Μπορείτε να έχετε όσες κατηγορίες όπως σας επιθυμία, καθώς και τις υποκατηγορίες τους. Για να αντιστοιχίσετε κάθε εικονίδιο, χρώμα, εικονίδιο χάρτη και περιγραφή. Τοποθεσίες λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Κατηγορία λεπτομέρεια μπορεί να έχει 3 τύπους της κεφαλίδας: Χάρτης, εικόνα ή κανένα.

eg-cat-culture eg-cat-exhibitions eg-cat-fashion eg-cat-film eg-cat-food eg-cat-music eg-cat-sport

Είδος Στοιχείοτ & Λεπτομέρεια

Με αυτό το στοιχείο που μπορείτε να εμφανίσετε στοιχεία σε οποιαδήποτε σελίδα. Στοιχεία μπορούν να παρουσιαστούν ως λίστα ή πλέγμα και καρουσέλ. Μπορείτε να εμφανίσετε όλα τα στοιχεία ή ορισμένη κατηγορία. Είστε σε θέση να ορίσετε τίτλος, περιγραφή, κατηγορίες, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, ώρες λειτουργίας και προσαρμοσμένη λίστα χαρακτηριστικών στις ρυθμίσεις ενός στοιχείου.

Δυνατότητα επέκτασης από Plugins

Φορτώνει…

Ποιός το έκανε να συμβεί;

Αυτό το στοιχείο δημιουργήθηκε, αναπτυχθήκε και ετοιμάστηκε για σας από την παρακάτω ομάδα μεγάλων σχεδιαστών και προγραμματιστών:

Peter

Peter

Θέση: Προγραμματιστής Web
Peter

Peter

Θέση: Σχεδιαστής & Front-end Προγραμματιστής

Και ακόμα περισσότερα καταπληκτικά χαρακτηριστικά

Κάθε θέμα περιλαμβάνει ειδικά σχεδιασμένα χαρακτηριστικά και στοιχεία για το συγκεκριμένο τμήμα του. Πέρα από αυτό θα λαμβάνετε όλα τα καταπληκτικά πρότυπο και χαρακτηριστικά επιχειρησιακών γνωρισμάτων που θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε στην ιστοσελίδα σας. Ρίξτε μια ματιά παρακάτω για περισσότερες λεπτομέρειες.

Μοναδικό Επιχειρησιακό Στοιχεία

Τα ακόλουθα Business Elements είναι διαθέσιμα για σας οποιαδήποτε στιγμή. Μπορείτε να αγοράσετε ένα μόνο theme ή να γίνετε μέλος. Αυτά τα καθολικά στοιχεία και χαρακτηριστικά είναι πολύ χρήσιμα για προσωπικές και εταιρικές ιστοσελίδες.

icon

Λίστα Taxonomy

icon

Πληροφορίες Στοιχείων

icon

Στοιχεία

icon

Χώροι προβολής

icon

Στήλες

icon

Σχόλια

icon

Φόρμα επικοινωνίας

icon

Easy Slider

icon

Facebook

icon

FAQs

icon

Χάρτες Google

icon

Mixcloud

icon

Τίτλος σελίδας

icon

Συνεργάτες

icon

Άρθρα

icon

Πίνακας Τιμών

icon

Revolution Slider

icon

Κανόνας

icon

SoundCloud

icon

Κείμενο

icon

Διακόπτες

icon

Twitter

icon

Βίντεο

icon

Περιοχή widget

Όα τα θέματα είναι Responsive και λειτουργεί τέλεια σε κινητές συσκευές. Όλα τα θέματα μας έρχονται με ενσωματωμένη υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών. Πίνακα διαχειρηση & Κατασκευαστής σελίδας είναι πλήρως μεταφρασμένος σε πολλές γλώσσες. Όλα τα θέματα υποστηρίζουν επίσης το WooCommerce plugin.

Περισσότερες λεπτομέρειες Διαβάστε περισσότερα σχετικά με το θέμα χαρακτηριστικά

Εμπίστευση από καταπληκτικούς ανθρώπους

Χτίζουμε WordPress θέματα από το 2008. Δείτε τι λένε οι πελάτες μας για τα θέματα και μετά την υποστήριξη αγοράς.

Φορτώνει…

Έχετε μια προ-πώληση ερώτηση ή πρόταση;

Αισθανθείτε ελεύθεροι να μας γράψτε το σχόλιό σας.

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Άλλα WordPress Θέματα από το Χαρτοφυλάκιό μας

Pre-sale Questions