Адаптивний розпірний блок

Адаптивний пробіл додає порожній простір на ваш сайт, який ви можете визначити в різних одиницях. Це дозволяє показувати пробіл також на менших екранах, де висота смуги не збігається з фіксованою кількістю пікселів на великих настільних комп'ютерах і невеликих мобільних екранах...
Ви можете вибрати одиниці виміру:

  • px - фіксована висота в пікселях
  • vh - відносно 1% висоти вікна перегляду (2vh означає 2% висоти екрана)
  • vw - відносно 1% ширини вікна перегляду (2vw означає 2% ширини екрана)
  • rem - відносно розміру шрифту кореневого елемента (2rem означає в 2 рази більший розмір шрифту кореневого елемента)
  • em - відносно розміру шрифту елемента (2em означає в 2 рази більше поточного розміру шрифту)
  • % - відносно батьківського елемента (2% означає 2% висоти батьківського елемента)

Від'ємні значення також можливі. Таким чином, вміст під проміжком може переповнити вміст над проміжком.
У адаптивному дизайні розпірка може бути повністю вимкнена за допомогою перемикача Приховати в адаптивному режимі. Пробіл буде вимкнено на екранах менших за 600px.