Pullquote-block

WordPress Pullquote Block är en funktion i WordPress-redigeraren som är utformad för att lyfta fram ett nyckelcitat eller utdrag från ditt innehåll. Det liknar citatblocket, men det används ofta för att dra mer uppmärksamhet eller betoning till en viss text. Här är en enkel guide om vad det är och hur man använder det:

 1. Syftet med blocket "Pullquote: Pullquote-blocket är avsett att sticka ut från resten av texten, vilket gör det perfekt för att betona ett betydelsefullt uttalande, ett kraftfullt citat eller en viktig information. Det har vanligtvis en större teckenstorlek och kan utformas på ett annat sätt än huvudtexten.
 2. Lägga till ett pullquote-block:
  • I WordPress-redigeraren klickar du på "+"-knappen för att lägga till ett nytt block.
  • Sök efter "Pullquote" i sökfältet i blocket.
  • Klicka på Pullquote-blocket för att lägga till det i ditt inlägg eller på din sida.
 3. Anpassning av pullquote:
  • När du har lagt till Pullquote Block kan du skriva eller klistra in den text som du vill markera.
  • Du kan anpassa utseendet på din pullquote, till exempel ändra dess inriktning (vänster, höger eller mitt), textfärg och bakgrundsfärg.
 4. Bästa praxis:
  • Använd pullquotes sparsamt för att säkerställa att de behåller sin effekt.
  • Se till att den text du väljer att lyfta fram är slagkraftig och relevant för ditt innehåll.
  • Tänk på färg och stil på din pullquote för att säkerställa att den kompletterar sidans övergripande design och är lätt att läsa.
 5. Skillnad från citatblock: Citatblocket används också för att markera text, men det är i allmänhet mer dämpat och smälter in mer med huvudinnehållet. Pullquote-blocket handlar mer om att göra ett uttalande och dra läsarens öga.

Kom ihåg att effektiviteten hos ett Pullquote Block beror på hur det används i samband med ditt innehåll. Det är ett kraftfullt verktyg när det används på rätt sätt för att betona viktiga punkter eller anmärkningsvärda citat.