Förlängning av listningsobjekt

Item Extension-funktionen gör det möjligt att lägga till ytterligare inmatningar för anpassad information för Item Posts.
Funktionen består av två delar:

 • Inställningar för artikeltillägg på administratörssidan Citadela Listing > Artikeltillägg där du kan skapa ytterligare ingångar,
 • Item Extension-block som visar information från inmatningar på detaljsidor för artiklar.

Förlängning av objekt

Inställningarna finns tillgängliga på adminsidan för Citadela Listing > Item Extension. Tillgängliga är inställningar:

 • Enable - aktivera funktionen Item Extension. Om funktionen är inaktiverad är skapade inmatningar inte tillgängliga på redigeringsskärmen för artikelposter och blocket Artikeltillägg visar ingen information på frontend.
 • Group name - anpassad etikett för fliken med nya inmatningar på sidan Item Edit.

Ingångarna kan ordnas om med hjälp av dra och släpp för att visa ingångarna i önskad ordning. I samma ordning visas även information på frontend.

Tillgängliga alternativ för varje ny inmatning:

 • Ingångstyp - val av tillgängliga ingångstyper
 • Inmatningsetikett - etikettext som visas med inmatning på redigeringsskärmen för artiklar och som också visas med infogat värde på frontend för artikelpost
 • Beskrivning av inmatning - hjälptext som visas på skärmen för artikelredigering med inmatning, bör innehålla en beskrivning av det värde som förväntas i inmatningen
 • Inmatningsidentifierare - unik identifierare som används för att känna igen inmatning, data sparas under denna nyckel i databasen som postmeta för varje artikelpost med prefixet "_citadela_item_extension_"

Tillgängliga inmatningstyper:

 • Text
 • Textområde
 • E-post
 • Url
 • Antal
 • Datum
 • Kryssruta
 • Välj

Vissa av inmatningarna gör att du kan fylla i mer information med skapad inmatning. Detaljerad information finns nedan.

Inmatning av kryssruta

Kryssrutor kan grupperas i flera olika grupper med hjälp av text i inmatningen "Filters group name". Den här funktionen är relaterad till funktionen Avancerade filter som gör att du kan visa en grupp kryssrutor för att filtrera sökresultat för artikelinlägg. Mer information finns på dokumentationssidorna om avancerade filter.
Använd helt enkelt samma namn på gruppen för kryssrutor som ska visas i filtergrupper tillsammans.

Välj ingång

Med select input ska du definiera vilka värden som ska vara tillgängliga i urvalet på skärmen Item edit.
Varje alternativ läggs in på en rad i Valmöjligheter inmatning i värde_identifierare : Värdetext.

Om du t.ex. vill använda ett urval av färger som rött, blått och grönt ska du infoga detta:

röd : Röd
blå : Blå
grön : Grön

Textinmatning för standardval är tillgänglig för att infoga anpassad text för det första tomma alternativet skapas val. Det har ett standardvärde tills alternativet inte är valt på skärmen Artikelredigering.

URL-ingång

Med URL-inmatning kan på skärmen för artikelredigering visas även ytterligare inmatning för text som visas istället för fullständig URL på frontend.

För att visa denna inmatning på sidan Artikelredigering med URL-inmatning, välj bara alternativet Visa inmatning av länketikett i inställningarna för din URL-inmatning.

Om den här texten inte fylls i för posten Item visas hela URL:en som angetts i URL-ingången på frontend.

Inmatning av nummer

Med ett enkelt tal kan värdet visas och även en värdeenhet.
I inställningar för nummerinmatning anger du bara din enhetstext i Enheten och denna text kommer att visas med siffervärdet på artikelns detaljsida.

Enhetens position kan definieras via val Enhetens position för att visa enheten på vänster eller höger sida av talvärdet.

Om du till exempel vill lagra ett prisvärde i din nummerinmatning kan du fylla i Enheten fält med text $ och definierade Enhetens position till värde vänster.
Nu kommer t.ex. värdet 500 som anges på sidan Artikelredigering i denna nummerinmatning att visas på frontend på följande sätt $ 500.

Filter för sökresultat

Resultaten kan filtreras efter tilläggsfält för artiklar: