Fotnoter Block

WordPress Footnotes Block är en funktion i WordPress-redigeraren, även känd som Block Editor eller Gutenberg, som är utformad för att hjälpa dig att enkelt lägga till fotnoter i dina inlägg eller sidor. Fotnoter är användbara för att tillhandahålla ytterligare information, referenser eller citat utan att störa huvudinnehållet på din sida. Här's...

Så här kan du använda Footnotes Block i WordPress:

 1. Öppna redigeraren: När du redigerar ett inlägg eller en sida befinner du dig vanligtvis i blockredigeraren.
 2. Lägg till blocket för fotnoter:
  • Klicka på "+"-knappen för att lägga till ett nytt block.
  • Sök efter "Footnotes" i sökfältet i blocket.
  • Klicka på blocket Fotnoter för att lägga till det i ditt innehåll.
 3. Lägg till innehåll i fotnoten:
  • När blocket har lagts till kan du skriva in din fotnotstext direkt i blocket.
  • Formatera texten efter behov med hjälp av blockets verktygsfält (t.ex. fetstil, kursiv stil).
 4. Hänvisning till fotnoter i text:
  • Vanligtvis hänvisar du till en fotnot i huvudinnehållet genom att lägga till ett upphöjt nummer eller en symbol.
  • Denna referens länkas inte automatiskt till fotnotsblocket, så du måste manuellt hålla reda på vilken fotnot som motsvarar vilken referens i din text.
 5. Placering av blocket för fotnoter:
  • Du kan placera fotnotsblocket var som helst i inlägget eller på sidan, men det är vanligt att placera det i slutet av innehållet.
 6. Förhandsgranska och publicera:
  • När du har lagt till fotnoterna kan du förhandsgranska inlägget eller sidan för att se hur de visas.
  • När du är nöjd publicerar eller uppdaterar du ditt inlägg/sida.

Fotnotsblocket är ett enkelt sätt att lägga till extra information utan att störa flödet i ditt huvudinnehåll.