Listningskategorier Listblock

Block visar listning av artikelkategorier baserat på filter som finns tillgängliga i blockinställningarna. Endast kategorier eller underkategorier som inte är tomma visas på webbplatsen.


Inuti blocket kan du skriva titeln på blocket för frontend, du kan namnge det visade avsnittet med anpassad text.

Blockera inställningar i verktygsfältet

I verktygsfältet för block kan du definiera layout och storlek för de kategorier som visas. Du kan välja mellan list- och boxlayout och välja liten, medelstor eller stor storlek för de kategorier som visas.

Blockera inställningar i sidofältet

I blockets inställningar för sidofältet kan du välja vilka kategorier som ska visas. Du kan visa alla överordnade kategorier eller välja en specifik kategori om du vill visa dess underordnade underkategorier.
Med hjälp av filtret i sidofältet kan du välja att i den här listan endast visa kategorier som är markerade som Utvalda.

Med alternativen Category Details kan du definiera vilken information som ska visas med Categories, du kan visa eller dölja kategorisymboler och beskrivningstext.

Med Carousel-alternativ kan data visas i en bildslinga, tillgängliga är alternativ:

  • visa eller dölja navigeringspilar
  • visa eller dölja pagineringsbollar
  • ställa in oändlig slinga
  • autoplay med tid mellan bilderna i sekunder

Listningskategorier Listblock med karusell

Block för visning av listkategorier med karusell