Business Finder+ WordPress θέμα

Κατάλογο WordPress θέμα

Γλυκό σαν καραμέλα. Λεία σαν κρέμα. Με κομψότητα και χάρη, θα πετάτε πάνω από όλα “συνηθισμένο” κατάλογο πύλες. Μεγάλο ευχαριστώ πηγαίνει σε περισσότερους από 5000 των πελατών μας που έχει μας ενέπνευσε να δημιουργήσουμε αυτό το θέμα για το όνειρο. Ακούγοντας τις επιθυμίες και τις προτάσεις σας, ήμασταν σε θέση να ανοικοδόμηση μας Αρχική Finder επιχειρηματική ιδέα σε κάτι μεγάλο.

v2.35
WordPress 4.9.x
WooCommerce 3.x
Μεταφρασμένες Γλώσσες 28
Αριθμός Sidebars 2
Συμβατά προγράμματα περιήγησης IE9+, Chrome, Firefox, Safari
Διάταξη Ανταποκρίνεται
Συμβατό με GDPR Ναι, με τα GDPR plug-ins
v2.35 July 26, 2018
- New: Load Google Maps on request after click on button
v2.34 July 12, 2018
- Fix: Added taxonomy title as alt attribute for Category and Location icon images on archive pages
- Fix: Fixed work with Items authors which username was defined as number instead of text
v2.33 June 14, 2018
- Improvement: Save button in Page Builder and Theme Options will be disabled until page has fully loaded to prevent unintended save with uninitialized inputs
v2.32 June 7, 2018
- Fix: Email notifications of Item post submitted to review by administrator
- Fix: Item and EventsPro posts are displayed in all languages once they are marked as not translatable in AIT Languages plugin
- Fix: Comments form 
- Added: Captcha item review form
v2.31 May 24, 2018
- Update: Form fields reset styles in reset.css
- Added: Support for AIT Comments Extension plugin
- Added: GDPR support for contact owner form, custom notification text can be displayed within Name, Email, Subject and Message inputs
- Added: GDPR support for registration form, custom notification text can be displayed within Username and Email inputs
- Added: GDPR support for AIT Claim Listing plugin
- Added: GDPR support for AIT Item Reviews plugin
v2.30 April 26, 2018
- Update: Updated Promotion element, available input for image alt attribute
v2.29 April 19, 2018
- Added: Helper input for all Inputs in Contact Form element (GDPR requirement)
v2.28 April 12, 2018
- Fix: Fixed sending of multiple email notifications for Item Posts pending approval
- Fix: Fixed email notification for expired Package - can be defined in Theme Options > Packages settings
- Fix: Added pagination for Events Pro archive and taxonomy pages
- Fix: Fixed typo in theme admin
- Update: Contact Owner form on Item detail page updated. Added Captcha and loader icon.
v2.27 March 29, 2018
- Fix: Item layout list design with enabled right and left sidebars
- Fix: Item carousel with background
v2.26 March 15, 2018
- Fix: Item post gallery features displayed independently on item gallery
- Update: Updated product image cropping sizes for Woocommerce 3.3+
- Update: Allowed opening of Woocommerce Product images in lightbox in responsive design
- Update: Updated Colorbox jquery library to latest version
v2.25 March 8, 2018
- Fix: woocomerce gallery detail
v2.24 March 1, 2018
- Fix: Fixed Info box
- Fix: Starting position of Header Map Element is always position defined in Header Map element, instead of position 0,0
- Fix: Fixed taxonomy list design in IE
v2.23 January 25, 2018
- Fix: Fixed wrong Username displayed in Login Widget if email address used as username
- Fix: Fixed Streetview for header map on standard Pages, Streetview is displayed according to settings in Header Map element
v2.22 January 18, 2018
- Fix: Fixed bulk edit of Item posts
- Fix: Fixed number of Item posts displayed in Header Resources section on multilingual website
v2.21 December 7, 2017
- Fix: Fixed Add Media button in admin screen for directory users
- Fix: Missing functionality from Yoast SEO plugin in SEO metabox
- Update: Updated FontAwesome library
v2.20 November 16, 2017
- Fix: Portfolio image width responsive
v2.19 November 9, 2017
- Fix: Fixed missing My Items button in login widget when administrator have to approve users Item posts.
v2.18 October 26, 2017
- Fix: Wrong redirection on password protected posts
v2.17 October 12, 2017
- Fix: Fixed image crop size for Item posts displayed in list layout. Fix resolve blurred images in responsive design.
v2.16 September 21, 2017
- Fix: Fixed dates localization on EventPro posts single pages
- Fix: Registered user could see all Items while creating new Event Pro
v2.15 September 7, 2017
- Fix: Captcha in Contact Form Element is regenerated after form submit and reset
v2.14 August 31, 2017
- Fix: Problem with untranslatable notificiation payment email. Text in the email is translated now. Make sure have also latest AIT Languages plugin.
v2.13 August 17, 2017
- Fix: Item Reviews form fix
- Fix: Fixed text color dropdown in WordPress visual editor
v2.12 August 11, 2017
- Fix: date on event category page
- Fix: Fixed special characters escaping for categories title in portfolio filter
- Fix: Main menu bug in Edge and IE
- Fix: Fixed dropdown menus in WordPress visual editor
v2.11 July 20, 2017
- Update: Fontawesome icons 4.7
v2.10 July 13, 2017
- Fix: search filter pagination error
v2.9 June 29, 2017
- Fix: buttons My Items and My Events in frontend user panel are displayed only if logged in user has permissions to manage Items or Events Pro posts
- Fix: header register widget
v2.8 June 22, 2017
- Fix: Taxonomy list - navigation arrow
v2.7 April 27, 2017
- Update: WooCommerce 3 compatibility
- Fix: PHP notice if special offer price not set
v2.6 April 13, 2017
- Update: Demo images are now downloaded via HTTPS
- Fix: Minor bugs in JS in Advertisements element
- Fix: Do not send full server directory paths to JS object in elements
- Update: Basic compatibility with WooCommerce 3.0 (resolved deprecated notices)
- Fix: Preview of Text element in Page Builder for other languages
- Fix: Missing names for sidebars in some languages caused widget administration to be unusable
v2.5 April 7, 2017
- Update: Year range from 1900-3000 for datepicker in Theme Options / Page Builder
- Fix: Proccess shortcodes in promotion element's text area
- Fix: Show Page Builder button on Admin Bar only when user has permission to access Page Builder
- Fix: Enabled fuzzy search in jquery.chosen.js selectboxes in Page Builder - able to find nested items now
- Fix: Shortcodes Generator modal window failed to load in Page Builder for Text Elements
- Fix: Use HTTPS protocol for external services - Twitter, Mixcloud
v2.4 March 10, 2017
- Fix: Custom Class didn't work in Search Form element
- Fix: Broken layout in Search Form element when some inputs were disabled
- Fix: Missing borders in Items element box layout when custom color is set
- Fix: Custom "Featured Items Color" was ignored in box layout of Items element
- Fix: Link styles were broken in Custom Menu widget when wrapped in custom class
v2.3 March 2, 2017
- Update: Crop image width for items element list layout
- Add: Lost pasword link to login widget
v2.2 February 16, 2017
- Fix: Horizontal tabs responsive script
- Fix: Item imported via CSV Importer could not be searched by GPS
- Update: Bundled AIT Updater v5.0
v2.1 February 2, 2017
- Fix: Wrong position on map if event pro shares item's location
- Fix: Infobox broken layout in Get Directions map on item detail
v2.0 January 27, 2017
- Update: Support for free basic packages
- Update: Speed optimization for projects with large number of items
- Update: Header Map loads items asynchronously (prevents server failures and heavy loads)
- Update: php7 optimization
- Update: Improved mobile responsive version for better user experience
v1.23 January 20, 2017
- Tweak: Size of cropped thumbnails on archive pages to be less zoomed
- Improvement: Usability of Page Builder on smaller resolutions
- New: Collapsible Available Elements to gain more screen estate while scrolled
- Update: Bundled plugin AIT SysInfo 2.0.0 (has requirements and troubleshooting)
v1.22 January 12, 2017
- Fix: Radius slider didn't work in Search Element
- Fix: Margins in Search Form element when geolocation is disabled
- Fix: W3C validation error in Search Form element
- New: Replaced old grey demo images in Demo Content with new color/blured images
- Fix: Password protected pages works correctly with Page Builder
- Fix: Position of Columns Element On-off switch
- Fix: Max 4 rows in Element Content previews in the Page Builder
- Improvement: Allows users to register with Cyrillic usernames
- Fix: Problem with malfunctioned permalinks after importing Demo Content 
v1.21 December 8, 2016
- Fix: Upcoming Advanced Search plugin styles interferee with original Search Form location input
- Fix: Php warning when Event's Pro Fee price was empty
v1.20 December 1, 2016
- New: Content preview of Elements in Page Builder. You can have brief look what will Element look like on frontend when you are working in Page Builder.
- Update: Removed deprecated meta value target-densityDpi
- Fix: Events pro element layout when excerpt was too short
v1.19 November 21, 2016
- Added: Locale based number formatting for price in WpLatte currency macro
- Fix: Carousel initialization conditions
- Fix: Multiple submenus within same level were not reachable
- Added: Notice when only registered users can add review
- Added: Compatibility with upcoming Ait Advanced Search plugin
v1.18 November 10, 2016
- New: Option for enabling 'Anonymize IP address' feature in Google Analytics
- Fix: TinyMCE editor fullscreen in Page Builder
- Fix: Problem with searching in other languages than default
- Improvement: Sort Font Awesome icons alphabetically
- Update: Drag&drop ordering pages and custom post types is removed, it caused some serius problems. Can be enabled back with 'Simple Page Ordering' plugin
- Fix: Header Map was centered to position 1:1 on Event Pro detail page
- Tweak: Advanced Filters icons select is now sorted alphabetically
v1.17 October 31, 2016
- Update: Compatibility with AIT permissions manager plugin
v1.16 October 10, 2016
- New: Redesigned Page Builder, Theme Options and other admin pages related to AIT theme features
- Fix: Sticky menu items were hidden in burger menu even if they had enough place to be still visible
v1.15 September 22, 2016
- Fix: Page share on event archive page
v1.14 September 16, 2016
- Added: Custom message in Google Map element if there is a problem with API key
- Fix: sub, sup style was missing
- Fix: Stripe payment process possible security issue 
v1.13 September 8, 2016
- Update: Bundled plugins updated
v1.12 August 30, 2016
- New: Compatibility with new membership system
- Fix: User panel buttons were not responding on touch events
v1.11 August 25, 2016
- Fix: Cases when Ait Toolkit plugin isn't active
v1.10 August 19, 2016
- Fix: Admin google map streetview initialization
- Fix: If "Date To" wasn't specified theme displayed current date
v1.9 August 11, 2016
- Update: Updated mobile.js library
- Fix: Export function fatal error when revolution slider directory doesn't exists
- Added: More colorpickers for Header Menu in Theme Options
v1.8 August 4, 2016
- Added: Compatibility for Special Offers filters on archive page
- New: Theme now displays also Events Pro which have already started and are still running (requires most recent version of Events Pro plugin)
v1.7 July 28, 2016
- Fix: Fixed comment pagination links
- Fix: Fixed header resources link when translation exists
- Fix: Megamenu with Icon Image
v1.6 July 22, 2016
- Update: Updated Google Fonts list
- Fix: Potencial fatal error with AIT Get Directions & AIT Item Extension after their deactivation
v1.5 July 14, 2016
- New: Events Pro Element now displays also recurring events
- Update: Updated TGM Plugin Activation library to v2.6.1
- Fix: When there are multiple version of same language like en_US, en_GB, en_CA, item search wasn't working
- Fix: Captcha in Contact Form element now works with cache plugins like WP Super Cache
- Update: Requirements checker now checks for max_input_vars param, it is recommended to set this PHP param to value at least 3000
v1.4 June 29, 2016
- New: In Theme Option you can insert Google Maps API key (requirement for all Google Maps since 22.06.2016)
- New: Added Greek, Canadian English, Turkish and Ukrainian languages to Google Maps Element
v1.3 June 23, 2016
- Fix: Woocommerce my-account pages
v1.2 June 16, 2016
- Update: Updated ajax return messages for contact form element
- Update: Separated styles for Special Offers plugin
v1.1 June 9, 2016
- Update: Regenerated POT file for translations containing the newest text strings
- Fix: PHP error - Undefined var $parentTheme in AitUpgrader
- Improvement: Google Maps are loaded in the WP admin and on the frontend according to selected language
- Fix: Need for "double" save of Theme Options to invoke color/design changes is gone
- Update: Response notification when required fields for wp-mail are missing
v1.0 June 2, 2016
- Theme Released

Ενσωματωμένη υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών

Επιχείρηση Finder + είναι πολύγλωσσο έτοιμη θέμα με προσκηνίου και παρασκηνίου πλήρως μεταφράζεται σε 28 γλώσσες. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε κάνει όλη τη δύσκολη δουλειά για εσάς. Απλά επιλέξτε τη γλώσσα, και αρχίστε να πληκτρολογείτε στο περιεχόμενό σας.

Φορτώνει…

Ανταποκρινόμενη Σχεδίαση

Επιχείρηση Finder + έχει δοκιμαστεί σε ένα ευρύ φάσμα των πιο συνηθισμένες συσκευές από τα νεότερα αυτά στην αγορά σε παλαιότερα που πολλοί από τους πελάτες μας χρησιμοποιούν ακόμα. Ιστοσελίδα σας θα προσαρμοστεί αυτόματα σε μέγεθος οθόνης και ως εκ τούτου, πάντα θα φανεί μεγάλη.

Λειτουργεί σε όλες τις συσκευές

Ανταποκρινόμενη Σχεδίαση /

Στοιχεία που αποτελούν το Site καταλόγου

Τόσο απλό όσο ABC και 123. Εργασία με τα στοιχεία στο πρόγραμμα δημιουργίας σελίδας μας είναι εύκολη και γρήγορη, σας απλά να σύρετε & πέσει όπου θέλετε να είναι. Δημιουργία σας προσαρμοσμένους τύπους και επαναχρησιμοποίηση τους όπου κι αν θέλετε. Ακόμη και μπορείτε να καθορίσετε εκ των προτέρων τις ρυθμίσεις στην ενότητα προεπιλεγμένη διάταξη.

κεφαλίδας

κεφαλίδα είναι ένα από τα βασικά στοιχεία που θα διασφαλιστεί χρήστη φιλικό διάταξη της ιστοσελίδας σας. Γρήγορη πρόσβαση σε λειτουργίες όπως προσθέτοντας νέα στοιχεία για admin, σύνδεση για τους εγγεγραμμένους χρήστες ή count από όλα τα στοιχεία που παρατίθενται είναι μόνο μερικές ιδέες πώς να το συμπληρώσετε έξω ο πιο χρήσιμος τρόπος.

Χάρτης

Επιχείρηση Finder + προσφέρει όλες τις επιλογές της οθόνης χάρτη που υπάρχουν. Κλασικό χάρτη με τις καρφίτσες για τις εισηγμένες στοιχεία, θέα στο δρόμο, το business view, προβολή 3D, έχει τοποθεσία Geo με χιλιόμετρα και μίλια υποστήριξη και το καλύτερο από όλα είναι ότι μπορείτε να επιλέξετε colorized χάρτη να πάνε καλά με την υπόλοιπη το σχεδιασμό του ιστότοπού σας.

Αναζήτηση

Search έχει ληφθεί για το εντελώς νέο επίπεδο με μεγάλη διαδραστική φράση-όπως μορφή. Μπορείτε να διαλέξετε αυτό που ταιριάζει καλύτερα το site σας, πηγαίνετε για σύγχρονη χαρακτήρισε αναζήτησης ή κλασικό συντηρητική αναζήτησηςπλαίσιο.

Λίστα Ταξινόμησης

Αυτό είναι ένα πραγματικά μεγάλο στοιχείο που θα βοηθήσει το site σας να παραμείνετε οργανωμένοι. Μπορείτε να εμφανίσετε τοποθεσία και κατηγορία λίστα για κάθε σελίδα ξεχωριστά ή και τα δύο μαζί σε μία σελίδα. Προσθέστε εικόνες και περιγραφές για όλες τις κατηγορίες και τις τοποθεσίες για να προσελκύσουν περισσότερους πελάτες.

Ειδική Προσφορά

Special προσφορά είναι προαιρετική και συμπληρωματική επαγγελματίες Finder + θέμα με επιπλέον κόστος. Αυτό το plugin θα σας επιτρέψει να προσθέσετε ειδικές προσφορές και ορίστε τις ημερομηνίες ισχύος για τις προσφορές αυτές. Ειδικές προσφορές θα εμφανιστεί στη σελίδα προεπισκόπησης του συγκεκριμένου στοιχείου (π.χ. κατάστημα ή καφέ χώρο) ή μπορείτε να πάρετε μια λίστα με όλες τις σήμερα ισχύουσες προσφορές σε μία σελίδα.

Προτεινόμενα στοιχεία

Δείχνουν στοιχεία ή κατηγορίες, όπως χαρακτήρισε για την παροχή προηγμένων προώθησης για τις επιχειρήσεις του πελάτη σας. Μικρή χρέωση συλλέγονται για όλα τα επιλεγμένα στοιχεία θα σας βοηθήσουν να προωθήσετε την επιχείρησή σας «καταλόγου».

Στοιχείο Στοιχείων

Είναι όλες οι μονάδες που περιλαμβάνονται στη λίστα σας μεγάλο κατάλογο. Ματιά σε αυτά όπως αν ήταν δομικά στοιχεία. Μπορείτε να ταξινομήσετε ή να φιλτράρετε τους και να τους παρουσιάσει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Βάζουμε σε μια λίστα, πλέγμα ή με εναλλασσόμενες εικόνες. Είναι στο χέρι σας.

Στοιχεία Πληροφορίες

Πληροφορίες μετράει είδη, τις κατηγορίες και τις τοποθεσίες μπορεί να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε μια εικόνα σχετικά με τη βάση δεδομένων σας. εσάς και τους επισκέπτες σας πόσο μεγάλη, ευρεία και βαθιά είναι λέει.

Στοιχείο Σχόλια

Είδους σχόλια είναι ένα άλλο προαιρετικό εκτός επιχείρησης Finder + θέμα με επιπλέον κόστος. Αυτή είναι μια ανασκόπηση και εκτίμηση plugin που θα σας βοηθήσει να συλλέγουν πολύτιμα σχόλια για όλα σας τα αντικείμενα.

Υποσέλιδο Widgets

Easily προσαρμόσιμη υποσέλιδο περιοχή ωραία θα συμπληρώσει το site σας και να ενισχύσει την καλή εντύπωση. Αυτό είναι ένα μέρος για το μήνυμα πνευματικών δικαιωμάτων και όλες τις πρόσθετες πληροφορίες θέλετε τους επισκέπτες σας να διαβάσετε.

Αναζήτηση & Αποτελέσματα

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση κατά λέξη κλειδί, την κατηγορία και την τοποθεσία. Επιπλέον μπορείτε να ενεργοποιήσετε geolocation και η ακτίνα του την αναζήτηση γύρω από τη θέση σας. Υποστηρίζουμε 2 μονάδες, χιλιόμετρα και μίλια. Υπάρχουν 4 τύποι της μπάρας αναζήτησης, κλασικό, ένα με τα πεδία που διαμορφώνεται ως μια φράση και δύο αναζήτηση μπαρ σε κουτιά. Αποτέλεσμα εμφανίζει τα στοιχεία που ταιριάζουν στη λίστα με τις επιλογές φιλτραρίσματος.

Μπορείτε να φιλτράρετε τη λίστα των στοιχείων από την καταμέτρηση, ημερομηνία και acsending ή φθίνουσα σειρά.

Κατηγορίες & Τοποθεσίες

Στοιχεία ταξινομούνται σε κατηγορίες και τοποθεσίες. Μπορείτε να έχετε όσες κατηγορίες, καθώς και υποκατηγορίες Θέλετε. Μπορείτε να τις ορίσετε οποιοδήποτε εικονίδιο, εικονίδιο χάρτη και περιγραφή. Τοποθεσίες λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Στην διαχείρηση, μπορείτε να ορίσετε μια αρίθμηση στηλών. Η λεπτομέρεια κατηγορίας μπορεί να έχει 3 τύπους της κεφαλίδας: Χάρτη, εικόνα ή τίποτα.

automotive business education food health it shop sport travellocation

Είδος Στοιχείοτ & Λεπτομέρεια

Με αυτό το στοιχείο μπορείτε να εμφανίσετε στοιχεία σε οποιαδήποτε σελίδα. Μπορούν να παρουσιαστούν ως λίστα ή πλέγμα και καρουσέλ. Μπορείτε να εμφανίσετε όλα τα στοιχεία ή ορισμένη κατηγορία. Στις ρυθμίσεις του στοιχείου, είστε σε θέση να καθορίσετε, τίτλο, περιγραφή, κατηγορίες, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, ώρες λειτουργίας και προσαρμοσμένη λίστα χαρακτηριστικών. Στην επόμενη έκδοση θα υπάρξει περισσότερο προσαρμοσμένο περιεχόμενο.

Θέμα γεμάτο από Χαρακτηριστικά

Μπορείτε να δείτε μερικά από τα κύρια χαρακτηριστικά που περιγράφονται παρακάτω.

περιλαμβάνεται ήδη στο θέμα

δικαίωμα από το κουτί

 • Λογαριασμοί

  Οι διαχειρηστές θα έχουν περισσότερες ρυθμίσεις για τον έλεγχο του χρήστη. Για παράδειγμα, ρυθμίσεις για το όριο των στοιχείων που ο χρήστης μπορεί να προσθέσει, τιμή και λήξη, τη δυνατότητα να ανανεώσει τη ληξιπρόθεσμη συνδρομή, να ενεργοποίηση/απενεργοποίηση διαδικασία έγκρισης, η δυνατότητα να ορίσει τα επιλεγμένα στοιχεία.

 • Google Rich Snippets

  Τα αποσπάσματα είναι οι γραμμές κειμένου που εμφανίζονται κάτω από κάθε αποτέλεσμα αναζήτησης που έχουν σχεδιαστεί για να δώσει στους χρήστες μια αίσθηση για αυτό που είναι στην σελίδα και γιατί είναι σχετικά με την αναζήτηση τους.

 • Στοιχεία Widget

  Εμφάνιση Καταλόγου Στοιχείων στην πλαϊνή μπάρα μέσω Widget.

Extendable από Plugins

διαθέσιμο για αγορά

 • Κριτικές

  Δυνατότητα για τους χρήστες να αξιολογήσουν και να αναθεωρήσουν αναφερόμενο περιεχόμενο. Αξιολόγηση Star θα περιλαμβάνεται στα στοιχεία. Κάθε κατηγορία θα έχει τα δικά του κριτήρια αξιολόγησης.

 • Easy Admin

  Το plugin παρέχει την ευκολότερη διαχείριση για το χρήστη. Ο τρόπος για να προσθέσετε στοιχεία και η διαχείριση των λογαριασμών τους.

 • Εισαγωγή & Εξαγωγή Plugin

  Δυνατότητα εισαγωγής και εξαγωγής του περιεχομένου της τοποθεσίας με ευκολία.

 • Πύλες πληρωμής

  Ως διαχειρηστής, είστε σε θέση να ρυθμίσετε πολλαπλές τιμές για εγγραφή λογαριασμού. Αυτό το plugin θα καταφέρει να αποδεχθεί πληρωμή μέσω ολοκληρωμένων πυλών, ώστε να μην χρειάζεται να ασχοληθείτε με το θέμα μόνοι σας.

 • Μετανάστευση από Ευρετήριο Καταλόγου και Επιχειρήσεων

  Plugin μετανάστευσης των προηγούμενων και πιο επιτυχημέννων θεμάτων καταλόγου.

 • Get Directions

  Αυτό το plugin θα προσθέσει τη δυνατότητα για πιο ευφυές αναζήτηση, όπου θα μπορείτε να ορίσετε σημεία Α και Β και θα εμφανίζονται στο χάρτη επιθυμητό περιεχόμενο με πληροφορίες πλοήγησης.

 • Διεκδίκηση Καταχώρησης

  Αν ο διαχειρηστής απαριθμεί τις επιχειρήσεις που δεν του ανήκουν, ο ιδιοκτήτης θα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του και να αναλάβει τον έλεγχο της διοίκησης της παρουσίασής του στην περιοχή.

 • Events Pro

  Αφήσετε τους χρήστες σας να δημιουργούν τα δικά τους συμβάντα και σύνδεση με το προφίλ τους χώρο δεξιώσεων ή άλλη επιχείρηση. Εκδηλώσεις Pro plugin εμπλουτίζει εκδήλωση σελίδες βασικές πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία, ώρα, τόπος και τιμή ενός γεγονότος. Οι χρήστες μπορούν να επαναληφθούν και οι επισκέπτες μπορούν να μοιράζονται με ευκολία.

Δυνατότητα επέκτασης από Plugins

Φορτώνει…

Ποιός το έκανε να συμβεί;

Αυτό το στοιχείο δημιουργήθηκε, αναπτυχθήκε και ετοιμάστηκε για σας από την παρακάτω ομάδα μεγάλων σχεδιαστών και προγραμματιστών:

Peter

Peter

Θέση: Προγραμματιστής Web
Peter

Peter

Θέση: Σχεδιαστής & Front-end Προγραμματιστής
Maco

Maco

Θέση: Σχεδιαστής & Front-end Προγραμματιστής
DDJ

DDJ

Θέση: Ιδρυτής & Ανώτερος Σχεδιαστής

Και ακόμα περισσότερα καταπληκτικά χαρακτηριστικά

Κάθε θέμα περιλαμβάνει ειδικά σχεδιασμένα χαρακτηριστικά και στοιχεία για το συγκεκριμένο τμήμα του. Πέρα από αυτό θα λαμβάνετε όλα τα καταπληκτικά πρότυπο και χαρακτηριστικά επιχειρησιακών γνωρισμάτων που θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε στην ιστοσελίδα σας. Ρίξτε μια ματιά παρακάτω για περισσότερες λεπτομέρειες.

Μοναδικό Επιχειρησιακό Στοιχεία

Τα ακόλουθα Business Elements είναι διαθέσιμα για σας οποιαδήποτε στιγμή. Μπορείτε να αγοράσετε ένα μόνο theme ή να γίνετε μέλος. Αυτά τα καθολικά στοιχεία και χαρακτηριστικά είναι πολύ χρήσιμα για προσωπικές και εταιρικές ιστοσελίδες.

icon

Αντίστροφη μέτρηση

icon

Μετρητές

icon

Εκδηλώσεις

icon

FAQs

icon

Προσφορά Εργασίας

icon

Μέλη

icon

Ώρες λειτουργίας

icon

Συνεργάτες

icon

Πίνακας Τιμών

icon

Υπηρεσίες

icon

Μαρτυρίες

icon

Κείμενο

icon

Χώροι προβολής

icon

Στήλες

icon

Σχόλια

icon

Φόρμα Επικοινωνίας

icon

Easy Slider

icon

Facebook

icon

Χάρτες Google

icon

Mixcloud

icon

Τίτλος σελίδας

icon

Χαρτοφυλάκιο

icon

Άρθρα

icon

Revolution Slider

icon

Κανόνας

icon

Χάρτης ιστοσελίδας

icon

SoundCloud

icon

Διακόπτες

icon

Twitter

icon

Βίντεο

icon

Λίστα Ταξινόμησης

icon

Πληροφορίες στοιχείων

icon

Στοιχεία

icon

Περιοχή widget

Όα τα θέματα είναι Responsive και λειτουργεί τέλεια σε κινητές συσκευές. Όλα τα θέματα μας έρχονται με ενσωματωμένη υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών. Πίνακα διαχειρηση & Κατασκευαστής σελίδας είναι πλήρως μεταφρασμένος σε πολλές γλώσσες. Όλα τα θέματα υποστηρίζουν επίσης το WooCommerce plugin.

Περισσότερες λεπτομέρειες Διαβάστε περισσότερα σχετικά με το θέμα χαρακτηριστικά

Εμπίστευση από καταπληκτικούς ανθρώπους

Χτίζουμε WordPress θέματα από το 2008. Δείτε τι λένε οι πελάτες μας για τα θέματα και μετά την υποστήριξη αγοράς.

Φορτώνει…

Έχετε μια προ-πώληση ερώτηση ή πρόταση;

Αισθανθείτε ελεύθεροι να μας γράψτε το σχόλιό σας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Your comments help us to improve our products and services so we keep recording them. We use the comment also for future reference. For further details please see our privacy policy

Άλλα WordPress Θέματα από το Χαρτοφυλάκιό μας

Pre-sale Questions