Band WordPress θέμα

Theme for Bands & Musicians

WordPress theme specially designed for bands, DJs, concert events and musicians. Design is a combination of darker and lighter elements, with focus on large images or videos. Theme includes music elements such as Mixcloud and SoundCloud, also built in video embed features for Youtube and Vimeo. You can also add large video with autoplay on your homepage. Possibilities and endless. Events manager allows you to add information about concerts and band tours anywhere on your website.

Join our club and get access to all our products

v2.0.4
Τελευταία ενημέρωσηAugust 20, 2020
Ανάπτυξη446 Ώρες
WordPress 5.x
WooCommerce 4.x
Μεταφρασμένες Γλώσσες 28
Αριθμός Sidebars 2
Συμβατά προγράμματα περιήγησης IE9+, Chrome, Firefox, Safari
Διάταξη Ανταποκρίνεται
Συμβατό με GDPR Ναι, με τα GDPR plug-ins
v2.0.4 August 20, 2020
- Fix: Contact form does not send some data after updgrade to WP 5.5
v2.0.3 August 14, 2020
- Update: WP 5.5 compatibility update
v2.0.2 August 13, 2020
- Update: WP 5.5 compatibility update
v2.0.1 July 10, 2020
- Fix: API keys & WP Multisite
v2.0.0 March 5, 2020
- New: Theme Activation
v1.110 January 9, 2020
- Fix: Sign Up page on multisite installation
v1.109 June 20, 2019
- Update: Updated deprecated Wordpress function login_headertitle()
v1.108 May 2, 2019
- Added: Theme package include marketing plugin "HubSpot All-In-One Marketing – Forms, Popups, Live Chat" to grow your email list, generate leads, and manage all your contacts inside HubSpot’s free CRM. Plugin can be found in theme folder ./ait-theme/plugins/leadin.zip
v1.107 April 4, 2019
- New: Revolution Slider element offer selection of slider for each language on Special Pages in Page Builder
v1.106 February 14, 2019
- Fix: Corrected condition in AIT Requirements Checker for ICONV extension
v1.105 February 7, 2019
- Fix: Fixed special characters in website name displayed as attributes for logo
v1.104 January 17, 2019
- Fix: Fixed loading of select inputs and Google maps in theme admin
v1.103 December 20, 2018
- Fix: Fixed duplicated on/off buttons in Page Builder
v1.102 December 6, 2018
- Update: Wordpress 5.0 compatibility update
v1.101 November 29, 2018
- Update: PHP 7.2+ compatibility update
v1.100 November 23, 2018
- Update: PHP 7.2+ compatibility update in nette framework
v1.99 November 23, 2018
- Update: PHP 7.2+ compatibility update
v1.98 July 26, 2018
- New: Load Google Map in Google Map Element on request after click on button
v1.97 June 14, 2018
- Improvement: Save button in Page Builder and Theme Options will be disabled until page has fully loaded to prevent unintended save with uninitialized inputs
v1.96 May 31, 2018
- Fixed: Comments form 
v1.95 May 24, 2018
- Update: Form fields reset styles in reset.css
v1.94 April 19, 2018
- Added: Helper input for all Inputs in Contact Form element (GDPR requirement)
v1.93 March 15, 2018
- Update: Updated product image cropping sizes for Woocommerce 3.3+
- Update: Allowed opening of Woocommerce Product images in lightbox in responsive design
- Update: Updated Colorbox jquery library to latest version
v1.92 March 8, 2018
- Fix: Woocommerce gallery detail
- Update: Compatibility with WooCommerce 3.3.3
v1.91 January 11, 2018
- Fix: Submenu position left, right
- Fix: Responsive menu
v1.90 November 30, 2017
- Fix: Contact Form Responsive Fix
v1.89 September 7, 2017
- Fix: Captcha in Contact Form Element is regenerated after form submit and reset
v1.88 August 11, 2017
- Fix: Fixed dropdown menus in WordPress visual editor
v1.87 August 3, 2017
- Fix: Fixed special characters escaping for categories title in portfolio filter
v1.86 April 27, 2017
- Update: WooCommerce 3 compatibility
v1.85 April 13, 2017
- Update: Demo images are now downloaded via HTTPS
- Fix: Minor bugs in JS in Advertisements element
- Fix: Do not send full server directory paths to JS object in elements
- Update: Basic compatibility with WooCommerce 3.0 (resolved deprecated notices)
- Fix: Preview of Text element in Page Builder for other languages
- Fix: Missing names for sidebars in some languages caused widget administration to be unusable
v1.84 April 7, 2017
- Update: Year reange from 1900-3000 for datepicker in Theme Options / Page Builder
- Fix: Proccess shortcodes in promotion element's text area
- Fix: Show Page Builder button on Admin Bar only when user has permission to access Page Builder
- Fix: Enabled fuzzy search in jquery.chosen.js selectboxes in Page Builder - able to find nested items now
- Fix: Shortcodes Generator modal window failed to load in Page Builder for Text Elements
- Fix: Use HTTPS protocol for external services - Twitter, Mixcloud
v1.83 February 16, 2017
- Fix: Horizontal tabs responsive script
- Update: Bundled AIT Updater v5.0
v1.82 January 27, 2017
- Update: Support for free basic packages
v1.81 January 20, 2017
- Update: Demo content contains blured color images
v1.80 January 12, 2017
- Fix: Password protected pages works correctly with Page Builder
- Fix: Position of Columns Element On-off switch
- Fix: Max 4 rows in Element Content previews in the Page Builder
- Improvement: Allows users to register with Cyrillic usernames
- Fix: Problem with malfunctioned permalinks after importing Demo Content 
v1.79 December 1, 2016
- New: Content preview of Elements in Page Builder. You can have brief look what will Element look like on frontend when you are working in Page Builder.
- Update: Removed deprecated meta value target-densityDpi
v1.78 November 22, 2016
- Added: Locale based number formatting for price in WpLatte currency macro
- Fix: Carousel initialization conditions
v1.77 November 10, 2016
- Updated: Demo content
- New: Option for enabling 'Anonymize IP address' feature in Google Analytics
- Fix: TinyMCE editor fullscreen in Page Builder
- Fix: Problem with searching in other languages than default
- Improvement: Sort Font Awesome icons alphabetically
- Update: Drag&drop ordering pages and custom post types is removed, it caused some serius problems. Can be enabled back with 'Simple Page Ordering' plugin
v1.76 October 10, 2016
- New: Redesigned Page Builder, Theme Options and other admin pages related to AIT theme features
v1.75 September 16, 2016
- Fix: sub, sup style was missing
- Added: Custom message in Google Map element if there is a problem with API key
v1.74 September 8, 2016
- Update: Bundled plugins updated
v1.73 August 30, 2016
- New: Compatibility with new membership system
v1.72 August 25, 2016
- Fix: Cases when Ait Toolkit plugin isn't active
v1.71 August 18, 2016
- Fix: Admin google map streetview initialization
v1.70 August 11, 2016
- Update: Updated mobile.js library
- Fix: Export function fatal error when revolution slider directory doesn't exists
v1.69 July 28, 2016
- Fix: Megamenu with Icon Image
- Fix: Fixed comment pagination links
v1.68 July 22, 2016
- Update: Updated Google Fonts list
- Fix: Potencial fatal error with AIT Get Directions & AIT Item Extension after their deactivation
v1.67 July 14, 2016
- Update: Updated TGM Plugin Activation library to v2.6.1
- Fix: When there are multiple version of same language like en_US, en_GB, en_CA, item search wasn't working
- Fix: Captcha in Contact Form element now works with cache plugins like WP Super Cache
- Update: Requirements checker now checks for max_input_vars param, it is recommended to set this PHP param to value at least 3000
v1.66 June 29, 2016
- New: In Theme Option you can insert Google Maps API key (requirement for all Google Maps since 22.06.2016)
- New: Added Greek, Canadian English, Turkish and Ukrainian languages to Google Maps Element
v1.65 June 23, 2016
- Fix: Woocommerce my-account pages
v1.64 June 16, 2016
- Update: Updated ajax return messages for contact form element
v1.63 June 9, 2016
- Update: Regenerated POT file for translations containing the newest text strings
- Fix: PHP error - Undefined var $parentTheme in AitUpgrader
- Improvement: Google Maps are loaded in the WP admin and on the frontend according to selected language
- Fix: Need for "double" save of Theme Options to invoke color/design changes is gone
- Update: Response notification when required fields for wp-mail are missing
v1.62 June 2, 2016
- Fix: Woocommerce checkout page wasn't displaying image for paypal payment option when progressive loading was enabled
- Update: Added response notification for wp_mail ajax in contact form element. Now there is also a notification if the mail wont send.
- Improvement: Export only images which are in media library and all their sizes. This results in reduced size of exported content.
v1.61 May 26, 2016
- Added: Possibility to order Events in Event Element by Event's date (requires updated Ait Toolkit plugin)
- Fix: SEO element on 404 page (and other spcial pages) is working again
- Fix: Better compatibility with Object Cache plugins and WpLatte engine
v1.60 May 19, 2016
- Fix: Allow language inputs for text controls on Blog special page in Page Builder
- Fix: Do not display commnets element on frontend on these special pages 404, search, archive, wc_product, wc_shop
- Fix: WooCommerce Style fix
v1.59 May 13, 2016
- Fix: Responsive Toggles
- Fix: Blog Comments Fix
- Fix: Do not display comments element on irrelevant pages in Page Builder, such as 404, search page, etc.
- Fix: Post dates in Posts Element
- Fix: Responsive toggles display
- Fix: Woocommerce select display
- Fix: Dragging elements from/to columns in pagebuilder
- Fix: Problem with saving content in 2 Text Elements placed within the same Columns Element
- Update: demo content was updated
v1.58 May 5, 2016
- Fix: Clean up dead captcha files
- Fix: (Related only to all directory-type themes) Our AIT Shortcodes button in the editor can use even package users. There are no restrictions for that button (aka shortcodes generator) now
- Fix: Bug in Categories Widget with double title when categories are displayed as dropdown
- Fix: Disabled conflicting selectbox library on woocommerce pages
- Fix: Category option does not show "+ Add new category" text when user hasn't got the capabilities
v1.57 April 29, 2016
- Fix: Missing sidebars on frontend
v1.56 April 29, 2016
- Fix: Fixed map input "NaN" value breaking map in administration
- Fix: Some edge cases in Import/Export processing were fixed
- Fix: Detect correct locale for cloned item label in Page Builder
- Fix: Special edge case whean footer area has title "Footer 1"
- Added: OrderBy Title option for posts element
- New: WooCommerce breadcrumbs with categories on shop pages
- New: UI indication for delete theme cache and images cache buttons when deleting was finished
- Update: demo content
v1.55 April 19, 2016
- Fix: datepicker time zones caused wrong time in admin inputs
- Update: Updated POT files
v1.54 April 12, 2016
- Fix: Some compatibility fixes for AIT plugins
v1.53 April 6, 2016
- Fix: Some compatibility fixes for upcoming WordPress 4.5
- Fix: Compatibility fixes for upcoming AIT Languages v2.1 plugin
v1.52 March 31, 2016
- Fix: RSS widget title does not display 'h3' tags anymore
- Fix: jQuery Waypoint does not throw error anymore
- Fix: On special pages some elements with categories (e.g. advertisements spaces) didn't work correctly with translations
v1.51 March 17, 2016
- Fix: Quickfix for map input in the admin
- Update: New version of Slider Revolution - v5.2.2
v1.50 March 15, 2016
- Fix: Map input crashing javascript when no location is found
- Fix: Date input problem with different timezones
v1.49 March 9, 2016
- Update: Regenerated POT files
- Fix: Reset Layout Options functionality works again
- Tweak: CSS is now generating on "Theme/Page Builder Options" save instead on the frontend
v1.48 February 23, 2016
- Update: Reduced number of DB queries about 59%
- New: Custom CSS in Theme Options can be written in LESS syntax (it's disabled by default, intended for advanced users)
v1.47 February 3, 2016
- Fix: Official Revolution Slider, when you purchase it by yourself, not our custom bundled version, is supported by our theme framework (Page Builder)
- Fix: PHP error - redeclared class in WpLatte (occurred in Event Guide theme)
- Tweak: Compatibility tweaks for upcoming more performant AIT Toolkit plugin
v1.46 January 27, 2016
- Fix: Compatibility of comment form fields with WP 4.4 (Reverts the "comment" field position to below the other form fields.)
- Tweak: Minor internal tweaks of the framework
v1.45 December 9, 2015
- Fix: (Critical) Theme Options couldn't save changed values, there were still default values after page refresh
- Fix: Reset button on Default Layout admin page works correctly now
v1.44 December 8, 2015
- Fix: Advanced search on directory themes when polylang is enabled
- Fix: PHP Notices in Shortcode Generator Modal Window
- Fix: Amongst some categories (e.g. Portfolios) there was incorectly listed language name from AIT Languages
- Fix: Blog page menu item highlighting, if blog is currently opened page
v1.43 December 1, 2015
- Fix: Corrected behaviour of WP custom queries (mostly in Elements) when some CPT is set as non translatable in AIT Languages settings
- Update: Font Awesome v4.5.0
v1.42 November 25, 2015
- Fix: Submenu in last-child of menu was not reachable on hover
- Fix: Fixed all dates where they were displaying current date and time
- Fix: Issue with missing texts in widgets after updating to AIT Languages 2.0 is now fixed
- Fix: Fullscreen option for youtube video element
v1.41 November 10, 2015
- New: Google Street View in Google Map Element
- Update: Various updates for upcomming new AIT Languages 2.0 plugin
- Fix: Improved compatibility of Advertising Spaces Element vs. Ad blockers
v1.40 October 21, 2015
- Fix: When adblocker extension in a browser blocked Advertising Spaces Element whole web page was broken
- Added: Added streetview functionality to google maps element
v1.39 October 13, 2015
- Fix: RevolutionSlider Arrows Fix
- Update: Contact form element form submit button disabled while form submitting
- Fix: No more huge amount of old cache files (mainly old .css) in uploads/cache/ folder
- Fix: Some forgotten text are now included in POT file
v1.38 September 22, 2015
- Fix: Map input verification
- Update: Ajax emails formatting
v1.37 September 16, 2015
- Update: Updated facebook element
- Update: Font Awesome v4.4.0
- Update: Framework compatibility with upcoming improved AIT Languages plugin
v1.36 September 8, 2015
- Fix: Typo in variable name in jquery.portfolio.js
- Tweak: Theme Admin: if switched section contains map preview trigger resize to re-render map
- Update: Font Awesome icons v4.4.0
- Update: Updated condition to show / hide item description in services element
- Update: Updated google map element
v1.35 August 25, 2015
- Fix: When Visual Editor is disabled in user settings, Text Element in Page Builder doesn't work.
v1.34 August 18, 2015
- Fix: Allow special characters in Member custom post type Title
- Fix: Video element - fixed some PHP errors
- Fix: Posts element - fixed some PHP errors
- Fix: Added Sender parameter in Contact Form - some hostings didn't send emails from Contact Form
v1.33 August 12, 2015
- Fix: 'Notice:  Array to string conversion'
- Fix: Missing some text elements on non-english WP installs after demo content import
- Fix: PHP notice on 404 page
- Fix: One letter of text string displayed in metabox text fields
- Update: Removed "Dev mode:" menu in Admin Bar and dev mode is disabled
- Update: Updated javascript for content element on woocommerce pages
v1.32 August 4, 2015
- Fix: PHP notice on 404 page
v1.31 July 22, 2015
- Fix: When datepicker bundled with WP was used by some plugins (eg. Easy Reservations) that calendar was displayed in zh-TW language
- Fix: Move "Languages" menu item back under "Theme Admin" item
v1.30 July 15, 2015
- Fix: Datetime picker in admin was not working properly in Firefox
v1.29 July 7, 2015
- Update: Improved compatibility with recent stand-alone AIT Languages plugin - this plugin is no more required and pre-packed with the theme, so there is no need to display "install required plugin" admin notice
v1.28 July 1, 2015
- New: AIT Languages plugin is no more pre-packed with theme. And also all translations from theme are moved to AIT Languages plugin. Theme package has smaller size in MB. Just update the AIT Languages plugin and the theme and everthing will work as previous.
- Update: Minimum requirements for our themes and plugins are PHP 5.3.1 and WordPress 4.0. It's time to use modern and secure technologies.
- Fix: Datepicker on the backend and frontend is translated properly now
v1.27 June 9, 2015
- Update: Updated all translations - translated some new strings
- New:  Added new Ukrainian (uk) translation
- Fix: Fixed login screen tooltip on logo - it displays correctly text from "Theme Options -> Admin Branding -> Login Screen Logo Tooltip"
- Fix: Load Facebook Likebox in current language
- Fix: Woocommerce product review form colorbox height
- Fix: Woocommerce product variations form selects clear
v1.26 June 2, 2015
- Tweak: Updated portfolio colorbox widths
- Fix: Fixed responsive Toggles (double text in selected tab)
v1.25 May 26, 2015
- Fixed: Page Titles padding in responsive design
- Updated: Ajax mail reply-to headers (Contact Form element)
- Updated: YouTube video embedding (Portfolio element)
v1.24 May 19, 2015
- Updated: WooCommerce styles and responsive styles
- Updated: TGM Plugin Activation class v2.4.2 - security update
- Updated: JavaScript datetime picker compatibility for Firefox (Countdown element)
v1.23 May 12, 2015
- Added: New 'AIT Updater' plugin for automatic updates of AIT themes and plugins
- Update: Time picker available for Count Down element
- Added: 4 new social icons for Font Awesome
- Fixed: Made "Activate map" button text translatable right after page load
v1.22 May 5, 2015
- Update: Woocommerce 2.3.8 compatibility
- Fixed: empty url in css 'background' property caused longer website load
- Update: Updated Revolution Slider to v4.6.92
- Added: allowed using of Footer Widget areas
- Fixed: WP SEO by Yoast compatibility
v1.21 April 28, 2015
- Fixed: Responsive Menu Aligment correction
- Update: Updated all languages
v1.20 April 23, 2015
- Fixed: AIT plugins are not activated on first theme install (problem with updated TGM-Plugin-Activation library)
v1.19 April 22, 2015
- Update: Important security fix
v1.18 April 8, 2015
- Fix: Content Import - Optimization of fetching attachments from remote location
v1.17 March 31, 2015
- New: Added Turkish language (tr_TR)
- New: Font Awesome icons v4.3
- Update: Updated Russian language (ru_RU)
- Fix: WordPress 4.2 compatibility with new handling of shared terms - implemented split_shared_term hook
- Fix: Images with caption are not loading
v1.16 March 24, 2015
- Fix: 320px responsive issue
- Fix: Login screen custom css
- Fix: WooCommerce reviews not showing up
v1.15 March 17, 2015
- Fixed: Added Favicon
v1.14 March 13, 2015
- Fixed: Carousel JS for Job Offers element
v1.13 March 10, 2015
- Fixed: typography settings remember selected option on page refresh
- Fixed: red color for new created counter element
- Updated all language files (mo/po files)
v1.12 February 27, 2015
- Fixed: Woocommerce 2.3.5 compatibility
- Added Greek translation
- Fixed: compatibility of our AIT Languages plugin with WordPress SEO by Yoast plugin
v1.11 February 6, 2015
- Fixed: JavaScript for new simplified Import UI.
- Fixed: WooCommerce - if shipping address is unchecked, hide fields
- Fixed: Localised date in Twitter Widget
v1.10 January 27, 2015
- Fixed: Some problems with AIT Languages plugin and non-english WordPress installs. Please update AIT Languages plugin.
- Improved: Simplified import/export UI. (There were added two filters for enabling old UI: ait-enable-old-export-ui, ait-enable-old-import-ui)
v1.9 January 21, 2015
- Added: Croatian language
- Added: Default en_US PO/MO files - if you want to change som english texts, but you don't want to change php/latte files
- Improved: Allowed to load MO files from child theme. Just copy them from parent theme to /ait-theme/languages in child theme
- Fixed: Compatibility between WooCommerce and our AIT Languages plugin, product search is working now. Please update AIT Languages plugin.
v1.8 January 12, 2015
- Added: Romanian language
- Updated: Revolution Slider to v4.6.5
v1.7 December 17, 2014
- Added: support for wp-signup.php. Prior to this additional support, design of that page was broken
- Fixed: Google Maps are now translated according to your frontend page language in which is page viewed
- Added: Portuguese, Brazilian (pt_BR) language
- Added: Bulgarian (bg_BG) language (Not fully translated yet, you can help us with translation)
- Added: Albanian (sq) language (Not fully translated yet, you can help us with translation)
v1.6 December 12, 2014
- Feature: Compatibility with upcoming WordPress 4.1
v1.5 November 25, 2014
- All other changes related to framework are now in framework-changelog.txt file
v1.4 November 24, 2014
- Added: Google Fonts in typography
- All other changes related to framework are now in framework-changelog.txt file
v1.3 November 4, 2014
- Portfolio category filter update
- All other changes related to framework are now in framework-changelog.txt file
v1.2 October 10, 2014
- Updated: All languages
- Improved: Import/Export
  - No more infinitely showing loading icon when something go wrong during import, it will be reported what happen
  - Added checkbox, whether to import all attachments or not
- Fixed: minor changes for compatibility with IIS 7.5
v1.1 September 25, 2014
- Updated: Woocommerce templates
- Fixed: Language switcher responsive
- Updated: member and members element
v1.0 September 4, 2014
- Theme released

Ενσωματωμένη υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών

Πρώτο πολλαπλών γλωσσών WordPress θέματα με ολοκληρωμένο πολύγλωσσο σύστημα και γλώσσα μετάφρασεις. Μπορείτε να έχετε τον ιστοχώρο σας σε οποιαδήποτε γλώσσα ή να δημιουργήσετε ένα πολύγλωσσο δικτυακό τόπο σε πολλές γλώσσες. Θέμα έτοιμο να χρησιμοποιηθεί απευθείας από το κουτί. Τα πάντα είναι ήδη μεταφρασμένα. Απλά πληκτρολογήστε το περιεχόμενο στη γλώσσα σας και είναι έτοιμο.

Φορτώνει…

Στοιχεία

Στοιχεία της ιστοσελίδας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν τη δουλειά σας όσο το δυνατόν πιο απλή και γρήγορη. Μπορείτε να προκαθορίσετε ρυθμίσεις στην ενότητα "προεπιλογή" διάταξη "και να τις χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε. Πληροφορίες που θα ορίσετε στους προσαρμοσμένους τύποι μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν εύκολα σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν χρειάζεται να πληκτρολογείτε ξανά και ξανά.

Επικεφαλίδα

Μπορείτε να επιλέξετε από πολλά έτοιμα προς χρήση τύπων επικεφαλίδας.

Περιλαμβάνετε Επαναστατικός Slider

Ανταποκρινόμενο πολυδιάστατο ρυθμιστικό έρχεται δωρεάν με όλα τα θέματα μας. Έχετε κερδίσει ήδη 19 $!

Κείμενο και Mixcloud

Απλό στοιχείο κειμένου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία μπλοκ κειμένων και Mixcloud για να παίζει τραγούδια.

Εταίροι

Εδώ μπορείs να προσθέσεις λογότυπα, να τα ομαδοποίησης σε κατηγορίες και να συνδέσεις με τους συνεργάτες σας, όσο περισσότερα θέλεις.

Εκδηλώσεις με πλαϊνή μπάρα

Απλός διευθυντής εκδήλωσης περιλαμβάνετε. Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα επεξεργασίας WYSIWYG για να δημιουργήσετε πλούσιο περιεχόμενο, την τοποθεσία, την ημερομηνία διάρκειας.

Δημιουργήστε έναν απεριόριστο αριθμό περιοχών widget και πλαϊνές μπάρες. Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε την περιοχή widget σε στήλες με τη χρήση δημιουργού σελίδας. Δεν απαιτείται μπερδεμένο 3ο μέρος plugin, καθώς είναι όλα όμορφα ολοκληρωμένα.

Κείμενο

Το αξιοθαύμαστο φαινόμενο παράλλαξης δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας το στοιχείο κειμένου. Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε copy & και να επικολλήσετε οποιουσδήποτε κωδικούς ενσωματώσετε.

Χαρτοφυλάκιο

Μπορείτε να ορίσετε έναν αριθμό ορατών στοιχείων, αριθμό αντικειμένων σε μία γραμμή, η διάταξη χαρτοφυλακίου και πολλά άλλα…

Μέλος

Κατηγοριοποιήστε τα μέλοι σε ομάδες και εμφανίστε τους σε οποιαδήποτε σελίδα.

Χάρτης Google

Δημιουργία προσαρμοσμένων χαρτών με δείκτες υψηλής ποιότητας που περιέχουν τοποθεσίες, περιγραφές, εικόνες και συνδέσμους. Προηγμένη διάταξη προσαρμογής χρωμάτων .

Υυποσέλιδο

Μπορείτε να ρυθμίσετε εύκολα πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων και προσαρμοσμένο μενού.

Εκδηλώσεις & Συναυλίες

Η εμφάνιση συναυλιών στην ιστοσελίδα σας είναι πολύ εύκολη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απλό Event Manager που περιλαμβάνεται στο θέμα. Χρήση Wysiwyg editor για να δημιουργήσει πλούσιο περιεχόμενο, τοποθεσία, ημερομηνία και τη διάρκεια. Μπορείτε να κατηγοριοποιήσετε τις εκδηλώσεις σας και να τις δείξτε οπουδήποτε στην ιστοσελίδα σας. Μπορείτε να τους εμφανίσετε απευθείας στην αρχική σελίδα ή να δημιουργήσετε μια σελίδα αφιερωμένη στην περιοδεία σας. Όλα εξαρτώνται από εσάς.

Διάταξη Πλαισίου

image

Vimeo

image

YouTube

image

Στοιχεία Πολυμέσων

Βίντεο και συσκευές αναπαραγωγής μουσικής. Ενσωματώστε το έργο σας απευθείας στην ιστοσελίδα σας. Χχρησιμοποιήστε Mixcloud και SoundCloud στοιχεία για να μοιραστείτε τη μουσική σας μέσω του Διαδικτύου δωρεάν. Μια φανταστική online υπηρεσία συνεχούς ροής. Σας επιτρέπει να ενσωματώσετε εύκολα το περιεχόμενο μουσικής από διάφορους φορείς, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το autoplay στη σελίδα φόρτωσης με έργα τέχνης που εμφανίζονται στην συσκευή αναπαραγωγής. YouTube και Vimeo υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πλήρους πλάτους ή μέσα σε στήλες.

Mixcloud

image

SoundCloud

image

WooCommerce

Πωλήστε τα προϊόντα σας σε απευθείας σύνδεση χρησιμοποιώντας το καλύτερο ηλεκτρονικό WordPress plugin εκεί έξω. Μπορείτε να εγκαταστήσετε το plugin WooCommerce δωρεάν και να δημιουργήσετε το κατάστημά σας online σε μερικές στιγμές. Εισάγετε τα προϊόντα σας, ανεβάστε εικόνες και τελειώσατε. Όλα όσα χρειάζεστε για να δημιουργήσετε e-commerce ιστοσελίδα περιλαμβάνεται στο θέμα.

Προϊόντα στην Αρχική Σελίδα

ΠΟΥΛΗΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΣΑΣ ΕΚΟΛΑ

ΠΟΥΛΗΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΣΑΣ ΕΚΟΛΑ

Μπορείτε να εμφανίσετε επιλεγμένα προϊόντα ή τα πιο πρόσφατα απευθείας στην αρχική σελίδα. Οι πελάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση στις λεπτομέρειες του προϊόντος ή να εισάγουν τα προϊόντα απευθείας στο καλάθι αγορών.

Το καλάθι αγορών μπορεί να προσεγγιστεί από κάθε σελίδα. Οι πελάτες σας δεν θα χαθούν ποτέ στην ιστοσελίδα σας. Μπορούν να πάνε στη σελίδα checkout οποτεδήποτε.

Ανταποκρινόμενη Σχεδίαση

Το θέμα WordPress είναι 100% ανταποκρινόμενο και λειτουργεί τέλεια σε όλες τις συσκευές. Οι πελάτες μπορούν να αγοράζουν online χρησιμοποιώντας τα κινητά τηλέφωνα, tablets, φορητό υπολογιστή και σταθερή μονάδα. Ολόκληρη η ιστοσελίδα θα προσαρμοστεί στο μέγεθος της οθόνης αυτόματα. Το θέμα εξετάστηκε σε πολλά διαφορετικά σύγχρονα και επίσης παλαιότερα τηλέφωνα και tablet, όπως το iPhone, iPad και Android και Windows συσκευές.

Λειτουργεί σε όλες τις συσκευές

image

Ποιός το έκανε να συμβεί;

Αυτό το στοιχείο δημιουργήθηκε, αναπτυχθήκε και ετοιμάστηκε για σας από την παρακάτω ομάδα μεγάλων σχεδιαστών και προγραμματιστών:

Maco

Maco

Θέση: Σχεδιαστής & Front-end Προγραμματιστής
Peter

Peter

Θέση: Σχεδιαστής & Front-end Προγραμματιστής
Ivan

Ivan

Τεκμηρίωση
Jaro

Jaro

Θέση: Προγραμματιστής
Robo

Robo

Θέση: Προσωπικό υποστήριξης
DDJ

DDJ

Θέση: Ιδρυτής & Ανώτερος Σχεδιαστής

Και ακόμα περισσότερα καταπληκτικά χαρακτηριστικά

Κάθε θέμα περιλαμβάνει ειδικά σχεδιασμένα χαρακτηριστικά και στοιχεία για το συγκεκριμένο τμήμα του. Πέρα από αυτό θα λαμβάνετε όλα τα καταπληκτικά πρότυπο και χαρακτηριστικά επιχειρησιακών γνωρισμάτων που θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε στην ιστοσελίδα σας. Ρίξτε μια ματιά παρακάτω για περισσότερες λεπτομέρειες.

Μοναδικό Επιχειρησιακό Στοιχεία

Τα ακόλουθα Business Elements είναι διαθέσιμα για σας οποιαδήποτε στιγμή. Μπορείτε να αγοράσετε ένα μόνο theme ή να γίνετε μέλος. Αυτά τα καθολικά στοιχεία και χαρακτηριστικά είναι πολύ χρήσιμα για προσωπικές και εταιρικές ιστοσελίδες.

icon

Χώροι προβολής

icon

Στήλες

icon

Σχόλια

icon

Φόρμα Επικοινωνίας

icon

Αντίστροφη μέτρηση

icon

Μετρητές

icon

Easy Slider

icon

Εκδηλώσεις

icon

Facebook

icon

FAQs

icon

Χάρτες Google

icon

Προσφορά Εργασίας

icon

Μέλη

icon

Mixcloud

icon

Ώρες λειτουργίας

icon

Τίτλος σελίδας

icon

Συνεργάτες

icon

Χαρτοφυλάκιο

icon

Άρθρα

icon

Πίνακας Τιμών

icon

Revolution Slider

icon

Κανόνας

icon

Υπηρεσίες

icon

Χάρτης ιστοσελίδας

icon

SoundCloud

icon

Μαρτυρίες

icon

Κείμενο

icon

Διακόπτες

icon

Twitter

icon

Βίντεο

Όα τα θέματα είναι Responsive και λειτουργεί τέλεια σε κινητές συσκευές. Όλα τα θέματα μας έρχονται με ενσωματωμένη υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών. Πίνακα διαχειρηση & Κατασκευαστής σελίδας είναι πλήρως μεταφρασμένος σε πολλές γλώσσες. Όλα τα θέματα υποστηρίζουν επίσης το WooCommerce plugin.

Περισσότερες λεπτομέρειες Διαβάστε περισσότερα σχετικά με το θέμα χαρακτηριστικά

Εμπίστευση από καταπληκτικούς ανθρώπους

Χτίζουμε WordPress θέματα από το 2008. Δείτε τι λένε οι πελάτες μας για τα θέματα και μετά την υποστήριξη αγοράς.

Φορτώνει…

Έχετε μια προ-πώληση ερώτηση ή πρόταση;

Αισθανθείτε ελεύθεροι να μας γράψτε το σχόλιό σας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Your comments help us to improve our products and services so we keep recording them. We use the comment also for future reference. For further details please see our privacy policy

Άλλα WordPress Θέματα από το Χαρτοφυλάκιό μας

Φορτώνει…
Pre-sale Questions