Anpassade inställningar för sidhuvud

Var hittar du anpassade inställningar för rubriker

Standard WordPress-sidor och Citadela Särskilda sidor kan du definiera en anpassad rubrik för en viss sida. Du kan ställa in olika rubriker för varje sida eller specialsidor.

I sidofältet Inställningar för anpassad header kan du ange en anpassad logotyp som ersätter den allmänna logotypen som visas på sidor med en icke-definierad anpassad header. Dessutom kan du definiera bakgrundsbild, färger för sidhuvudets bakgrund och text. Med Inställningar för anpassad header kan du även visa en helt transparent header eller en header som visas över innehållet när sidans innehåll visas från toppen av skärmen och täcks av headern.

Hur man visar rubrikbild under rubrikmenyn

Med anpassad header kan du konfigurera headermenyn som transparent, utan bakgrundsfärg.

Aktivera följande kryssrutor:

  • Anpassad sidhuvud
  • Visa rubrik över innehåll
  • Transparent sidhuvud