Anpassat HTML-block

Introduktion till WordPress anpassade HTML-block

WordPress Custom HTML Block är en funktion i WordPress blockredigerare, allmänt känd som Gutenberg. Detta block gör det möjligt för användare att lägga till anpassad HTML-kod i sina inlägg eller sidor. Det är särskilt användbart för dem som behöver infoga kod som inte stöds av standardblocken i WordPress.

Förståelse för syftet

Det anpassade HTML-blocket är utformat för användare som har viss kunskap om HTML eller för dem som behöver bädda in specifika kodsnuttar, t.ex. widgets från tredje part eller anpassade skript. Det ger mer flexibilitet och kontroll över innehållet än de vanliga textblocken.

Tillgång till det anpassade HTML-blocket

Följ dessa steg för att komma åt detta block:

 1. Logga in på din WordPress-instrumentpanel.
 2. Navigera till det inlägg eller den sida där du vill lägga till HTML-kod.
 3. Klicka på "+"-knappen för att lägga till ett nytt block.
 4. Sök efter "Custom HTML" i sökfältet i blocket.
 5. Välj det anpassade HTML-blocket för att lägga till det i inlägget eller på sidan.

Lägga till och redigera HTML-kod

När du har lagt till det anpassade HTML-blocket:

 • Du kan börja skriva in din HTML-kod direkt i blocket.
 • Om du redan har HTML-koden kan du klistra in den i blocket.
 • Du kan redigera HTML-koden efter behov, direkt i blocket.

Förhandsgranska din HTML

Det anpassade HTML-blocket har en inbyggd förhandsgranskningsfunktion:

 • Klicka på knappen "Preview" i blockets verktygsfält för att se hur din HTML-kod kommer att visas på frontend.
 • Den här funktionen är särskilt användbar för att säkerställa att din HTML renderas som förväntat innan du publicerar eller uppdaterar inlägget/sidan.

Bästa praxis

När du använder det anpassade HTML-blocket:

 • Se till att din HTML-kod är välstrukturerad och felfri.
 • Undvik att lägga till för många anpassade HTML-block eftersom de kan påverka sidans laddningstid och övergripande prestanda.
 • Var försiktig med att lägga till skript från tredje part, eftersom de kan innebära säkerhetsrisker.

Begränsningar och överväganden

 • Det anpassade HTML-blocket är inte avsett för omfattande kodning. För större eller mer komplexa projekt bör du överväga att använda ett barntema eller ett anpassat plugin.
 • Det är viktigt att notera att vissa HTML-taggar kan vara borttagna av säkerhetsskäl, beroende på dina WordPress-inställningar och din användarroll.

Slutsats

Custom HTML Block i WordPress är ett mångsidigt verktyg för användare som vill ha anpassad HTML i sina inlägg eller sidor. Även om det erbjuder en hel del flexibilitet bör det användas med omdöme och med en förståelse för HTML. Kom ihåg att förhandsgranska ditt arbete och se till att det är kompatibelt med webbplatsens övergripande design och funktionalitet.