Tilpassede innstillinger for topptekst

Hvor du finner egendefinerte topptekstinnstillinger

Standard WordPress-sider og Citadela Spesielle sider lar deg definere en egendefinert overskrift for en bestemt side. Du kan sette opp forskjellige overskrifter for hver side eller spesielle sider.

I sidefeltet Innstillinger for egendefinert topptekst kan du angi en egendefinert logo som skal erstatte den generelle logoen som vises på sider med en ikke-definert egendefinert topptekst. I tillegg kan du definere bakgrunnsbilde, farger for topptekstbakgrunn og tekst. Med Egendefinerte topptekstinnstillinger kan du også vise en helt gjennomsiktig topptekst eller en topptekst som vises over innholdet når innholdet på siden vises fra toppen av skjermen og dekkes av toppteksten.

Slik viser du topptekstbilde under topptekstmenyen

Med egendefinert topptekst kan du konfigurere topptekstmenyen som gjennomsiktig, uten bakgrunnsfarge.

Vennligst slå på følgende avmerkingsbokser:

  • Tilpasset overskrift
  • Vis overskrift over innhold
  • Gjennomsiktig topptekst