Blokken Oppføringskart (for innlegg)

Viser oppføring av blogginnlegg på et kart basert på filtre som er tilgjengelige i blokkinnstillingene. Du kan velge hvilken kategori eller plassering som skal vises blogginnlegg på kartet og bestemme.

Blokkeringsinnstillinger i sidepanelet

I sidefeltinnstillingene for blokken kan du velge leverandør av kartet. Du kan velge mellom Google Maps og OpenStreetMaps. Det er opp til deg hvilken som er foretrukket for nettstedet ditt. I tillegg kan du velge tema for kartet under Utseendealternativer for både Google- og OpenStreetMaps-leverandører. Les mer om tilgjengelig fargetemaer

Ved hjelp av vekslingsknappen "Med søkeskjema" kan du slå på søkefeltet direkte på kartet. Søkefeltet er beregnet på å søke gjennom blogginnlegg basert på definerte nøkkelord eller valgt innleggskategori og innleggsplassering.

Under Filterinnstillinger kan du velge Kategori og Sted for å vise bare bestemte blogginnlegg som er tilordnet dem.

Tilpassede høydeinnstillinger

Kartets høyde kan tilpasses i px-, vw- og vh-enheter. I tilfelle når kartblokken er satt inn i WordPress Column-blokken, kan alternativet Cover Height aktiveres som tilpasser karthøyden til høyden på selve kolonnen.
Merk at høydeverdien for kartet er anbefalt høyde, og at den minimale høyden på kartet kan variere på grunn av behovene til innholdet som vises i kartet (f.eks. søkeskjemablokken inne i kartet).