Directory+ WordPress θέμα

Κατάλογο Wordpress θέμα

Πρώτη έκδοση του μας θέμα καταλόγου κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2013 ως έννοια απολύτως μοναδικό θέμα, πρώτη φορά σε themeforest. Είστε σε θέση να εύκολα να δημιουργήσει μια πύλη σε απευθείας σύνδεση Κατάλογος λίστα κατηγοριοποιημένα στοιχεία οποιουδήποτε τύπου – εταιρείες, καταστήματα, ιστοσελίδες και ούτω καθεξής. Έχουμε περάσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα αναπτύσσει το θέμα, όπως πολλά πράγματα άλλαξαν αρκετές φορές να κάνει το σωστό.

v2.46
ΔημιουργήθηκεJuly 24, 2015
Τελευταία ενημέρωσηOctober 11, 2018
Ανάπτυξη1036 Ώρες
WordPress 4.9.x
WooCommerce 3.x
Μεταφρασμένες Γλώσσες 28
Αριθμός Sidebars 2
Συμβατά προγράμματα περιήγησης IE9+, Chrome, Firefox, Safari
Διάταξη Ανταποκρίνεται
Συμβατό με GDPR Ναι, με τα GDPR plug-ins
v2.46 October 11, 2018
- Fix: Fixed portfolio filter for iOS touch devices
v2.45 October 4, 2018
- Fix: Fixed registration process in case the only keyboard is used to fill the registration form
v2.44 September 27, 2018
- Fix: Removed shortcodes from Item post content text displayed on Event Pro detail page
v2.43 September 20, 2018
- Fix: Fixed size of icons in Google Maps to meet the new design of buttons applied by Google
v2.42 August 23, 2018
- Fix: Registration widget - selection of packages is available only when two or more packages are available
- New: Added Tripadvisor logo to social icons selection in Theme Options > Social Icons settings
v2.41 July 26, 2018
- New: Load Google Maps on request after click on button
v2.40 July 12, 2018
- Fix: Fixed work with Items authors which username was defined as number instead of text
v2.39 June 28, 2018
- Fix: Word-break for email adress
v2.38 June 21, 2018
- Fix: Added taxonomy title as alt attribute for Category and Location icon images on archive pages
- Improve: Improved javascript logic for Contact Form element.
v2.37 June 14, 2018
- Fix: Address word wrap on Item detail page
- Improvement: Save button in Page Builder and Theme Options will be disabled until page has fully loaded to prevent unintended save with uninitialized inputs
v2.36 June 7, 2018
- Fix: Missing share buttons in Title Element of Items, Events Pro and Special Offer archive pages
- Fix: Email notifications of Item post submitted to review by administrator
- Fix: Web address word wrap on Item detail page
- Fix: Item and EventsPro posts are displayed in all languages once they are marked as not translatable in AIT Languages plugin
- Fix: Fixed zoomed images in colorbox cloned by bxSlider jQuery plugin
v2.35 May 31, 2018
- Fixed: Special offer featured image 
- Fixed: Comments form 
- Fixed: Captcha item review formr
v2.34 May 24, 2018
- Fixed: Added missing alt attribute for featured image in Theme->Posts widget
- Update: Form fields reset styles in reset.css
- Added: Support for AIT Comments Extension plugin
- Added: GDPR support for contact owner form, custom notification text can be displayed within Name, Email, Subject and Message inputs
- Added: GDPR support for registration form, custom notification text can be displayed within Username and Email inputs
- Added: GDPR support for AIT Claim Listing plugin
- Added: GDPR support for AIT Item Reviews plugin
v2.33 April 26, 2018
- Update: Updated Promotion element, available input for image alt attribute
v2.32 April 19, 2018
- Added: Helper input for all Inputs in Contact Form element (GDPR requirement)
v2.31 April 12, 2018
- Fix: Fixed email notification for expired Package - can be defined in Theme Options > Packages settings.
- Fix: Fixed typo in theme admin
- Update: Contact Owner form on Item detail page updated. Added Captcha and loader icon.
v2.30 April 5, 2018
- Fix: Fixed sending of multiple emails after clicking on submit button in Contact Owner form on Item Detail page.
v2.29 March 15, 2018
- Update: Updated product image cropping sizes for Woocommerce 3.3+
- Update: Allowed opening of Woocommerce Product images in lightbox in responsive design
- Update: Updated Colorbox jquery library to latest version
v2.28 March 8, 2018
- Fix: woocomerce gallery detail
v2.27 March 1, 2018
- Fix: Starting position of Header Map Element is always position defined in Header Map element, instead of position 0,0
v2.26 February 22, 2018
- Fix: Infobox width
v2.25 February 1, 2018
- Fix: Fixed Search dropdown
v2.24 January 25, 2018
- Fix: Fixed wrong Username displayed in Login Widget if email address used as username
- Fix: Fixed Streetview for header map on standard Pages, Streetview is displayed according to settings in Header Map element
v2.23 January 19, 2018
- Fix: Fixed Search form category
- Fix: Fixed number of Item posts displayed in Header Resources section on multilingual website
v2.22 December 7, 2017
- Fix: Fixed Add Media button in admin screen for directory users
- Fix: Missing functionality from Yoast SEO plugin in SEO metabox
- Update: Updated FontAwesome library
v2.21 November 23, 2017
- Fix: Fixed use of special characters in visual editor
v2.20 November 9, 2017
- Fix: Fixed missing My Items button in login widget when administrator have to approve users Item posts.
v2.19 October 26, 2017
- Fix: Image widget css
- Fix: Wrong redirection on password protected posts
v2.18 September 21, 2017
- Fix: Registered user could see all Items while creating new Event Pro
v2.17 September 7, 2017
- Fix: Captcha in Contact Form Element is regenerated after form submit and reset
v2.16 August 31, 2017
- Fix: Problem with untranslatable notificiation payment email. Text in the email is translated now. Make sure have also latest AIT Languages plugin.
- Fix: Item featured image use post title as alt attribute
v2.15 August 11, 2017
- Fix: Fixed dropdown menus in WordPress visual editor
v2.14 August 3, 2017
- Fix: Fixed special characters escaping for categories title in portfolio filter
v2.13 July 13, 2017
- Fix: search filter pagination error
v2.12 June 29, 2017
- Fix: Button My Items in login widget displayed only if logged in user has capability to manage Item Posts
v2.11 June 22, 2017
- Fix: Zooming page in responsive after using search category
- Fix: Main menu hover fix
- Fix: Mobile menu
- Fix: Deprecated "add_to_cart_fragments" hook
v2.10 June 1, 2017
- Fix: Comment form style fix
v2.9 April 27, 2017
- Fix: PHP notice if price value not set
- Update: WooCommerce 3 compatibility
- Fix: Search results in Header Map and regular result list didn't match in edge cases
v2.8 April 13, 2017
- Update: Demo images are now downloaded via HTTPS
- Fix: Minor bugs in JS in Advertisements element
- Fix: Do not send full server directory paths to JS object in elements
- Update: Basic compatibility with WooCommerce 3.0 (resolved deprecated notices)
- Fix: Preview of Text element in Page Builder for other languages
- Fix: Missing names for sidebars in some languages caused widget administration to be unusable
v2.7 April 7, 2017
- Fix: Radius unit (km, mi) is now translatable (via AIT Languages plugin or your own translation)
- Fix: Blank Header Map on Event Pro detail page
- Update: Year range from 1900-3000 for datepicker in Theme Options / Page Builder
- Fix: Proccess shortcodes in promotion element's text area
- Fix: Show Page Builder button on Admin Bar only when user has permission to access Page Builder
- Fix: Enabled fuzzy search in jquery.chosen.js selectboxes in Page Builder - able to find nested items now
- Fix: Shortcodes Generator modal window failed to load in Page Builder for Text Elements
- Fix: Use HTTPS protocol for external services - Twitter, Mixcloud
v2.6 March 10, 2017
- Fix: Search sentence fix
v2.5 February 23, 2017
- Fix: Twitter referral in share buttons
v2.4 February 16, 2017
- Fix: Responsive search input fix
- Fix: Item carousel spacing fix
- Update: Bundled AIT Updater v5.0
v2.3 February 16, 2017
- Fix: Horizontal tabs responsive script
v2.2 February 2, 2017
- Fix: User couldn't access wordpress login screen via direct link example.com/wp-admin/
- Update: Bundled same demo content as on our preview website for Directory+
v2.1 January 27, 2017
- Fix: Item Features style fix
- Fix: Login Widget Last Password width fix
- Fix: Displaying remove icon in Search category
- Update: Support for free basic packages
v2.0 January 20, 2017
- Update: php7 optimization
- Fix: Footer Search Input Icon fix
- Fix: Logged in users could see only their items on map
- Fix: Items with 'draft' status were displayed on map
- Update: Updated demo-content
- Improved: Usability of Page Builder on smaller resolutions
- Added: Collapsible Available Elements to gain more screen estate while scrolled
v1.73 January 12, 2017
- Fix: W3C validation error in Search Form element
- Fix: Redirects and notifications on frontend login failure
- Fix: Radius popup remained opened after page refresh
- Fix: Messed Claim Listing form styles
- Fix: Search imput style fix
- Update: Speed optimization for projects with large number of items
- Update: Header Map loads items asynchronously (prevents server failures and heavy loads)
- Fix: Password protected pages works correctly with Page Builder
- Fix: Position of Columns Element On-off switch
- Fix: Max 4 rows in Element Content previews in the Page Builder
- Improvement: Allows users to register with Cyrillic usernames
- Fix: Problem with malfunctioned permalinks after importing Demo Content
v1.72 December 8, 2016
- Fix: Upcoming Advanced Search plugin styles interferee with original Search Form location input
- Fix: Php warning when Event's Pro Fee price was empty
v1.71 December 1, 2016
- Fix: Date-related translations in calendar on event's detail page
- New: Content preview of Elements in Page Builder. You can have brief look what will Element look like on frontend when you are working in Page Builder.
- Update: Removed deprecated meta value target-densityDpi
v1.70 November 24, 2016
- Fix: Positioning of location input in search form element
v1.69 November 21, 2016
- Added: Notice when only registered users can add review
- Added: Compatibility with upcoming Ait Advanced Search Plugin
- Fix: Item address small style fix
- Added: Locale based number formatting for price in WpLatte currency macro
- Fix: Carousel initialization conditions
v1.68 November 10, 2016
- Update: Currency formatting for Events Pro fees
- Fix: Placeholder in range input
- New: Option for enabling 'Anonymize IP address' feature in Google Analytics
- Fix: TinyMCE editor fullscreen in Page Builder
- Fix: Problem with searching in other languages then default
- Improvement: Sort Font Awesome icons alphabetically
- Update: Drag&drop ordering pages and custom post types is removed, it caused some serius problems. Can be enabled back with 'Simple Page Ordering' plugin
v1.67 October 31, 2016
- Fix: Portfolio Archive Page Title style fix 
- Update: Compatibility with AIT permissions manager plugin
v1.66 October 10, 2016
- New: Redesigned Page Builder, Theme Options and other admin pages related to AIT theme features
v1.65 September 22, 2016
- Fix: Page share on event archive page
v1.64 September 16, 2016
- Added: Custom message in Google Map element if there is a problem with API key
- Fix: sub, sup style was missing
- Fix: Stripe payment process possible security issue
v1.63 September 8, 2016
- Update: Bundled plugins updated
v1.62 August 30, 2016
- New: Compatibility with new membership system
v1.61 August 25, 2016
- Fix: List style fix in Item detail page
- Fix: Text width when item has no image 
- Fix: Cases when Ait Toolkit plugin isn't active
v1.60 August 18, 2016
- Fix: If "Date To" wasn't specified theme displayed current date
- Fix: Admin google map streetview initialization
v1.59 August 11, 2016
- Fix: Events order on item's detail page
- Update: Updated mobile.js library
- Fix: Export function fatal error when revolution slider directory doesn't exists
v1.58 August 5, 2016
- Fix: Search results populated in breadcrumb
- New: Theme now displays also Events Pro which have already started and are still running (requires most recent version of Events Pro plugin)
- Added: Compatibility for Special Offers filters on archive page
- Updated: FontAwesome icons v4.6.3
v1.57 July 28, 2016
- Fix: Fixed header resources link when translation exists
- Fix: Megamenu with Icon Image 
- Fix: Fixed comment pagination links
v1.56 July 22, 2016
- Update: Updated Google Fonts list
- Fix: Potencial fatal error with AIT Get Directions & AIT Item Extension after their deactivation
v1.55 July 14, 2016
- Update: Updated TGM Plugin Activation library to v2.6.1
- Fix: When there are multiple version of same language like en_US, en_GB, en_CA, item search wasn't working
- Fix: Captcha in Contact Form element now works with cache plugins like WP Super Cache
- Update: Requirements checker now checks for max_input_vars param, it is recommended to set this PHP param to value at least 3000
v1.54 June 29, 2016
- New: In Theme Option you can insert Google Maps API key (requirement for all Google Maps since 22.06.2016)
- Fix: Widget Background Color is changing from Website to Page Background Color
- Fix: Left Sidebar Woocommerce Widgets Style fix
- New: Added Greek, Canadian English, Turkish and Ukrainian languages to Google Maps Element
v1.53 June 23, 2016
- Fix: Woocommerce my-account pages
v1.52 June 16, 2016
- Added: Compatibility with Special Offers Plugin
- Fix: Carousel Arrows in Narow layout style Fix 
- Update: Updated ajax return messages for contact form element
v1.51 June 9, 2016
- Update: Regenerated POT file for translations containing the newest text strings
- Fix: PHP error - Undefined var $parentTheme in AitUpgrader
- Improvement: Google Maps are loaded in the WP admin and on the frontend according to selected language
- Fix: Need for "double" save of Theme Options to invoke color/design changes is gone
- Update: Response notification when required fields for wp-mail are missing
v1.50 June 3, 2016
- Fix: Streetview on empty search results page
- Improvement: Skeleton and Theme Upgrader
- Fix: Package slug and compatibility with AIT Claim Listing
v1.49 June 3, 2016
- New: Item's features are now included in search by keyword
- Fix: Search Type 3 Icon Text in Responsive showing now 
- Updated: Widget Area element progressive page loading
- Fixed: Package name now accepts special symbols
- Fix: Woocommerce checkout page wasn't displaying image for paypal payment option when progressive loading was enabled
- Update: Added response notification for wp_mail ajax in contact form element. Now there is also a notification if the mail wont send.
- Improvement: Export only images which are in media library and all their sizes. This results in reduced size of exported content.
v1.48 May 26, 2016
- New: Item's subtitle included in search by keyword
- Fixed: Url param escaping for search filters
- Update: Updated return headers for contact owner ajax
- Fixed: Added admin capabilities for yoast seo plugin
- Added: Possibility to order Events in Event Element by Event's date (requires updated Ait Toolkit plugin)
- Fix: SEO element on 404 page (and other spcial pages) is working again
- Fix: Better compatibility with Object Cache plugins and WpLatte engine
v1.47 May 19, 2016
- New: Included recurring events in Events-Pro Element
- Fix: Dates translations on single Event Pro page
- Update: Updated demo-content
- Fix: Allow language inputs for text controls on Blog special page in Page Builder
- Fix: Do not display commnets element on frontend on these special pages 404, search, archive, wc_product, wc_shop
v1.46 May 13, 2016
- Update: Updated demo-content
- Fix: Do not display comments element on irrelevant pages in Page Builder, such as 404, search page, etc.
- Fix: Post dates in Posts Element
- Fix: Responsive toggles display
- Fix: Woocommerce select display
- Fix: Dragging elements from/to columns in pagebuilder
- Fix: Problem with saving content in 2 Text Elements placed within the same Columns Element
v1.45 May 5, 2016
- Fix: Missing image for items without Featured Image on Items Archive Page
- Fix: Header Map address on event-pro detail page
- Added: Email validation during registration of new users
- Fix: Clean up dead captcha files
- Fix: (Related only to all directory-type themes) Our AIT Shortcodes button in the editor can use even package users. There are no restrictions for that button (aka shortcodes generator) now
- Fix: Bug in Categories Widget with double title when categories are displayed as dropdown
- Fix: Disabled conflicting selectbox library on woocommerce pages
- Fix: Category option does not show "+ Add new category" text when user hasn't got the capabilities
- Fix: Map Info Box Title hover 
v1.44 April 29, 2016
- Fix: Description on Categories and Locations detail pages
- Fix: Item Review Button Loader Fix
- Added: Option "Nofollow Web Link" from Theme Options > Item Detail Options is applied also for links on taxonomy pages now
- Fix: Missing sidebars on frontend
v1.43 April 29, 2016
- Added: Lost Password button in Login Widget
- Updated: Updated new demo content
- Fix: Months translation of Events Pro posts in Events Pro Element, Category pages
- Fix: Fixed map input "NaN" value breaking map in administration
- Fix: Some edge cases in Import/Export processing were fixed
- Fix: Detect correct locale for cloned item label in Page Builder
- Fix: Special edge case whean footer area has title "Footer 1"
- Added: OrderBy Title option for posts element
- New: WooCommerce breadcrumbs with categories on shop pages
- New: UI indication for delete theme cache and images cache buttons when deleting was finished
v1.42 April 19, 2016
- Fix: Items with coordinates [1, 1] were displayed on header map
- Added: Item Extension plugin style
- Fix: datepicker time zones caused wrong time in admin inputs
- Update: Updated POT files
v1.41 April 12, 2016
- Fix: Empty infowindow on geolocation pin
- Fix: Default category pin didn't load from Theme Options
- Fix: Map Infowindow phone number position
- Added: Burger style menu wrapping
- Updated: New theme implementation for Ait Get Directions plugin
- Fix: Some compatibility fixes for AIT plugins
v1.40 April 1, 2016
- Fix: RSS widget does not display 'h3' tags anymore
- Fix: jQuery Waypoint does not throw error anymore
- Fix: On special pages some elements with categories (e.g. advertisements spaces) didn't work correctly with translations
- Added: Possibility to enable/disable whether map items will be paginated or not (Theme options > Item Category > Sorting Options)
- Added: Search Form Inputs On/Off Functionality
v1.39 March 22, 2016
- Fix: Events without Image not showing
- Fix: Search pagination linked to 404 page in some cases
- Tweak: Search optimization
- Updated: Google Maps library
v1.38 March 16, 2016
- Fix: Quickfix for map input in the admin
- Update: New version of Slider Revolution - v5.2.2
v1.37 March 15, 2016
- Fix: Carousel arrows in Job Offers Element
- Fix: Items List Subtitle no-wrap fix 
- Fix: Map input crashing javascript when no location is found
- Fix: Date input problem with different timezones
v1.36 March 8, 2016
- Update: Regenerated POT files
- Fix: Reset Layout Options functionality works again
- Tweak: CSS is now generating on "Theme/Page Builder Options" save instead on the frontend
v1.35 March 1, 2016
- Fix: Php notice on events pro archive page 
- Updatad: Escaping characters entered to the search preventing possible xss
- Added: Dependencies for modernizr js lib
v1.34 February 23, 2016
- Added: Added "Expired" word to title on single job-offers page when item has expired
- Updated: Page share conditions for items and locations pages
- Fixed: Item couldnt be trashed by single user
- Fixed: Items element item count condition when item reviews plugin is enabled
- Fix: Deleted non-functional Features Icon Color Picker 
- Update: Reduced number of DB queries about 59% 
v1.33 February 17, 2016
- Added: Color Picker for featured Items
- Fixed: Nothing Found message on Item's detail page
v1.32 February 9, 2016
- Fix: Breadcrumbs style fix
- Fix: Event in Item Detail Style Fix
- Added: Style for featured Items
v1.31 February 4, 2016
- Update: All WooCommerce styles separated
- Update: WooCommerce default cart layout
- Added: Compatibility for Events Pro Plugin
- Updated: Item address javascript fix
- Fix: Official Revolution Slider, when you purchase it by yourself, not our custom bundled version, is supported by our theme framework (Page Builder)
- Fix: PHP error - redeclared class in WpLatte (occurred in Event Guide theme)
- Tweak: Compatibility tweaks for upcoming more performant AIT Toolkit plugin
v1.30 January 27, 2016
- Added: Added captcha validation for registration widget
- Tweak: Implemented small performance tweaks
- Fix: Compatibility of comment form fields with WP 4.4 (Reverts the "comment" field position to below the other form fields.)
- Tweak: Minor internal tweaks of the framework
v1.29 January 15, 2016
- Fix: Undefined variable wp_version
v1.28 December 22, 2015
- Fix: Widget Login Style fix
v1.27 December 16, 2015
- Fix: Prevent css import missing file error
- Added: Compatibility with Ecwid Shopping Cart plugin
v1.26 December 9, 2015
- Fix: (Critical) Theme Options couldn't save changed values, there were still default values after page refresh
- Fix: Reset button on Default Layout admin page works correctly now
v1.25 December 9, 2015
- Fix: Blog page menu item highlighting, if blog is currently opened page
- Added: Styles for Ecwid store
- Fix: Advanced search on directory themes when polylang is enabled
- Fix: PHP Notices in Shortcode Generator Modal Window
- Fix: Amongst some categories (e.g. Portfolios) there was incorectly listed language name from AIT Languages
v1.24 December 1, 2015
- Added: Contact owner form options to define the sender of email
- Fixed: Package item count when item trashed
- Fixed: Package event count when event trashed
- Fix: Corrected behaviour of WP custom queries (mostly in Elements) when some CPT is set as non translatable in AIT Languages settings
- Update: Font Awesome v4.5.0
v1.23 November 25, 2015
- Fixed: Register Widget Style Fix
- Fixed: Woocommerce Detail Item Page Style Changes
- Fixed: Embed URLs for YouTube and Vimeo videos were generated incorrectly resulting in not loading the videos
- Fixed: Fixed all dates where they were displaying current date and time
- Fixed: Issue with missing texts in widgets after updating to AIT Languages 2.0 is now fixed
- Fixed: Fullscreen option for youtube video element
v1.22 November 18, 2015
- Fixed: Package upgrade process failed to change package
- Fixed: Re-enable map drag when geolocation is enabled
- Fixed: Weblink Labels on taxonomy and search pages
v1.21 November 10, 2015
- New: Google Street View in Google Map Element
- Update: Various updates for upcomming new AIT Languages 2.0 plugin
- Fix: Improved compatibility of Advertising Spaces Element vs. Ad blockers
v1.20 November 3, 2015
- Update: Updated author metabox display 
- Fixed: Stripe gateway user upgrade
v1.19 October 27, 2015
- Fix: Removed http protocol from embed code in header video element 
v1.18 October 20, 2015
- Fix: Condition when question is not in use, matching empty review rating will not be displayed
- Fix: Responsive Category Filters Style
- Fix: Get Directions Button Style Fix
- Fix: Review Stars Style Fix
- Fix: When adblocker extension in a browser blocked Advertising Spaces Element whole web page was broken
- Added: Added streetview functionality to google maps element 
v1.17 October 13, 2015
- Fix: Item Gallery Style Fix
- Fix: Archive Page Style Fix
- Update: Contact form element form submit button disabled while form submitting
- Fix: No more huge amount of old cache files (mainly old .css) in uploads/cache/ folder
- Fix: Some forgotten text are now included in POT file
- Update: demo content - fix with missing images in Media Library
v1.16 October 6, 2015
- Added: Header map dragging disabled while page loading
- Fixed: Changed zoom and street view map controls position, weren't clickable on touch devices
- Fix: Widget Login Style Fix
v1.15 October 2, 2015
- Added: Package feature to enable / disable Yoast seo plugin metabox on item detail
- Update: Yoast seo compatibility with AIT Easyadmin plugin 
- Fix: Removed "Login failed" notification on successful login
- Fix: Updated metabox save callback preventing infinite looping
v1.14 September 29, 2015
- Added: Lost Password feature in Login Widget
- Updated: Updated new demo content
- Fix: Header Resources style
- Updated: Admin author change feature
v1.13 September 24, 2015
- Fixed: Register compatibility with wordpress 4.3.1
v1.12 September 22, 2015
- Updated: Register compatibility with wordpress 4.3.1
- Added: Frontend notification on login fail
- Added: Item author change functionality
- Fixed: Map input verification
- Updated: Ajax emails formatting
v1.11 September 16, 2015
- Fixed: Duplicate featured image for pages in page title
- Fixed: AIT Claim Listing plugin claim conditions
- Updated: Category / Locations header image responsive display
- Fixed: Single item contact owner mail form
- Update: Updated facebook element
- Update: Font Awesome v4.4.0
- Update: Framework compatibility with upcoming improved AIT Languages plugin
v1.10 September 8, 2015
- Updated: Package on/off option for comments
- Fix: Typo in variable name in jquery.portfolio.js
- Tweak: Theme Admin: if switched section contains map preview trigger resize to re-render map
- Update: Font Awesome icons v4.4.0
- Update: Updated condition to show / hide item description in services element
- Update: Updated google map element
- Update: Updated capabilities for ait-item cpt
v1.9 September 3, 2015
- Fix: Header map default position on location pages
- Fix: Translatable Label in Item Image
- Added: Preparation for stripe payments plugin
- Fix: Overleaping Title/Subtitle in Item List Pages
- Fix: Footer Login Widget Title displaying fix
v1.8 August 28, 2015
- Fixed: escaping of special characters in Item gallery titles
- New: Active/Deactive button now works with streetview
- New: Added Active/Deactive button for small item map
- New: You can set custom link for Header Resources Button for non-registered users
- Fixed: Removed header menu
- Added: Support for updated ait claim listing plugin
- Fix: When Visual Editor is disabled in user settings, Text Element in Page Builder doesn't work.
v1.7 August 20, 2015
- Update: Fixed version of Revolution Slider v5.0.4.1 compatible with WordPress 4.3
v1.6 August 19, 2015
- Fix: Breadcrumbs Visual changes in Responsive
- Fix: Demo Content - broken map on Search Page
- Fix: Social Icons (PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach())
- Fix: Allow special characters in Member custom post type Title
- Fix: Video element - fixed some PHP errors
- Fix: Posts element - fixed some PHP errors
- Fix: Added Sender parameter in Contact Form - some hostings didn't send emails from Contact Form
v1.5 August 11, 2015
- Added: Close button for streetview on header map
- Updated: Header map element not showing item on default 1:1 coordinates
- Fix: 'Notice: Array to string conversion'
- Fix: Missing some text elements on non-english WP installs after demo content import
- Fix: PHP notice on 404 page
- Fix: One letter of text string displayed in metabox text fields
- Update: Removed "Dev mode:" menu in Admin Bar and dev mode is disabled
- Update: Updated javascript for content element on woocommerce pages
v1.4 August 4, 2015
- Fix: Fixed typos in English language
v1.3 July 28, 2015
- Fix: Compatibility of demo content with non English WordPress install
v1.2 July 27, 2015
- Fix: Demo content updated
v1.1 July 27, 2015
- Fix: Theme incorrectly required AIT Languages plugin. The plugin is optional.
v1.0 July 26, 2015

				

Ενσωματωμένη υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών

Πρώτο πολλαπλών γλωσσών WordPress θέματα με ολοκληρωμένο πολύγλωσσο σύστημα και γλώσσα μετάφρασεις. Μπορείτε να έχετε τον ιστοχώρο σας σε οποιαδήποτε γλώσσα ή να δημιουργήσετε ένα πολύγλωσσο δικτυακό τόπο σε πολλές γλώσσες. Θέμα έτοιμο να χρησιμοποιηθεί απευθείας από το κουτί. Τα πάντα είναι ήδη μεταφρασμένα. Απλά πληκτρολογήστε το περιεχόμενο στη γλώσσα σας και είναι έτοιμο.

Φορτώνει…

Ανταποκρινόμενη Σχεδίαση

Το θέμα WordPress είναι 100% ανταποκρινόμενο και λειτουργεί τέλεια σε όλες τις συσκευές. Οι πελάτες μπορούν να αγοράζουν online χρησιμοποιώντας τα κινητά τηλέφωνα, tablets, φορητό υπολογιστή και σταθερή μονάδα. Ολόκληρη η ιστοσελίδα θα προσαρμοστεί στο μέγεθος της οθόνης αυτόματα. Το θέμα εξετάστηκε σε πολλά διαφορετικά σύγχρονα και επίσης παλαιότερα τηλέφωνα και tablet, όπως το iPhone, iPad και Android και Windows συσκευές.

Λειτουργεί σε όλες τις συσκευές

image

Στοιχεία που αποτελούν το Site καταλόγου

Στοιχεία της ιστοσελίδας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν τη δουλειά σας όσο το δυνατόν πιο απλή και γρήγορη. Μπορείτε να προκαθορίσετε ρυθμίσεις στην ενότητα "προεπιλογή" διάταξη "και να τις χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε. Πληροφορίες που θα ορίσετε στους προσαρμοσμένους τύποι μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν εύκολα σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν χρειάζεται να πληκτρολογείτε ξανά και ξανά.

κεφαλίδας

Header παρέχεται με μια γρήγορη λειτουργία για τους χρήστες ή admin να προσθέσετε ένα νέο στοιχείο. Περιέχει επίσης μια αρίθμηση από όλα τα στοιχεία που παρατίθενται.

Αναζήτηση & χάρτη

Το κύριο χαρακτηριστικό του οποιοδήποτε θέμα καταλόγου. Ο χάρτης δείχνει μια καρφίτσες από όλα τα στοιχεία που παρατίθενται με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που εμφανίζεται κάνοντας κλικ σε αυτό.

επίσης, σχεδιάσαμε έναν τρόπο μπαρ αναζήτησης πιο ενδιαφέρουσα για τους χρήστες με μια νέα νέα προσέγγιση, αλλά παρέχουμε ακόμα μια κλασσική αναζήτηση για συντηρητική αυτές.

Geolocation είναι σίγουρο.

Λίστα ταξινόμησης

Εμφανιζόμενα κατηγορία: κατηγοριών αντικειμένων

Αυτό είναι ένα άλλο σημαντικό μέρος της ιστοσελίδας του καταλόγου. Λίστα ταξινόμησης στοιχείο δείχνει τη λίστα κατηγορία ή θέση.

Μπορείτε να ορίσετε οποιοδήποτε εικονίδιο για κάθε κατηγορία ή θέση ή υποκατηγορίες τους και να ορίσετε τους περιγραφές.

Σύνδεσης & εγγραφείτε Widget

Πολύ απλό. Αλλά το widget δεν πρέπει να είναι μόνο στην πλαϊνή μπάρα. Μπορείτε να το τοποθετήσετε σε οποιοδήποτε περιεχόμενο με το Widget την περιοχή στοιχείο.

Υπάρχουν επίσης πακέτα εγγραφής και πληρωμένους απολογισμούς για τους χρήστες.

Λίστα Ταξινόμησης

Εμφανιζόμενη κατηγορία: θέση τοποθεσίες

Μπορείτε να επιλέξετε από τρεις τύπους διάταξης: πλαίσιο, λίστα ή εικονίδιο.

Στοιχεία Πληροφορίες

Αυτό το banner μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εμφανίσετε πληροφορίες σχετικά με το πόσα αντικείμενα, κατηγορίες, τοποθεσίες και στοιχείο σχόλια αναφέρονται στη βάση δεδομένων.

Υποσέλιδο Widgets

Μπορείτε εύκολα να ρυθμίσετε στήλες περιοχή widget υποσέλιδο, αλλαγή χρώματος, προσθέστε πνευματικών δικαιωμάτων μήνυμα και ακόμη και Αντιγραφή & επικόλληση κώδικα javascript μέσω admin θέμα.

Αναζήτηση & Αποτελέσματα

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση κατά λέξη κλειδί, την κατηγορία και την τοποθεσία. Επιπλέον μπορείτε να ενεργοποιήσετε geolocation και η ακτίνα του την αναζήτηση γύρω από τη θέση σας. Υποστηρίζουμε 2 μονάδες, χιλιόμετρα και μίλια. Υπάρχουν 3 τύποι της μπάρας αναζήτησης. Κλασικό, πεδία σχηματίζεται ως πρόταση ή κατηγορία, τοποθεσία και Geolocation διαμορφωμένο ως κουμπιά. Αποτέλεσμα εμφανίζει τα στοιχεία που ταιριάζουν στη λίστα με τις επιλογές φιλτραρίσματος.

Μπορείτε να φιλτράρετε τη λίστα των στοιχείων από την καταμέτρηση, ημερομηνία και acsending ή φθίνουσα σειρά.

Κατηγορίες & Τοποθεσίες

Στοιχεία ταξινομούνται σε κατηγορίες και τοποθεσίες. Μπορείτε να έχετε όσες κατηγορίες, καθώς και υποκατηγορίες Θέλετε. Μπορείτε να τις ορίσετε οποιοδήποτε εικονίδιο, εικονίδιο χάρτη και περιγραφή. Τοποθεσίες λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Στην διαχείρηση, μπορείτε να ορίσετε μια αρίθμηση στηλών. Η λεπτομέρεια κατηγορίας μπορεί να έχει 3 τύπους της κεφαλίδας: Χάρτη, εικόνα ή τίποτα.

Είδος Στοιχείοτ & Λεπτομέρεια

Με αυτό το στοιχείο μπορείτε να εμφανίσετε στοιχεία σε οποιαδήποτε σελίδα. Μπορούν να παρουσιαστούν ως λίστα ή πλέγμα και καρουσέλ. Μπορείτε να εμφανίσετε όλα τα στοιχεία ή ορισμένη κατηγορία. Στις ρυθμίσεις του στοιχείου, είστε σε θέση να καθορίσετε, τίτλο, περιγραφή, κατηγορίες, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, ώρες λειτουργίας και προσαρμοσμένη λίστα χαρακτηριστικών. Στην επόμενη έκδοση θα υπάρξει περισσότερο προσαρμοσμένο περιεχόμενο.

Woocommerce

Πωλήστε τα προϊόντα σας σε απευθείας σύνδεση χρησιμοποιώντας το καλύτερο ηλεκτρονικό WordPress plugin εκεί έξω. Μπορείτε να εγκαταστήσετε το plugin WooCommerce δωρεάν και να δημιουργήσετε το κατάστημά σας online σε μερικές στιγμές. Εισάγετε τα προϊόντα σας, ανεβάστε εικόνες και τελειώσατε. Όλα όσα χρειάζεστε για να δημιουργήσετε e-commerce ιστοσελίδα περιλαμβάνεται στο θέμα.

Προϊόντα στην Αρχική Σελίδα

Πωλήστε τα προϊόντα σας εύκολα

Μπορείτε να εμφανίσετε επιλεγμένα προϊόντα ή τα πιο πρόσφατα απευθείας στην αρχική σελίδα. Οι πελάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση στις λεπτομέρειες του προϊόντος ή να εισάγουν τα προϊόντα απευθείας στο καλάθι αγορών.

Καλάθι αγορών μπορεί να προσεγγιστεί από κάθε σελίδα. Οι πελάτες σας θα πάρει χαθεί ποτέ στον ιστότοπό σας. Μπορούν να πάνε στη σελίδα ολοκλήρωσης οποιαδήποτε στιγμή.

Θέμα γεμάτο από Χαρακτηριστικά

Μπορείτε να δείτε μερικά από τα κύρια χαρακτηριστικά που περιγράφονται παρακάτω.

περιλαμβάνεται ήδη στο θέμα

δικαίωμα από το κουτί

 • Λογαριασμοί

  Οι διαχειρηστές θα έχουν περισσότερες ρυθμίσεις για τον έλεγχο του χρήστη. Για παράδειγμα, ρυθμίσεις για το όριο των στοιχείων που ο χρήστης μπορεί να προσθέσει, τιμή και λήξη, τη δυνατότητα να ανανεώσει τη ληξιπρόθεσμη συνδρομή, να ενεργοποίηση/απενεργοποίηση διαδικασία έγκρισης, η δυνατότητα να ορίσει τα επιλεγμένα στοιχεία.

 • Google Rich Snippets

  Τα αποσπάσματα είναι οι γραμμές κειμένου που εμφανίζονται κάτω από κάθε αποτέλεσμα αναζήτησης που έχουν σχεδιαστεί για να δώσει στους χρήστες μια αίσθηση για αυτό που είναι στην σελίδα και γιατί είναι σχετικά με την αναζήτηση τους.

 • Στοιχεία Widget

  Εμφάνιση Καταλόγου Στοιχείων στην πλαϊνή μπάρα μέσω Widget.

Extendable από Plugins

διαθέσιμο για αγορά

 • Κριτικές

  Δυνατότητα για τους χρήστες να αξιολογήσουν και να αναθεωρήσουν αναφερόμενο περιεχόμενο. Αξιολόγηση Star θα περιλαμβάνεται στα στοιχεία. Κάθε κατηγορία θα έχει τα δικά του κριτήρια αξιολόγησης.

 • Easy Admin

  Το plugin παρέχει την ευκολότερη διαχείριση για το χρήστη. Ο τρόπος για να προσθέσετε στοιχεία και η διαχείριση των λογαριασμών τους.

 • Εισαγωγή & Εξαγωγή Plugin

  Δυνατότητα εισαγωγής και εξαγωγής του περιεχομένου της τοποθεσίας με ευκολία.

 • Πύλες πληρωμής

  Ως διαχειρηστής, είστε σε θέση να ρυθμίσετε πολλαπλές τιμές για εγγραφή λογαριασμού. Αυτό το plugin θα καταφέρει να αποδεχθεί πληρωμή μέσω ολοκληρωμένων πυλών, ώστε να μην χρειάζεται να ασχοληθείτε με το θέμα μόνοι σας.

 • Μετανάστευση από Ευρετήριο Καταλόγου και Επιχειρήσεων

  Plugin μετανάστευσης των προηγούμενων και πιο επιτυχημέννων θεμάτων καταλόγου.

 • Get Directions

  Αυτό το plugin θα προσθέσει τη δυνατότητα για πιο ευφυές αναζήτηση, όπου θα μπορείτε να ορίσετε σημεία Α και Β και θα εμφανίζονται στο χάρτη επιθυμητό περιεχόμενο με πληροφορίες πλοήγησης.

 • Διεκδίκηση Καταχώρησης

  Αν ο διαχειρηστής απαριθμεί τις επιχειρήσεις που δεν του ανήκουν, ο ιδιοκτήτης θα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του και να αναλάβει τον έλεγχο της διοίκησης της παρουσίασής του στην περιοχή.

 • Events Pro

  Αφήσετε τους χρήστες σας να δημιουργούν τα δικά τους συμβάντα και σύνδεση με το προφίλ τους χώρο δεξιώσεων ή άλλη επιχείρηση. Εκδηλώσεις Pro plugin εμπλουτίζει εκδήλωση σελίδες βασικές πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία, ώρα, τόπος και τιμή ενός γεγονότος. Οι χρήστες μπορούν να επαναληφθούν και οι επισκέπτες μπορούν να μοιράζονται με ευκολία.

Δυνατότητα επέκτασης από Plugins

Φορτώνει…

Ποιός το έκανε να συμβεί;

Αυτό το στοιχείο δημιουργήθηκε, αναπτυχθήκε και ετοιμάστηκε για σας από την παρακάτω ομάδα μεγάλων σχεδιαστών και προγραμματιστών:

Peter

Peter

Θέση: Σχεδιαστής & Front-end Προγραμματιστής
Maco

Maco

Θέση: Σχεδιαστής & Front-end Προγραμματιστής
Jaro

Jaro

Θέση: Προγραμματιστής
DDJ

DDJ

Θέση: Ιδρυτής & Ανώτερος Σχεδιαστής

Και ακόμα περισσότερα καταπληκτικά χαρακτηριστικά

Κάθε θέμα περιλαμβάνει ειδικά σχεδιασμένα χαρακτηριστικά και στοιχεία για το συγκεκριμένο τμήμα του. Πέρα από αυτό θα λαμβάνετε όλα τα καταπληκτικά πρότυπο και χαρακτηριστικά επιχειρησιακών γνωρισμάτων που θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε στην ιστοσελίδα σας. Ρίξτε μια ματιά παρακάτω για περισσότερες λεπτομέρειες.

Μοναδικό Επιχειρησιακό Στοιχεία

Τα ακόλουθα Business Elements είναι διαθέσιμα για σας οποιαδήποτε στιγμή. Μπορείτε να αγοράσετε ένα μόνο theme ή να γίνετε μέλος. Αυτά τα καθολικά στοιχεία και χαρακτηριστικά είναι πολύ χρήσιμα για προσωπικές και εταιρικές ιστοσελίδες.

icon

Αντίστροφη μέτρηση

icon

Μετρητές

icon

Εκδηλώσεις

icon

FAQs

icon

Προσφορά Εργασίας

icon

Μέλη

icon

Ώρες λειτουργίας

icon

Συνεργάτες

icon

Πίνακας Τιμών

icon

Υπηρεσίες

icon

Μαρτυρίες

icon

Κείμενο

icon

Χώροι προβολής

icon

Στήλες

icon

Σχόλια

icon

Φόρμα Επικοινωνίας

icon

Easy Slider

icon

Facebook

icon

Χάρτες Google

icon

Mixcloud

icon

Τίτλος σελίδας

icon

Χαρτοφυλάκιο

icon

Άρθρα

icon

Revolution Slider

icon

Κανόνας

icon

Χάρτης ιστοσελίδας

icon

SoundCloud

icon

Διακόπτες

icon

Twitter

icon

Βίντεο

icon

Λίστα Ταξινόμησης

icon

Πληροφορίες στοιχείων

icon

Στοιχεία

icon

Περιοχή widget

Όα τα θέματα είναι Responsive και λειτουργεί τέλεια σε κινητές συσκευές. Όλα τα θέματα μας έρχονται με ενσωματωμένη υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών. Πίνακα διαχειρηση & Κατασκευαστής σελίδας είναι πλήρως μεταφρασμένος σε πολλές γλώσσες. Όλα τα θέματα υποστηρίζουν επίσης το WooCommerce plugin.

Περισσότερες λεπτομέρειες Διαβάστε περισσότερα σχετικά με το θέμα χαρακτηριστικά

Εμπίστευση από καταπληκτικούς ανθρώπους

Χτίζουμε WordPress θέματα από το 2008. Δείτε τι λένε οι πελάτες μας για τα θέματα και μετά την υποστήριξη αγοράς.

Φορτώνει…

Έχετε μια προ-πώληση ερώτηση ή πρόταση;

Αισθανθείτε ελεύθεροι να μας γράψτε το σχόλιό σας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Your comments help us to improve our products and services so we keep recording them. We use the comment also for future reference. For further details please see our privacy policy

Άλλα WordPress Θέματα από το Χαρτοφυλάκιό μας

Pre-sale Questions